Funderar du på vad som är det allra viktigaste är för att lyckas med kommunikation och utvecklingsprocesser? Det gör inte vi. Vi har för länge sedan dragit slutsatsen att det handlar om det som är sammanfattat i nyckelfaktorn Jag//Du. Medvetenhet och uppmärksamhet kring detta är XLOs viktigaste bidrag till:

Kompetens och medvetenhet för en bättre värld

Dagens Testa dig själv – hur uppmärksam är du på gränserna mellan dig själv och andra

Ja, vad tänker du: Vem vet bäst vad en person gillar? Kan någon annan än du veta vad du gillar? Att sortera på Jag // Du innebär bland annat att alla är medvetna om vilken information som bara kan komma från sig själv och vilken som kan komma från andra.

Du hittar flera filmer under ”Testa dig själv” längre ner på siden.

Bakgrund till kampanjen: Respekt

Vad tänker du om:

 • Betydelsen av självrespekt och respekt för andra?
 • Vad konsekvenserna kan bli om vi inte visar tillräcklig respekt för varandra, som kollegor, familjemedlemmar, vänner osv?
 • Och hur blir relationerna och resultaten när ömsesidig respekt för varandras gränser är på plats?
 • Hur kan du vara säker på att du inte träder över andras gränser, när du t ex ger feedback?
 • Och vad gör du när du märker att andra trampar över gränserna?

Medvetenhet och uppmärksamhet kring detta är XLOs viktigaste bidrag till:

Kompetens och medvetenhet för en bättre värld


Testa dig själv - flera exempel

Hur uppmärksam är du på gränserna mellan dig själv och andra?

Ja, vad tänker du: Vem vet bäst för vem?  Tror du att ledarens beslut, i motsats till medarbetarens råd, var bäst för ledaren eller bäst för medarbetaren? Att sortera på Jag // Du innebär bland annat att alla pratar för sig själv.

Ja, vem vet egentligen bäst för vem? Och är det ok att plantera en generalisering hos någon om att han/hon inte klarar att göra bra val för sig själv? Jag satt i soffan med två barn för många år sedan och såg denna scenen utspela sig. Båda barnen lyfte på ögonbrynen, och den yngsta utbröt: ”Han är riktigt dålig på Jag // Du-sortering”.

Ledtråd: Kan jag se att en annan person är sur – eller är det en tolkning?

Ledtråd: När någon säger ”vi” – vem menar dem då?

Flera filmer där du kan kontrollera själv: Hur står det till med Jag//du-sorteringen här?

Filmens längd: 3:14 min

Filmens längd: 3:02 min

Filmens längd: 0:30 min

Filmens längd: 0:30 min


Filmer för inspiration

Denna TED-presentation handlar om jag//du – och hur dålig jag//du-sortering påverkar effektivitet och resultat.

Ernesto Sirolli berättar i denna TED-presentationen om hur viktigt det är att vara jag//du-sorterad i hjälpinsatser. Presentationen är både humoristik och tankeväckande.


Namn och definition på nyckelfaktorn

Jag//du

Grundsorteringen jag // du adresserar förhållandet, eller balansen mellan informationskällorna ”jag” och ”du”, alternativt «vi» och «dem» i grupper och organisationer.

Information från mitt «jag» är information från kroppen, det jag tänker och föreställer mig. Information från «dig» är det jag ser från dig, hör dig säga och känner om du tar på mig.

Jag//du är kategoriserad som en grundsortering.


Detta kan du göra

Hur uppträda bra sorterad mellan ”jag” och ”du”?

 • Detta kan du göra för att tillvarata ditt ”jag”:
  • Säg ”jag” när du pratar om eller för dig själv, undvik ”man”, ”alla”, ”vi” eller «någon» när du menar ”jag”
  • Säg ”ja” när du menar ja och ”nej” när du menar nej
  • Säg stopp när andra kränker ditt – eller andras – ”jag”:
   • När andra bedömer eller felaktigt tolkar dig
   • När andra berättar för dig vad du borde
   • När andra misslyckas att respektera dina nej- eller stopp-signaler eller fysiska gränser

  Detta kan du göra för att tillvarata andras ”jag”:

  • Lyssna till och låt andra prata för sig själva
  • Respektera när andra säger ”ja” och ”nej”, undvik att övertala andra till något de egentligen inte vill
  • Undvik att bedöma och tolka andra och presentera detta som objektivt sant
  • Undvik att säga till andra vad de borde

  Balans mellan ”jag” och ”du” betyder respekt för gränserna mellan individer och grupper:

  • All pratar och tar ansvar för sig själv och egna tolkningar, tankar, yttringar och reaktioner
  • Alla har acceptans och respekt för varandras olika egenskaper och val
  • Respekt för varandras fysiska gränser och tillgångar
  • Alla skiljer mellan fakta; ”information från dig”, och egna tolkningar; ”information från mig”

Vad tänker du kan bli konsekvensen av jag//du-övertramp: små eller stora, enstaka tillfällen eller över tid?


Vill du lära mer om och träna på jag//du-nyckeln och andra viktiga nyckelfaktorer i kommunikation?

2-dagarskurs med fokus på verktyg för arbetsglädje i organisationer: Nycklar för arbetsglädje