Ingredienser

En – eller flera goda #intention(er)
En STOR dos nyttiga #presuppositioner
Passande #ramar
Rikligt med #pacing och tillräckligt med #leading
För lång hållbarhet: tillsätt #kongruens både i starten och över tid

Tillvägagångssätt

Starta med en eller flera gemensamma #intentioner: Vad vill ni uppnå? Hur vill ni ha det? När ni har lyckats med det ni vill uppnå, vad kommer då resultatet vara? De gemensamma intentionerna kan också nyttjas separat och under vägen: ha det fint med att tydliggöra dem och undersöka vad som är i dem – och hämta det som finns av gemensam kraft och riktning.

Sortera i #presuppositionerna du har om dina medarbetare och motivation: välj de som hjälper dig att lyckas och välj bort de som hindrar motiverade medarbetare.

Blanda i rikligt med #pacing – möt dina medarbetare där de är och skapa en miljö av tillit och högt i tak. Tillsätt tillräckligt med #leading, led och låt dig ledas, så att ni också skapar framdrift.

Tillsätt #kongruens genom att tillse att det är samstämmighet mellan #intentioner, #presuppositioner, #ramar och det ni faktiskt gör över tid. Anpassa vid behov.

 

Anm1: Undvik följande ingredienser som är kända för att skapa omotiverade medarbetare

  • Dålig #jag//#du-sortering
  • Mis#pacing – som är det motsatta av #pacing
  • Mis#leading – som är det motsatta av #leading
  • #inkongruens – bristande samsvar mellan de olika ingredienserna beskrivna ovan

Anm2: Okända ingredienser? Här kan du se korta filmer om var och en av dem

#intentioner:

#presuppositioner:

#ramar:

#pacing och #leading:

#kongruens-inkongruens:

#jag//#du-sortering:

Anm3: Vill du veta mer? Kolla gratiskursen «Kulturutvikling i organisasjoner»