Metastudie av tiltak rettet mot oppvekstforhold for barn og unge

 

Prosjektets bakgrunn

Barn og unge er vår viktigste ressurs for framtida. Det finnes i dag mange initiativer med mål å bidra til bedre oppvekstvilkår i regi av offentlige og private aktører, organisasjoner og individer. Initiativene strekker seg fra tiltak mot konkrete problemstillinger, som mobbing, nettvett eller barns kosthold, til generelle pedagogiske grep for å hindre frafall i skolen, fritidsaktiviteter mm. Bildet er fragmentert og uoversiktlig, og det finnes potensielt store synergieffekter i erfaringsutveksling og samarbeid på tvers av initiativer og aktører.

Hensikt

Forskningsprosjektet skal levere et nettsted, www.oppvekstportalen.no , som gir informasjon, inspirasjon og mulighet for samarbeid mellom ulike aktører som engasjerer seg i barn og unges oppvekstvilkår.

Omfang

Forskningsprosjektet skal:

  • Samle, sortere og analysere informasjon om ulike initiativer, inkludert virkemidler, tiltak, resultater og erfaringer, nasjonalt og internasjonalt, med fellesnevner «bedre oppvekstvilkår for barn og unge»
  • Designe og implementere et nettsted, oppvekstportalen.no
  • Tilgjengeliggjøre sammenfattet informasjon om de ulike initiativene med kontaktinformasjon.

Forskningsmetodikk

Prosjektet vil samle informasjon om initiativer rettet mot barn og unges oppvekstvilkår, gjøre komparative studier, analysere og sammenfatte informasjon om de ulike initiativene. Dette vil gjøre det mulig å gjøre informasjon om de ulike initiativene søkbare og sorterbare. Prosjektet vil også lage et rammeverk for å tilgjengeliggjøre metainformasjon om initiativene.

Leveranser

Forskningsprosjektet vil levere en første utgave av www.oppvekstportalen.no med ulike aktører som engasjerer seg i barn og unges oppvekstvilkår som målgruppe(r).

Tidsramme

Første utgave av www.oppvekstportalen.no skal være tilgjengelig i januar 2018.

Prosjektressurser

Prosjektet vil bli bemannet av:

  • Monika L. Eknes, prosjekteier, XLO Change Academy AS
  • Beate Lofseik, prosjektansvarlig, XLO Change Academy AS
  • Irene M. Rendedal, innleid prosjektleder

Har du tips om bra initiativ for barn og unge? Da blir vi veldig glade for å høre fra deg!

Har du spørsmål – eller ønsker å samarbeide om et prosjekt som vil gjøre en forskjell?

Ta kontakt på e-post info@xlo.academy.wphotell.no eller mobil +47 481 28 046.