Vem är vi

XLO Change Academy startade som en dröm om en kurs- och rådgivningsarena med utgångspunkt på ett sätt magiska nycklar – ett ramverk för kommunikation och utveckling. Varför? För att tillgängliggöra kompetens och medvetenhet som kan bidra till en bättre värld. Vi är över snittet otåliga och valde mottot: “mesta möjliga kompetens, på kortast möjliga tid, så roligt som möjligt under tiden”.

Vi i XLO har olika utbildningar och yrkeserfarenheter. På vägen dumpade vi expertis kompetensen för en kollega eller vän sa “detta tror jag är något för dig”. Jungeltelegrafen. Ramverket är självklart inte svaret på allt – det är en katalysator som sätter fart på all kunskap och erfarenheter du har sedan tidigare. Kompetensen har gett oss en extra växel, en x-faktor, i kombination med annan kompetens, metoder och modeller.

Samtidigt har vi fortsatt att jobba vid sidan om i olika uppdrag och former. Den gemensamma nämnaren är innovativa miljöer, handlingskraft, digitalisering och utveckling av människor och produkter som gör världen lite bättre. Vi har valt en Ole Brumm-angreppssätt: Ja tack, båda delar till både XLO och andra uppdrag. Så även om vi har uppdrag och jobbar, har vi tillräckligt med flexibilitet till att erbjuda skräddarsydda upplägg till dig som vill ha något mer än digital kurs och de produkterna som finns tillgängliga gratis digitalt.

Allt är kommunikation. Handling och förhandling, utveckling och förväxling, förlåtelse och missförstånd, tillit och misstro, ledarskap och lagspel, enighet och oenighet, rykten och återkoppling. Allt vi gör, allt vi upplever och tycker, kräver kommunikation. Ändå är många omedvetna om vad kommunikation består av – och har en mer eller mindre funktionell verktygslåda för att kommunicera effektivt.

Därför har vi valt att göra verktygslådan – nycklarna och ramverket – så effektivt och engagerande tillgängligt som möjligt. Med en minimal investering kan du få tillgång till ett enkelt och konsekvent ramverk och lära dig hur grundläggande mönster och element i kommunikation och utveckling kan beskrivas. Detta ger inte bara förståelse, men också flexibilitet för att medvetet välja mer konstruktiva tillvägagångssätt för att skapa de resultat du önskar. Eller som många av kunderna och kursdeltagarna säger: det vi egentligen borde ha lärt mig i skolan.

Om du kunde få en x-faktor som kan förändra allt på 24 timmar – skulle du gett det en chans?

Linda Nilsson, XLO i Sverige, verkar genom bolaget Disciplinda AB. Företagets namn valdes 2010 och inspirerades personliga erfarenheter, några exempel;

Det krävs ofta ansträngning/disciplin och mod för bryta mönster och göra förändringar. Det krävs ofta att du kliver utanför din bekvämlighetszon.

Ordets betydelse kan härledas till handledning, regelverk. Vilka regler väljer du att följa?

HUMOR, ordlek med grundarens namn Linda.
Även en vanlig obalans, kommunikationsmönstret följa regler (ramar), i stället för intentioner (syften).

“Discipline is remembering what you want.”
“Disciplin är att komma ihåg vad du vill.”
David Campbell

“Discipline is based on pride, on meticulous attention to details and on mutual respect and confidence. Discipline must be a habit so ingrained that it is stronger than the excitement of the goal or to fear the failure.” Gary Ryan Blair

“Discipline is the bridge between goals and accomplishment.” Jim Rohn

Linda Nilsson
Linda Nilsson

Lindas vision är att bidra till engagemang, levande dialoger och delaktighet! Även till att strukturer för förbättringsarbete ger mesta möjliga mervärde och gör detta så enkelt som möjligt.

Hon valde högskoleutbildning utifrån intresse och utbildade sig till miljöingenjör.
Linda har nu mer än 20 års erfarenhet av förbättringsarbete i organisationer. Roller har bla varit Miljöchef, Konsult, Arbetsmiljöledare, Projektledare, Kursledare och Revisionsledare ISO 45001 (arbetsmiljö), ISO 14001 (miljö), ISO 9001 (kvalitet). Inledningsvis inom bilindustrin och senare inom en stor bredd av olika branscher.

Sedan 2010 är Linda verksam som egenföretagare.

Monika L. Eknes
Monika L. Eknes
Monika L. Eknes brenner for å skape respekt mellom mennesker. Hun er dr. ing. med 25+ års erfaring som forsker, leder og konsulent. Hun har arbeidet med bl.a. sikkerhet, risikostyring, entreprenørskap, produktutvikling og kursvirksomhet. Hun er medforfatter av boken «GPS for endringsledelse», Fagbokforlaget 2016.

+47 916 57 123

Beate Diseth
Beate Diseth
Beate Diseth brenner for at alle som ønsker å bidra til en bedre verden skal ha effektive verktøy for å lykkes. Hun har mer enn 25 års bred arbeidserfaring, blant annet med kommunikasjon, ledelse, digital utvikling, rådgivning, veiledning og kursholder.

+47 481 28 046

Irene M. Rendedal
Irene M. Rendedal
Irene M. Rendedal brenner for kunnskap og kompetanse som bidrar til at mennesker får optimal hjelp og støtte i sin utvikling. I XLO er Irene spesielt engasjert i vår satsning rundt bevissthet og kompetanse til barn, ungdom og voksne rundt disse. Hun samler informasjon om tiltak og ressurser rettet mot barn og unges oppvekstvilkår, og hun er initiativtaker til oppvekstportalen.no. Hun har blant annet arbeidserfaring fra både barnehage og skole. Irene har utdanning i HR-management, økonomi og barnepsykologi.

+47 952 82 145

Per Ellev Tomasgård
Per Ellev Tomasgård
Per Ellev Tomasgård er utdannet dataingeniør. Han har 30 års erfaring, hovedsaklig fra IT-bransjen, som softwareutvikler, databasedesigner, gründer, rådgiver, foreleser, leder og selger. Han har jobbet mye med relasjonen menneske, organisasjon og IT-teknologi og fasilitering av arbeidsprosesser. Han er også meditasjonslærer og har i de siste årene jobbet med å forene business med menneskelighet.

+47 971 27 798

Beate Nordby
Beate Nordby
Beate Nordby har lang erfaring som veileder av mennesker i ulike faser av endringsprosesser. Hun har også lang erfaring med rekruttering og salg. Hun har en variert utdanning som innbefatter grunnfag i filosofi og psykologi, mellomfag i allmenn litteraturkunnskap og mimeskole og skuespillerutdannelse.

+47 975 09 021

Tom Isaksen
Tom Isaksen
Tom Isaksen har bred akademisk utdanning inkludert en MBA. Han har variert ledererfaring, blant annet som HR manager i et selskap med 1 500 ansatte. Totalt har han over 25 års erfaring innen områder som; endringsledelse, kompetanseutvikling, innovasjon, forretningsutvikling, markedsføring og salg. 5 års internasjonal erfaring. Medieerfaring fra TV2 og P4. Har trent/coachet over 2 500 mennesker innen: endringsledelse, målstyring, kommunikasjon og salg.

+47 992 95 923