En låt om hopp och fred.

Låten beskriver värdet i att vara medveten om och kunna reglera associerad respektive dissocierad position.

Detta är en uppmärksamhet jag har nu. Att välja vad jag går in i och tar till mig med ”hull och hår” och vad jag mår bäst av att ha avstånd till.

Jag väljer medvetet t ex vad jag ser på tv och vilka artiklar i tidningen jag fördjupar mig i. Jag tänker om att jag inte kan påverka något som är negativt mår jag oftast bättre av att hålla avstånd till detta. Då har jag istället mer resurser i nuet och får med mig fler positiva händelser här och nu idag.

Har du tänkt på vad du väljer att gå ”all in” i och vad du håller på avstånd?

#Associerad/Dissocierad