Vad kan detta ge dig

 • Enklare att igenkänna mönster, extrahera essens och skilja väsentligt från oväsentligt
 • Större flexibilitet vid användning av metoder och modeller – snabbare och enklare att lära nya och kombinera
 • Enklare att kommunicera på tvärs av discipliner/fackområden
 • Konkreta verktyg för ”soft-skills”
 • Ökad medvetenhet om resurser och möjligheter ger ökad sannolikhet för att lyckas
Ja tack! Ge mig en introduktion till nycklarna

Ramverk för kommunikations- och utvecklingsprocesser

Hur blir det om det finns definierade #nycklar för att avkoda allt som folk gör och säger? Ett system som gör det lättare att upptäcka, analysera och justera beteende och önskade resultat? Nej, det är inte science fiction – det är metakategorier och du kan lära dig dem inom 24 timmar. Oavsett om du leder förändring, bygger ett team, lägger en strategi, programmerar artificiell intelligens eller vill ha mer ut av livet: det återstår bara ett klick för tillgång till #nycklarna.

Ja tack, ge mig en introduktion till nycklarna
0
Ramverk
0
Huvudkategorier
0
#nycklar

All you need is…: 24 #nycklar för varje tillfälle

Informationskällor för sortering

 • jag//du

 • 1.//2.//3. ordningen

 • associerad//dissocierad

 • V//A//K//språk

 • dåtid//nutid//framtid

 • yttre//inre

 • fram//bak

 • uppe//nere

 • höger//vänster

 • medvetet//omedvetet

Informationstyper

 • ramar

 • presuppositioner

 • intentioner

 • VAK och språk

 • submodaliteter

 • ankare

Kommunikationsmönster

 • pacing & leading

 • mönsterbrytare

 • kongruens-inkongruens

 • ankring

 • strategier

 • logiska plan

 • signatur

 • språkmönster

Ett ramverk med kommunikations- och förändringsnycklar

När du kommunicerar mer medvetet är det lättare att skapa de resultat du vill ha. #nycklarna hjälper dig att känna igen mönster så att du kan förstå vad som händer – och göra något åt ​​det. De ökar också medvetenheten om vad som är möjligt.

#pacing och #leading

Hur skapa förtroende och kontakt – och hur få människor med dig på vad du vill.

#mönsterbrytare

Hur bryta gamla mönster, bli kvitt dåliga vanor eller ovanor – och vad du kan göra när allt verkar fastlåst.

#ramar

Hur vara tydlig och sätta klara gränser. Tips för dig som skall leda möten, projekt, barn och familjeliv.

#presuppositioner

Hur upptäcka och ändra tankesätt och tankemönster.

#intentioner

Hur skapa motivation – för dig själv och andra.

#1.//2.//3. ordningen

Hur skapa förändring och utveckling så effektivt som möjligt för dig själv och andra.

Så här använder vi ramverket

Läs vad andra säger.

Mycket intressant, mångsidig, grundlig, strukturerad, spännande, rolig, lätt att förstå och pedagogisk.

Kursdeltagare, Digital kurs

I Brainwells är vi alltid engagerade i att förvärva ny kunskap. Tyvärr gör hektiska dagar at det finns begränsad tid åt detta. Därför var intro-kursen med XLO idealisk för oss. I efterhand ser vi att det här är lärande som är användbart på många nivåer, och vi tror att alla som arbetar i team eller på interpersonell nivå kommer att ha både stor fördel och nöjet att ta kursen.

Kristine Maudal, Brainwells

Mycket viktigt material som många fler bör veta om. Rekommenderas varmt!

Deltagare, Workshop

Redo att lära mer?

Kolla XLOs webbportal med kurser som ger en djupare introduktion till ramverket – och länka nycklarna till ämnen som effektiva möten, feedback, konflikthantering, presentationsteknik, förändringsledning etc.

Kolla XLOs kursportal