Ingredienser

Minst en god #intensjon
En stor dose oppmerksomhet, ref #bevisst/#ubevisst, på

  • Adferd, ref #VAK og #submodaliteter
  • #intensjoner
  • #rammer og #presupposisjoner

En trygg #ramme for tilbakemelding
Minst en #presupposisjon som #ankrer til vekst-tankesett
Store mengder #jeg//#du-sortering
Rikelig med #pacing – og litt #leading

Fremgangsmåte

Ta minst en god #intensjon ved tilbakemeldingen du skal gi og sørg for at den eller de du skal gi tilbakemelding til vet at du vil dem vel og at hensikten er utvikling og vekst.

Legg til en stor dose oppmerksomhet på adferd – det du faktisk ser og hører (#VAK og #submodaliteter – sortert fra dine tolkninger, vurderinger og tanker), #intensjoner, #rammer og #presupposisjoner, slik at du samler informasjon som er nyttig i en tilbakemelding. Ref #bevisst//#ubevisst.

Lag en trygg #ramme for tilbakemeldingen ved å velge passende tid og sted og sjekk om den andre parten faktisk ønsker en tilbakemelding fra deg (NB: #jeg//#du-sortering). Hvis du får et «ja»:

  • #ankre inn en #presupposisjon om vekst-tankesett, for eksempel «jeg ser at du har jobbet hardt med dette, og innsats gir jo resultater»
  • fortell hva du har observert – altså sett og hørt
  • del dine tanker om det du har observert, for eksempel «jeg likte…/lurte på…)
  • undersøk #intensjonene bak, det den andre ønsket å oppnå – og sjekk av med dine intensjoner og resultatet som ble
  • undersøk #rammene som lå til grunn, for eksempel hvilke #rammer som var viktig for den andre, hvilke som var viktig for deg og hvordan #rammene fungerte
  • undersøk #presupposisjonene som lå til grunn, for eksempel hvilke antakelser den andre la til grunn, hva du legger til grunn – og hva som fungerer
  • oppsummer hva dere tenker fungerer bra og tiltak som vil gjøre at resultatene blir enda bedre fremover

Tilsett store mengder #jeg//#du-sortering underveis, slik at hver får snakke for seg selv og ta egne beslutninger.

Server med rikelig #pacing og #leading, slik at du møter den andre der den er og leder til vekst og utvikling.

Bon appetit…

NB1: Unngå følgende ingredienser som er kjent for å for å øke konfliktnivå:

Dårlig #jeg//#du-sortering
Mis#pacing – som er det motsatte av #pacing
Mis#leading – som er det motsatte av #leading

NB2: Vil du vite mer? Sjekk nettkurset «Tilbakemeldinger på en ålreit måte»

NB3: Ukjente ingredienser? Her kan du se korte filmer om hver av dem

#intensjoner:

#bevisst//ubevisst:

#VAK:

#submodaliteter:

#rammer:

#presupposisjoner:

#jeg//#du-sortering:

#pacing og #leading: