Om XLO Change Academy

Så här jobbar vi

Vår förändringskompetens gör det möjligt att vara flexibel och anpassa uppdrag utifrån kundens situation. Vi kartlägger behov och utformar processer med workshops, fysisk kurs, digital kurs och anpassad träning. Vi följer upp i efterhand, stämmer av hur det har gått och vilken nytta insatsen har gett för kunden.

Några exempel

 • En kund önskade träna cheferna på att ge konstruktiv feedback. XLO levererade en endagskurs anpassad utifrån kundens vardag.
 • En kund önskade konkreta verktyg för att kommunicera bättre med kunder. XLO levererade en workshop anpassad till kundens utmaningar.
 • En kund önskade stöd i en strategiprocess. XLO levererade kartläggning, analys, planeringsmöte med ledningsgruppen, endagsworkshop med samtliga medarbetare och efterarbete. Kunden valde och förankrade ny vision, nya värderingar och strategier och fick individanpassade verktyg för uppföljning i vardagen.
 • En kund önskade effektivare möten. XLO levererade en digital kurs och en halv dag med mötessimuleringar för träning.

Varför välja oss?

Vi ger er effektiva verktyg för att lyckas med de förändringar ni önskar få till, till exempel

 • Ökad effektivitet
 • Färre konflikter
 • Effektivare möten
 • Effektivt samarbete
 • Ökad trivsel hos ledare- och medarbetare
 • Kostnadsbesparingar
 • Våra kunder har efter uppdrag utryckt stort värde och gett oss positiv återkoppling.

Ta kontakt

linda@xlo.academy

Linda Nilsson
Linda har 20 års erfarenhet av förbättringsarbete i organisationer. Roller har bla varit Miljöchef, Konsult, Arbetsmiljöledare, Projektledare, Kursledare och Lead Auditor. Inledningsvis inom bilindustrin och senare inom en stor bredd av olika branscher. Hon är även kvalificerad Lead Auditor och utför på uppdrag av ett certifieringsorgan tredjepartsrevisioner av ledningssystem enligt standarderna ISO 9001 (kvalité), ISO 14001 (miljö) och ISO 45001 (arbetsmiljö).

Sedan 2010 är Linda verksam som egenföretagare och arbetar med utveckling av ledningssystem, grupper och organisationer för ökad effektivitet. Hon brinner verkligen för att bidra till förbättringar som leder till välmående hållbara system!

Monika L. Eknes
Monika L. Eknes
Monika L. Eknes brenner for å skape respekt mellom mennesker. Hun er dr. ing. med 25+ års erfaring som forsker, leder og konsulent. Hun har arbeidet med bl.a. sikkerhet, risikostyring, entreprenørskap, produktutvikling og kursvirksomhet. Hun er medforfatter av boken «GPS for endringsledelse», Fagbokforlaget 2016.

+47 916 57 123

Beate Lofseik
Beate Lofseik
Beate Lofseik brenner for at alle som ønsker å bidra til en bedre verden skal ha effektive verktøy for å lykkes. Hun har mer enn 25 års bred arbeidserfaring, blant annet med kommunikasjon, ledelse, digital utvikling, rådgivning, veiledning og kursholder.

+47 481 28 046

Irene M. Rendedal
Irene M. Rendedal
Irene M. Rendedal brenner for kunnskap og kompetanse som bidrar til at mennesker får optimal hjelp og støtte i sin utvikling. I XLO er Irene spesielt engasjert i vår satsning rundt bevissthet og kompetanse til barn, ungdom og voksne rundt disse. Hun samler informasjon om tiltak og ressurser rettet mot barn og unges oppvekstvilkår, og hun er initiativtaker til oppvekstportalen.no. Hun har blant annet arbeidserfaring fra både barnehage og skole. Irene har utdanning i HR-management, økonomi og barnepsykologi.

+47 952 82 145

Per Ellev Tomasgård
Per Ellev Tomasgård
Per Ellev Tomasgård er utdannet dataingeniør. Han har 30 års erfaring, hovedsaklig fra IT-bransjen, som softwareutvikler, databasedesigner, gründer, rådgiver, foreleser, leder og selger. Han har jobbet mye med relasjonen menneske, organisasjon og IT-teknologi og fasilitering av arbeidsprosesser. Han er også meditasjonslærer og har i de siste årene jobbet med å forene business med menneskelighet.

+47 971 27 798

Beate Nordby
Beate Nordby
Beate Nordby har lang erfaring som veileder av mennesker i ulike faser av endringsprosesser. Hun har også lang erfaring med rekruttering og salg. Hun har en variert utdanning som innbefatter grunnfag i filosofi og psykologi, mellomfag i allmenn litteraturkunnskap og mimeskole og skuespillerutdannelse.

+47 975 09 021

Tom Isaksen
Tom Isaksen
Tom Isaksen har bred akademisk utdanning inkludert en MBA. Han har variert ledererfaring, blant annet som HR manager i et selskap med 1 500 ansatte. Totalt har han over 25 års erfaring innen områder som; endringsledelse, kompetanseutvikling, innovasjon, forretningsutvikling, markedsføring og salg. 5 års internasjonal erfaring. Medieerfaring fra TV2 og P4. Har trent/coachet over 2 500 mennesker innen: endringsledelse, målstyring, kommunikasjon og salg.

+47 992 95 923