I sommar har jag läst en bok som jag varmt rekommenderar, Factfulness av Hans Rosling med Anna Rosling Rönnlund och Ola Rosling.

Ett av de stycken som jag tyckte om och instämmer med var;
Det viktigaste av allt är att lära” .. ”ödmjukhet och nyfikenhet. Att vara ödmjuk betyder här att vara medveten om hur lätt hänt det är att våra instinkter förvränger fakta. Det betyder att vara realistisk angående dina kunskapers omfattning. Att inte skämmas för att säga ”Jag vet inte”.

Det betyder också att när du har en åsikt ska du vara beredd på att revidera den när du får reda på nya fakta. Det är mycket avslappnande att vara ödmjuk eftersom man slipper känna pressen att ha en åsikt om allt och slipper vara ständigt beredd att försvara en massa ogrundade åsikter.

Att vara nyfiken betyder att vara öppen för ny information och aktivt söka sådan. Det betyder att ta till sig fakta som inte stämmer med ens uppfattning om världen och försöka förstå konsekvenserna av dem. Det betyder att bli nyfiken när man har gjort ett misstag, inte generad. ”Hur i hela friden kunde jag ha fel om det? Vad kan jag lära av det misstaget?” .. ”Det är mycket roligare att vara nyfiken än generad, och fler saker blir intressanta på det viset.”

Hur våra instinkter förvränger fakta skriver Rosling om. Detta kan även beskrivas som vilka presuppositioner vi har och utgår från.

Presuppositioner är ett samlingsbegrepp för allt som vi lägger som grund, tar för givet, som är underförstått: tolkningar, förväntningar, generaliseringar, fördomar, antagelser, tro, värderingar, åsikter, hypoteser, teorier osv. Dessa skapar i sin tur möjligheter och begränsningar. Våra presuppositioner formas utifrån vår bakgrund och erfarenheter.

                                                                                        #Presuppositioner