Har du noen gang tenkt på at vi mennesker kategoriserer og systematiserer konstant? Fra musikksjangre til bransjer, fra fagfelt til hyllesystemer i butikken. Slik skiller vi rock fra klassisk, bank fra advokatkontor, biologi fra markedsføring og meieriprodukter fra kjøttpålegg. Det underliggende spørsmålet er hele tiden: hvilken kategori hører dette hjemme i?

I den tsunamien av informasjon som til enhver tid treffer sanseapparatet, er det en opplagt og genial teknikk hjernen har utviklet ved at vi kan samle og pakke sammen informasjon utfra tidligere erfaringer og vår beste gjetning. Dersom jeg ser grønt og brunt med en viss form, tenker jeg umiddelbart «tre» – hjernen min har sammenfattet informasjonen til én enkel størrelse i kategorien «tre». Noen ganger er det nyttig med mer detaljert kategorisering – for eksempel «grantre», andre ganger mindre detaljert – for eksempel «skog» eller «vegetasjon».

Det er nesten umulig å tenke seg et forhold til virkeligheten uten denne og andre former for kategorisering. Slik at jeg slipper å lære alt på nytt, og enkelt kan finne frem. Selv synes jeg det er mildt irriterende å handle mat i en butikk hvor jeg ikke er kjent. Det at jeg ikke er kjent betyr at jeg ikke har dekodet systemet i butikken ennå. Så snart jeg har gjort det, går det raskere å handle matvarer. Jeg bruker mindre bevisst oppmerksomhet og kan konsentrere meg om andre ting, som å snakke med bekjente i butikken.

På samme måte er det enklere å kommunisere med andre mennesker dersom vi har felles forståelse av kategoriseringer. Hvis jeg kan referere til en låt jeg har hørt på radioen som «country» og personen jeg snakker med umiddelbart har en grei oppfatning av den kategorien, slipper jeg å forklare låtens oppbygning i form av rytme, tempo, toneart, ordvalg osv.

Jeg har et par ganger bodd i hus uten et tydelig system på for eksempel kjøkkenet. Det var et ork å dekke bordet og rydde på plass oppvasken – og det tok mye lenger tid enn nødvendig. Det er min erfaring at det å finne frem og rydde på plass er vesentlig mye enklere når hver gjenstand har en plass innenfor en kategori. Tallerkener og asjetter på nederste hylle, glass og kopper på midterste hylle, boller og serveringsfat øverst. Som ett eksempel. I starten av arbeidslivet hadde jeg akkurat fått jobb på et kontor, og jeg spurte under opplæringen hvordan arkiveringssystemet var. «Legg det et sted du finner det igjen,» var svaret jeg fikk. Ikke et veldig robust system – hverken for meg alene eller for kollegaene i fellesskap, viste det seg.

Rammeverket for kommunikasjon og utvikling som vi bruker på XLO er en kategorisering av kunnskap og erfaring knyttet til menneskelig kommunikasjon, samhandling og endringsprosesser i et sett med nøkkelfaktorer. Med rammeverket kan du gjenkjenne, sortere og kategorisere mønster, (u)balanser og byggeklosser i kommunikasjon og endringsprosesser.

Rammeverket og nøkkelfaktorene utgjør således en helhetlig taksonomi av samlebegreper som setter erfaring og kunnskap i system.

Når jeg lærte rammeverket var det som om jeg hadde et skap fullt av kunnskap. Skapet var blitt så fylt opp at jeg hadde en følelse av å være så full med masse informasjon at det ikke var plass til mer. Med nøkkelfaktorene fikk jeg orden i skapet – med tydelige merkede hyller, og jeg hadde for første gang en oversikt og et verktøy for å vurdere hva jeg kunne kaste og hva som var nyttig å beholde. – Elin Snaprud

Etter å ha brukt rammeverket som verktøy for å forstå og håndtere ulike utfordringer er erfaringen at verdien ligger i at et så bredt område som kommunikasjon (som her inkluderer all opplevelse og all adferd) er kokt ned til et såpass lite sett med nøkkelfaktorer. Til sammen utgjør de en helhet og er likevel akkurat så mange og så få at de raskt kan tas frem til bevissthet ved behov.

Hva er så verdien av kategorisering vi gjør, bevisst og ubevisst, hele tiden? Den sparer oss for energi! Den gjør hverdagen enklere og sparer oss for arbeid. Dette gjelder også for kategoriene definert for kommunikasjon og utviklingsprosesser.

Nysgjerrig på nøkkelfaktorene og denne måten å kategorisere kunnskap om kommunikasjon og utviklingsprosesser på?

Sjekk om nettkurset Grunnkurs i kommunikasjon og utvikling kan være noe for deg. Den første nøkkelen kan du teste gratis.