Har du en sjef eller kollega som du gjerne skulle hatt en bedre relasjon til? Hvor det er krevende å samarbeide, det blir stadig misforståelser, og vedkommende virker immun mot alle gode forslag og argumenter? Her er 6 tips du kan teste for å takle situasjonen bedre – og ha det bedre.

1. Trekk pusten og ta helikopterperspektiv

Hender det at du blir veldig engasjert og følelsesmessig påkoblet i møte med den vanskelige kollegaen? Kanskje har du tenkt etterpå «men hvorfor sa jeg ikke…?» eller «hvorfor gjorde jeg ikke … istedenfor?» Når vi er midt oppi noe har vi tilgang til et begrenset perspektiv – og det kan være krevende å «se skogen for bare trær». Øv på å zoome ut og ta et skritt tilbake for å kunne oppdage flere alternativer til hvordan du kan agere.

Lettere sagt enn gjort i «kampens hete»? Start med å trene på å ta helikopterperspektiv etter en situasjon. Istedenfor å gjenoppleve episoden på auto-repeat – trekk pusten og se en film om det som skjedde. Forestill deg hva du kan gjøre annerledes neste gang.

2. Tenk gjennom hva du vil oppnå

Mange forbereder seg detaljert før en kommunikasjonsutfordring, spesielt på hvordan de skal formulere seg og hva de skal si. Vår erfaring er at det er vel så viktig – om ikke enda viktigere – å være bevisst hva du vil oppnå.

Ofte skaper det også et godt utgangspunkt å si rett ut hva intensjonen er. Det er nyttig å bli minnet på at andre har gode intensjoner – og om de er i linje med mine egne gir det en opplevelse av fellesskap.

3. Velg en nyttig tilstand

Når vi forholder oss til hverandre tar vi ikke bare inn ord som blir sagt, men tolker også stemmekvaliteter og kroppsspråk. Det som i sum kalles tilstand eller stemning. Tilstander har en tendens til å smitte – så start med deg selv og øv på å sette deg selv i en nyttig tilstand.

Om du vil at den andre skal være bekymret – vær bekymret. Om du ønsker å formidle ro og trygghet, vær trygg og rolig selv. Umulig med tanke på å møte den vanskelige kollegaen? Neida, med litt øving går det fint. For å komme i ønsket tilstand, tenk på en gang du opplevde akkurat den stemningen og gjenopplev minnet med alle sanser. En annen effektiv måte å endre tilstand er gjennom kroppsposisjon og pust. Eksperimenter med hva som fungerer for deg.

4. Kom kollegaen i møte

Skulle du ønske at kollegaen din bare kunne endre seg? Enten reaksjonsmønster, innstilling, prioritering, (u)vaner eller noe annet som du tenker ikke er nyttig? Har du til og med foreslått en endring, sier du?

Det er ofte fristende å foreslå endringer for andre, men det lykkes sjelden. Med mindre du har investert nødvending oppmerksomhet først på å gå i takt med den andre. Du kan komme kollegaen i møte ved å vise interesse for hans/hennes perspektiv, gi positiv oppmerksomhet og bekreftelse (feks nikke og si «ja», «ikke sant» eller «veldig bra» mens den andre prater). Du kan også teste hva som skjer om du speiler mer av den andre – feks stemmebruk (tempo, volum, klang osv), kroppsposisjon og –bevegelse eller pust.

5. Sorter hva som er ditt og hva som er kollegaens

En sikker kilde til konflikter, samarbeidsvansker, dårlig stemning, irritasjon og «klump i magen» er små og store overtramp på folks grenser. De fleste er klar over at grove overtramp, hersketeknikker og mobbing ikke respekterer grensene mellom mennesker. Men: hvordan respekterer og disrespekterer vi de samme grensene under mer «normal» kommunikasjon? Når er det (med de beste intensjoner) du tolker andre eller ikke lar andre snakke for seg?

Vårt tips er at det er nyttig å være oppmerksom på hvilken informasjon som kommer fra hvem, og hvem som vet hva om hvem. Om du av en eller annen grunn ikke ønsker å påpeke overtramp direkte kan du i hvert fall senke skuldrene og minne deg selv på at «Jeg vet hva som er sant for meg. Han/hun har visst ikke helt kontroll på grensene mellom seg og andre.»  Her er en kort film:

6. Velg det du legger til grunn med omhu

Om du har bestemt deg for at en kollega eller sjef er «vanskelig» – kan det påvirke hvordan du lykkes med kommunikasjon og samarbeid? Og om du forventer at et møte ikke kommer til å gi ønskede resultater – kan det påvirke hvordan det faktisk går?

Erfaringer kan skape generaliseringer, forventninger, holdninger, overbevisninger og andre «sannheter». De aller fleste er vi ikke engang klar over – «det bare er sånn». Det norske ordtaket «troll i ord», og kjente fenomener som placebo- og noceboeffekt peker på at det vi tror fort blir selvoppfyllende. Tipset er derfor å bli bevisst hva du legger til grunn, vurdere om det er nyttig – og hvis ikke, velge noe annet.

Lykke til!

Tipsene i denne artikkelen er hentet fra et rammeverk for kommunikasjon og utvikling. Du kan lære mer gjennom gratiskurset Grunnleggende kommunikasjonsferdigheter. Der får du filmer og refleksjonsspørsmål for alle tipsene.

For fordypning og tilgang til flere tips og oppmerksomheter anbefaler vi nettkurset Grunnkurs i kommunikasjon og utvikling.