XLO gjennomførte våren 2016 et prosjekt for å måle effekt av nevrosensomotorisk trening på reaksjonsevne. 

Resultatene fra prosjektet er spennende: De fleste deltakerne målte betydelige forbedringer på de tre testene på samling 2 sammenlignet med samling 1. Datagrunnlaget er imidlertid begrenset, og vi kan ikke på dette grunnlaget påstå at det nevrosensomotoriske treningsopplegget har påvirket målt reaksjonsevne. XLO ønsker å utvide prosjektet, og håper å starte en ny runde i løpet av høsten 2016.

Rapport – Effekt av nevrosensomotorisk trening (pdf)

Bakgrunn

Mange kommunikologer er opptatt av betydningen av nevrosensomotorisk underlag og trening av dette. Samtidig finnes ingen metastudier som forteller om effekten av slik trening og et velfungerende nevrosensomotorisk underlag. Dokumentasjon på dette vil kunne være et Unique Selling Point (USP) for kommunikologer og til hjelp for å øke bevisstheten om betydningen av nevrosensomotorisk underlag generelt.

Hensikt

Prosjektet skal føre til at kommunikologer, kommunikologistudenter og personer som har fått undervisning i kommunikologiske emner har en relevant referanse som dokumenterer effekt av nevrosensomotorisk trening.

Omfang

Prosjektet våren 2016 omfattet:

  • En startsamling på Norsk Teknisk Museum med foredrag, demonstrasjon av treningsrammer, måling av reaksjonsevne og utfylling av spørreundersøkelse del 1.
  • Alle deltakerne ble oppfordret til å trene det nevrosensomotoriske underlaget i mellomperioden på ca 2 måneder og føre treningslogg.
  • En sluttsamling på Norsk Teknisk Museum med ny måling av reaksjonsevne og utfylling av spørreundersøkelse del 2.
  • Databearbeiding og rapportering.
  • Publisering av resultatene.

Budsjett

Studien ble gjennomført til selvkost:

  • Deltakelse på samlingene 1 og 2 dekket inngang til Norsk Teknisk Museum og eventuelle andre, direkte kostnader: kr. 300,- per person.
  • Databearbeiding og rapportering ble utført av XLO til selvkost. Alle deltakere får tilsendt sluttrapporten.

Gikk du glipp av prosjektet?

Les her om hvordan du kan teste og komme i gang med treningen.

Vil du være med på neste runde?

Ta kontakt på info@xlo.academy.wphotell.no