Jag städade och nyligen och hittade då denna som inspirerade mig till reflektioner om hållbarhet.

Denna speglar mycket vad jag tror är hållbart. Jag gör mitt bästa för att agera enligt detta. Jag har upptäckt att desto bättre balans jag är i själv desto lättare är det för mig att ha fokus utåt och att ge andra, vara omtänksam. När jag har och gör det desto mer meningsfullhet och glädje känner jag i tillvaron.

Vilka värderingar har du?
Vilka värderingar har din organisation?
Vad anser du/din organisation är ”rätt”? Hur väl stämmer dessa överens?
I vilken grad lever och agerar du utifrån din egen inre kompass?