Tid for endring?

Organisasjons-, gruppe- og lederutvikling

XLO har erfarne rådgivere som hjelper dere med å designe og gjennomføre endringsprosesser med utgangspunkt i virksomhetens behov. Skap det dere ønsker og få økt endringskompetanse og bevissthet underveis.

Hva har du, teamet og organisasjonen behov for?

Test gratis nettkurs: Kulturutvikling i organisasjoner

Lyst til å bli bedre på noe av dette?

Kommunikasjon og endringsverktøy  – introduksjon til metarammeverket

 • Hvordan skape tillit og kontakt

 • Hvordan være tydelig

 • Hvordan sikre at alle drar i samme retning

 • Hvordan ivareta respekt og integritet

 • Hvordan få mest mulig ut av ressursene

 • Hvordan motivere og skape fremdrift

 • Hvordan velge nyttig mindset

 • m.fl.

Temaer i samspill med metarammeverket

 • Tilbakemeldinger på en ålreit måte

 • Konflikthåndtering og vinn-vinn-løsninger

 • Strategi, innovasjon og forretningsutvikling

 • Endringsledelse

 • Prosjektledelse

 • Møteledelse og hvordan håndtere møteutfordringer

 • Presentasjonsteknikk – Presentér som TED

 • Salg og salgsledelse

Digitalt lederprogram

Ønsker du å øke dine lederferdigheter og oppnå bedre resultater? Hos XLO får du en konkret verktøykasse til bruk i lederrollen. Kurs i et oversiktlig rammeverk for kommunikasjon og utvikling og temakurs i samspill med rammeverket gir deg praktiske verktøy for typiske lederutfordringer. Du finner kursene her:

XLO’s nettkursportal

Ønsker du tilpasning til din bedrift – eller et fysisk kurs med trening? Se hvordan vi jobber eller ta kontakt for tilbud: info@xlo.academy, mob: 916 57 123.

Hva har du, teamet og organisasjonen bruk for?

Om du og din organisasjon ønsker et skreddersydd opplegg, jobber vi sammen med deg for å sikre at vi treffer best mulig. Prosessen under pleier å gjøre susen.

Kartlegge

Hvor trykker skoen? Hva har du, teamet eller organisasjonen behov for? Hva vil dere bli bedre på?

Kanskje likner det noe på listen under… eller har dere andre ting på ønskelisten?

 • Økt effektivitet
 • Færre konflikter
 • Mer effektive møter
 • Bedre samhandling
 • Økt leder- og medarbeidertilfredshet
 • Kostnadsbesparelser

Analysere

Hva har dere allerede av kunnskap, erfaringer og metodikk? Hvor ønsker dere å utvikle dere videre?

Sammen borrer vi litt mer i behovet og finner ut hvor det er smart å øke kompetansen og skape ny, felles forståelse. For eksempel:

 • Kultur som underbygger tillit, motivasjon og innovasjon
 • Kommunikasjonsverktøy som gjør det enklere å samhandle og unngå misforståelser og konflikt
 • Prosessverktøy for å planlegge og gjennomføre effektive møter
 • Salg- og presentasjonsteknikk som gir gjennomslag og engasjement
 • Trygge rammer for å gi, motta og etterspørre tilbakemeldinger

Planlegge

Hva er den beste veien til ønsket resultat for dere? Hva tror dere gir best effekt, og hva passer i en travel hverdag?

Vi er fleksible og planlegger sammen med dere:

 • Fysiske og/eller digitale samlinger
 • Halve eller hele dager – inkludert kveld og helg om det passer best
 • Valg av case, simuleringer og eksempler
 • Praktiske rammer: lokaler, bespisning mm.

Gjennomføre

…så setter vi planen og tiltakene ut i livet. Målet er mest mulig kompetanse, på kortest mulig tid, med mest mulig moro.

Vi tror på best effekt når opplegget inkluderer

 • Ny innsikt knyttet opp mot egen hverdag
 • Variasjon i aktiviteter
 • Diskusjon og samarbeid
 • Tid til å trene og øve på nye verktøy

Følge opp

Hvordan har det gått? Har du, teamet og organisasjonen oppnådd ønsket resultat?

Når kurset eller workshopen er over gjør vi opp status sammen. Ofte er det godt å få små drypp og påfyll også etterpå slik at nye verktøy og måter å gjøre ting på får satt seg ordenlig. Vi har en rekke nettressurser som egner seg for oppfølging og støtte i hverdagen.

«Takk for at dere gjør det så enkelt»

Vårt mål er å levere kurs, workshops og rådgivning som gir mest mulig kompetanse, på kortest mulig tid og med mest mulig moro.

Gøy med kunnskap som faktisk kan brukes i ettertid.«

«I Brainwells er vi alltid opptatt av å tilegne oss ny kunnskap. Dessverre gjør hektiske dager at det er begrenset tid til dette. Derfor var introkurs med XLO helt ideelt for oss. Vi ser i ettertid at dette er lærdom som er nyttig på mange plan, og vi tror at alle som jobber i team eller på det mellommenneskelige plan vil ha både stor nytte og glede av å ta dette kurset.»Kristine Maudal, partner, Brainwells

XLO Change Academy spesialdesignet en kursdag for oss der vi fikk tilgang til sju konkrete kommunikasjonsverktøy. Vi brukte verktøyene og erfaringer fra vår egen jobbhverdag til å trene på og reflektere rundt «soft skills». Jeg har fått bare positive tilbakemeldinger fra deltakerne og jeg føler at vi har økt vår bevissthet rundt både intern og ekstern kommunikasjon.

Senior Principal Specialist, DNV GL - Oil & Gas Norway

Dere blir stadig nevnt og snakka om her i huset.  Vi kan ikke få takket dere godt nok for den fantastiske gjennomføringen dere presterte.  Vi har klart å ta det videre i ledergrupper, personalmøter og helt til styret!

Rune Zeylon, Ass. banksjef, HjartdalBanken

Veldig interessant, mangfoldig, grundig, strukturert, spennende, morsomt, lett å forstå og lærerikt. :-)

Kursdeltaker, Nettkurs

Veldig viktig stoff som langt flere burde ha kjennskap til. Anbefales varmt!

Deltaker, Workshop

Ta kontakt

Hva er ditt mål?

Vi hjelper deg gjerne å nå det. For oss er alltid målet å gi deg akkurat det du ønsker,  på kortest mulig tid – og med mest mulig moro.

info@xlo.academy | mob. +47 975 09 021

Mer om XLO og hvem vi er