Den viktigste nøkkelfaktoren

Den viktigste nøkkelfaktoren

Lurer du på hva det aller viktigste er for å lykkes med kommunikasjon og utviklingsprosesser? Det gjør ikke vi. Vi har for lengst konkludert med at det handler om det som er oppsummert i nøkkelfaktoren Jeg//Du. Bevissthet og oppmerksomhet rundt dette er XLOs viktigste bidrag til:

Kompetanse og bevissthet for en bedre verden

Følg gjerne kampanjen på XLOs FB-side, lik og del som det passer for deg, og hjelp oss med å skape en verden preget av større grad av respekt mellom mennesker.

Dagens Test deg selv – hvor oppmerksom er du på grensene mellom deg selv og andre

Ja, hva tenker du: Hvem vet best hva en person liker? Kan noen andre enn du vite hva du liker? Å sortere på Jeg // Du innebærer blant annet at alle er bevisst på hvilken informasjon som bare kan komme fra en selv og hvilken som bare kan komme fra andre.

Du finner flere filmer under «Test deg selv» lenger ned på siden.

Bakgrunn for kampanjen: Respekt

Test deg selv - flere eksempler

Filmer til inspirasjon

Navn og definisjon på nøkkelfaktoren

Dette kan du gjøre

Vil du lære mer om og trene på jeg//du-nøkkelen og andre viktige nøkkelfaktorer i kommunikasjon?

Helgekurs med fokus på personlig utvikling: Nøkler for livsglede

2-dagerskurs med fokus på ledelse: Nøkler for ledere

Kveldskurs med fokus på foreldrerollen: Nøkler for foreldre