Allt är kommunikation

Handling och förhandling, utveckling och förväxling, förlåtelse och missförstånd, tillit och misstro, ledarskap och lagspel, enighet och oenighet, rykten och återkoppling.

Allt vi gör, allt vi upplever och tycker, kräver kommunikation.

Ändå är många omedvetna om vad kommunikation består av – och har en mer eller mindre funktionell verktygslåda för att kommunicera effektivt.

Genom ett enkelt och konsekvent ramverk, kan du lära dig grundläggande mönster och element i kommunikation och utveckling. Detta ger inte bara förståelse, men också flexibilitet som möjliggör för att medvetet välja mer konstruktiva tillvägagångssätt för att skapa de resultat du önskar.

Kika på kursportalen

Excellō (= XLO)

Excello betyder ”jag lyfter mig”. Du känner säkert till de engelska orden excel och excellence – båda kan härledas till det latinska ordet excello. Andra ord för att lyfta sig är utveckling, förändra, förändring och förbättring.

XLO är en sammanfattning, en förenkling som behåller essensen, av ordet excello. Grundarna av XLO ville att alla deras lärdomar och erfarenheter om förändring skulle bli enkelt tillgängligt. Mesta möjliga kompetens, på kortast möjliga tid och så roligt som möjligt under tiden har varit målet och motivationen från starten. Så att du, teamet och din verksamhet kan lyfta er till oanade höjder.

Berätta mer!

Vad kan detta ge dig

  • Enklare att igenkänna mönster, extrahera essens och skilja väsentligt från oväsentligt
  • Större flexibilitet vid användning av metoder och modeller – snabbare och enklare att lära nya och kombinera
  • Enklare att kommunicera på tvärs av discipliner/fackområden
  • Konkreta verktyg för ”soft-skills”
  • Ökad medvetenhet om resurser och möjligheter ger ökad sannolikhet för att lyckas
Berätta mer!

Tips och inspiration: Kommunikation som skapar förändring

Letar du efter specifika tips, recept för framgång och exempel från vardagen? Inspirationsarkivet har igenkännliga dilemman och lösningar från arbete och hemmaplan.

Recept: Motiverade medarbetare

Ingredienser En - eller flera goda #intention(er) En STOR dos nyttiga #presuppositioner Passande #ramar Rikligt med #pacing och tillräckligt med [...]

Recept: Bra självkänsla

Ingredienser Ett tydligt #jag En passande dos #inre uppmärksamhet En STOR dos nyttiga #presuppositioner En - eller flera - goda [...]

Recept: Förebygga konflikt

Ingredienser En stor dos uppmärksamhet på #logiska plan Flexibel tillgång till #ass och #diss #medvetna #presuppostitioner Stora mängder #jag//#du-sortering Minst [...]

Recept: Slut på drama

Ingredienser Tillgång till #dissocierat perspektiv En passande #mönsterbrytare En dos #leading till en ny och nyttig #strategi Minst en god [...]

Prat

"Hata eller prata" läste jag nyligen på en valaffish. Jag tror det ligger mycket i detta. Jag brinner för att [...]

Fler artiklar

”Tack för att ni gör det så enkelt”

Vårt mål är att erbjuda kurser, workshops och rådgivning för mesta möjliga kompetens under kortast möjliga tid – och samtidigt vara så roligt som möjligt.

Få de senaste nyheterna och bra erbjudanden via mail!

Anmäl dig till XLO-nyhetsbrevet. Vi skickar ut ungefär en gång i månaden, och det är lätt att avregistrera sig.

Ja, tack!