Lurer du på hva det aller viktigste er for å lykkes med kommunikasjon og utviklingsprosesser? Det gjør ikke vi. Vi har for lengst konkludert med at det handler om det som er oppsummert i nøkkelfaktoren Jeg//Du. Bevissthet og oppmerksomhet rundt dette er XLOs viktigste bidrag til:

Kompetanse og bevissthet for en bedre verden

Følg gjerne kampanjen på XLOs FB-side, lik og del som det passer for deg, og hjelp oss med å skape en verden preget av større grad av respekt mellom mennesker.

Dagens Test deg selv – hvor oppmerksom er du på grensene mellom deg selv og andre

Ja, hva tenker du: Hvem vet best hva en person liker? Kan noen andre enn du vite hva du liker? Å sortere på Jeg // Du innebærer blant annet at alle er bevisst på hvilken informasjon som bare kan komme fra en selv og hvilken som bare kan komme fra andre.

Du finner flere filmer under «Test deg selv» lenger ned på siden.

Bakgrunn for kampanjen: Respekt

Hva tenker du om:

 • Viktigheten av  selvrespekt og respekt for andre?
 • Hva konsekvensene kan bli dersom vi ikke utviser tilstrekkelig respekt for hverandre, som kollegaer, familiemedlemmer, venner osv?
 • Og hvordan blir relasjonene og resultatene når gjensidig respekt for hverandres grenser er på plass?
 • Hvordan kan du være sikker på at du ikke trår over andres grenser, for eksempel når du gir tilbakemeldinger?
 • Og hva gjør du når du merker at andre trår over grenser?

Bevissthet og oppmerksomhet rundt dette er XLOs viktigste bidrag til:

Kompetanse og bevissthet for en bedre verden

Se introduksjonsfilmen og følg med på tipsene fremover om hvordan du kan bli bevisst på denne nøkkelfaktoren og opptre med respekt og integritet.


Test deg selv - flere eksempler

Hvor oppmerksom er du på grensene mellom deg selv og andre?

Ja, hva tenker du: Hvem vet best for hvem?  Tror du at lederens beslutning, i strid med medarbeiderens råd, var best for lederen eller best for medarbeideren? Å sortere på Jeg // Du innebærer blant annet at alle snakker på vegne av seg selv.

Ja, hvem vet egentlig best for hvem? Og er det innenfor å «plante» en generalisering hos noen om at de ikke er i stand til å gjøre gode valg for seg selv? Jeg satt i sofaen med to barn for mange år tilbake og så nettopp denne scenen utspille seg. Begge barna løftet øyenbrynene, og den yngste utbrøt: «Han der er skikkelig dårlig på Jeg // Du-sortering».

Ledetråd: Kan jeg se at en annen person er sur – eller er det en tolkning?

Ledetråd: Når noen sier «vi» – hvem mener de da?

Flere filmer hvor du kan sjekke selv: Hvordan står det til med Jeg//du-sorteringen her?

Filmens lengde: 3:14 min

Filmens lengde: 3:02 min

Filmens lengde: 0:30 min

Filmens lengde: 0:30 min


Filmer til inspirasjon

Denne TED-presentasjon handler om jeg//du – og hvordan dårlig jeg//du-sortering påvirker effektivitet og resultater.

Ernesto Sirolli forteller i denne TED-presentasjonen om hvor viktig det er å være jeg//du-sortert i hjelpearbeid. Presentasjonen er både humoristisk og tankevekkende.


Navn og definisjon på nøkkelfaktoren

Jeg//du

Grunnsorteringen jeg // du adresserer forholdet, eller balansen, mellom informasjonskildene ”jeg” og ”du”, alternativt «vi» og «dere» i grupper og organisasjoner.

Informasjon fra mitt «jeg» er informasjon fra kroppen, det jeg tenker og forestiller meg. Informasjon fra «deg» er det jeg ser fra deg, hører deg si og kjenner om du tar på meg.

Jeg//du er kategorisert som en grunnsortering.


Dette kan du gjøre

Hvordan opptre godt sortert mellom «jeg» og «du»?

 • Dette kan du gjøre for å ivareta ditt «jeg»:
  • Si «jeg” når du snakker om eller for deg selv, unngå ”man”, ”alle”, ”vi” eller «noen» når du mener ”jeg”
  • Si ”ja” når du mener ja og ”nei” når du mener nei
  • Si stopp når andre krenker ditt – eller andres – ”jeg”:
   • Når andre bedømmer eller feilaktig fortolker deg
   • Når andre forteller deg hva du burde
   • Når andre unnlater å respekterer dine nei- eller stopp-signaler eller fysiske grenser

  Dette kan du gjøre for å ivareta andres «jeg»:

  • Lytte til og la andre snakke på vegne av seg selv
  • Respektere når andre sier «ja» og «nei», unngå å overtale andre til noe de egentlig ikke ønsker
  • Unngå å bedømme eller fortolke andre og presentere dette som objektivt sant
  • Unngå å fortelle andre hva de burde

  Balanse mellom ”jeg” og ”du” betyr respekt for grensene mellom individer og grupper:

  • Alle snakker for og tar ansvar for seg selv og egne tolkninger, tanker, meninger og reaksjoner
  • Alle har aksept for og respekt for hverandres ulike kvaliteter og valg
  • Respekt for hverandres fysiske grenser og eiendeler
  • Alle skiller mellom fakta; ”informasjon fra deg”, og egne tolkninger; ”informasjon fra meg”

Hva tenker du at kan bli konsekvensen av jeg//du-overtramp: små eller store, engangstilfeller eller over tid?


Vil du lære mer om og trene på jeg//du-nøkkelen og andre viktige nøkkelfaktorer i kommunikasjon?

Sjekk nettkurset Grunnleggende kommunkasjonsferdigheter (gratis)