Vi som är en del av XLO Change Academy vill bidra till

 

Kompetens och medvetenhet för en bättre värld

Vad är kännetecken för en bättre värld för dig?
Viktiga stickord för oss är respekt, «compassion», öppenhet, helhetsperspektiv, trygghet, frihet och tillit.

Detta är speciellt med XLO Change Academy

Vi bygger våra produkter och tjänster på ett sammanfattat ramverk för kommunikation och utvecklingsprocesser. Ramverket gör det möjligt att analysera, modellera och duplicera det som fungerar. För dig som har insikt och träning i metoder och modeller, kommer detta ramverk göra det enklare att arbeta på tvärs – och med essensen av – dessa.

Vi är en nätverksorganisation efter principerna för en TEAL-organisation. Undrar du vad detta är? Då kan du läsa mer här.

XLO-kurshållare och rådgivare 

Detta kännetecknar XLO-kurshållarna och rådgivarna.

  • Varierad fackkompetens, lång erfarenhet och specialkompetens inom ramverket för kommunikation, förändring och utveckling.
  • Hög medvetenhet om hur viktigt integritet och respekt är mellan människor – och färdigheter till att utöva båda delar.
  • Stor förståelse för vad som ligger under och skapar beteende och verklighet – och färdigheter i att medvetandegöra och skapa ändring i detta underliggande.

I tillägg till vår gemensamma vision delar vi följande värderingar:

  • Inspiration och delning: Vi inspirerar och delar med varandra, våra kunder och omgivningen. Ju mer vi delar, ju större blir värdet för alla.
  • Generositet: Vi unnar alla att lyckas med det de önskar.
  • Utvecklingsorienterade: Vi är nyfikna och utforskar vad som är möjligt.

Här kan du läsa mer om alla XLO-erne

Önskar du ledar- eller organisationsutveckling?

Eller ganska enkla konkreta verktyg för kommunikations- och utvecklingsprocesser som gör jobbvardagen enklare?

Önskar du känna igen vad som fungerar och precis «var skon trycker» när något inte fungerar? Och inte minst kunna lösa det su upptäcker? Önskar du att veta mer om vilka resurser som finns och hur de används?

Hos XLO Change Academy får du:

  • Olika kurs och träningstillfällen som ger dig analys- och förändringskompetens och specifika färdigheter för att lyckas i organisationer
  • Rådgivningstjänster inom analys och förändrings-/utvecklingsarbete

Här kan du läsa mer om Ledarens viktigaste verktygslåda

Intresserad i personlig utveckling?

Önskar du förändringar, eller bara bättre relationer med dig själv och andra? Önskar du kompetens till att kunna sätta fingret på vad som fungerar och inte, och kunna göra något åt det du upptäcker?

Hos XLO Change Academy får du:

  • Olika kurser och träningstillfällen som ger dig kompetens och medvetenhet för att hantera eget liv och relationer med andra
  • Vägledning

Här kan du läsa mer om Nycklar för foräldrar

 Medvetenhet och kompetens gör en skillnad

Vi menar att färdigheter inom kommunikation och förändring/utveckling kan läras. Det håller inte att ha en förändringsvilja och goda intentioner om färdigheterna inom förändring och kommunikation brister.

Vi vill bidra till att individer, organisationer och samhällen får en ökad medvetenhet och kompetens till att göra en skillnad.

 

Det är smart och sparar tid och pengar

Vi vet att det är många metoder, teorier och leverantörer av liknande tjänster. Mycket kunskap och detaljer leder tyvärr fort till att översikten tappas, och verktygen blir otillgängliga. Vår erfarenhet är att nyckelfaktorerna sorterar i detta, och snabbare och enklare ger ett kompetens- och kvalitetslyft. nyckelfaktorena

Vi vill bidra till att individer, organisationer och företag så effektivt som möjligt får större flexibilitet och precision i sin kommunikation och utvecklingsprojekt.

 

Världen är i en period av snabb utveckling och förändring 

Vi är inte de enda som registrerar att individer och speciellt världen generellt är i starten av en intensiv förändringsperiod där ökade medvetenhet, samarbete och ekologi är viktiga stickord.

Vi vill bidra till att individer, organisationer och samhällen har effektivare verktyg för att delta konstruktivt i alla stora och mindre förändringsprojekten.

 

Potentialen är ofantligt stor

Vår erfarenhet är att de resurserna som finns i alla individer, organisationer och samhällen för det allra mesta är omedvetna och outnyttjade. Möjligheterna är oändliga, och varje system har de resurserna som behövs.

Vi vill bidra till att individer, organisationer och samhällen får tillgång till mest möjliga av sin potential.

 

 

Kurs bedrift

Kurs privat

XLO på facebook

Ta kontakt