Ingredienser

Minst en god, felles #intensjon og aller helst flere
Rikelig med #pacing
Tilstrekkelig med #leading
God #jeg//du-sortering
Felles #presupposisjoner og #rammer

For lang holdbarhet: tilsett #kongruens over tid

Fremgangsmåte

Ta en eller flere gode #intensjoner som gir dere felles mål. Bland i rikelig med #pacing – slik at partneren din kjenner seg møtt, akseptert og elsket. Tilsett tilstrekkelig med #leading til at du får dine behov ivaretatt. Tilsett store mengder god #jeg//du-sortering, ved å respektere partneren din sine grenser og ha tillit til at han/hun vet best for seg, samtidig som du krever respekt for dine grenser og aksept for at du vet best for deg. Vær raus med denne ingrediensen – det blir aldri for mye #jeg//du-sortering. Avklar felles #presupposisjoner, som verdier og forventninger, slik at dere reduserer antall misforståelser. Tilsett til slutt felles #rammer som lar dere dele opplevelser og erfaringer.

Tilsett #kongruens over tid, ved å gjenta oppskriften jevnlig.

NB1: Disse ingrediensene kan bryte tillit og bør brukes med omhu:
#Mønsterbryter
#Inkongruens
Begge disse kan gi energi til endring dersom situasjonen er fastlåst – og de kan bryte tillit.

NB2: Ukjente ingredienser? Her kan du se korte filmer om hver av dem

#intensjoner:

#pacing og #leading:

#jeg//du-sortering:

#presupposisjoner:

#rammer:

#kongruens-inkongruens:

#mønsterbryter:

NB3: Vil du vite mer? Sjekk nettkurset «Grunnleggende kommunikasjonsferdigheter» (gratis).