”Hata eller prata” läste jag nyligen på en valaffish. Jag tror det ligger mycket i detta. Jag brinner för att få människor att prata mer MED varandra (INTE om).

Avstånd och alla olika erfarenheter och bakgrund vi har kan lätt bli en grogrund för konflikter. Så lätt hänt att det uppstår missförstånd. T ex utifrån tolkningar av text på sociala medier där vi saknar kroppsspråket som tillägg.

Har du lekt ”viskleken” när du var liten?

Enligt freds och utvecklingsforskning* är det innanförskap som är den egentliga problematiken. Rädslan som bygger murar skapar exludering och utestängande mekanismer, detta blir ett strukturellt våld.

Vi är tränade i att knyta problem till individer. Mary Catherine Bateson

Detta är en grundsten i systemtänkandet där det också är sant att det inte finns någon objektiv verklighet att hänvisa kunskap till. Det är det sociala sammanhanget som skapar sanningarna.

Prata är en mycket viktig ingrediens till att förebygga konflikter. Det finns även fler ingredienser, då det är lätt att prata förbi varandra eftersom vi har olika erfarenheter, bakgrund och därmed olika presuppositioner**. Annan mycket viktig faktor är att vi är ärliga när vi pratar med varandra!

Lika gillar lika – när vi träffar/umgås människor med liknande intressen och bakgrund bidrar detta ofta till trygghet. Vi känner då igen oss själva! Detta då vi delar presuppositioner i högre utsträckning.

Trygghet är ett basbehov*** som är en förutsättning för att kunna känna glädje.

Det enda man kan styra över är sig själv. Jag gör mitt bästa för att prata MED min omgivning och undvika om.

Vad gör du och hur agerar du om din omgivning pratar OM andra som inte är närvarande?

# Presuppositioner

* citerat från Hans Abrahamsson Freds och utvecklingsforskare Göteborgs universitet

** Presuppositioner är ett samlingsbegrepp för allt som vi lägger som grund, tar för givet, som är underförstått: tolkningar, förväntningar, generaliseringar, fördomar, antagelser, tro, värderingar, åsikter, hypoteser, teorier osv. Dessa skapar i sin tur möjligheter och begränsningar. Våra presuppositioner formas utifrån vår bakgrund och erfarenheter.

*** enligt Maslows behovstrappa är behov av trygghet nr 2 efter nr 1 som är fysiologiska behov.
By |2018-09-10T10:59:49+02:0010. september, 2018|Inspiration|