Ingredienser

En stor dos uppmärksamhet på #logiska plan
Flexibel tillgång till #ass och #diss
#medvetna #presuppostitioner
Stora mängder #jag//#du-sortering
Minst en gemensam #intention
Flexibel tillgång till en mängd möjliga lösningar, ref #höger//#vänster
Rikligt med #pacing och #leading
#kongruens

Tillvägagångssätt

Starta med en stor dos uppmärksamhet på #logiska plan och tillsätt växelvis #ass och #diss, så att du upptäcker när ni pratar förbi varandra och det finns potential för konflikt. Tillsätt en extra dos #medvetenhet på #presuppositioner, så att du upptäcker potentiella antaganden, påståenden och andra «underförståddheter» som kan utgöra grunden för konflikt.

Tillsätt stora mängder #jag//du-sortering, så att alla får prata för sig själv utan att andra tillägger andra åsikter eller dömer och bedömer. Var speciellt uppmärksam på att om du blandar i dålig #jag//du-sortering kommer konfliktnivån troligen öka med risk för att den kan bli helt fastlåst.

Därefter leta fram minst en #intention som är gemensam för alla parter. Låt #intentionen bli utgångspunkt för överenskomna lösningar, ref #höger//vänster.

Servera med riklig #pacing och #leading, så att alla blir mötta där de är och ledda till en eller flera gemensamma lösningar. Tillse till slut för #kongruens genom att kontrollera att alla är eniga – och följ upp.

Bon appetit…

 

Anm1: Undvik följande ingredienser som är kända för att öka konfliktnivån:

Dålig #jag//#du-sortering
Mis#pacing – som är det motsatta av #pacing
Mis#leading – som är det motsatta av #leading
#inkongruens – bristande överensstämmelse mellan de olika ingredienserna beskrivna ovan

Anm2: Vill du veta mer? Kolla nätkursen «Konflikthantering och förhandling»

Anm3: Okända ingredienser? Här kan du se korta filmer om var och en av dem

#logiska plan:

#ass//#diss:

#medvetet//#omedvetet:

#presuppositioner:

#jag//#du-sortering:

#intentioner:

#höger//#vänster:

#pacing och #leading:

#kongruens: