Ingredienser

En stor dose oppmerksomhet på #logiske plan
Fleksibel tilgang til #ass og #diss
#bevisste #presupposisjoner
Store mengder #jeg//#du-sortering
Minst en felles #intensjon
Fleksibel tilgang til en mengde mulige løsninger, ref #høyre//#venstre
Rikelig med #pacing og #leading
#kongruens

Fremgangsmåte

Start med en stor dose oppmerksomhet på #logiske plan og tilsett vekselvis #ass og #diss, slik at du oppdager når dere snakker forbi hverandre og det er potensiale for konflikt. Tilsett en ekstra dose #bevissthet på #presupposisjoner, slik at du oppdager eventuelle antakelser, påstander og andre «underforståttheter» som kan være grunnlag for konflikt.

Tilsett store mengder #jeg//#du-sortering, slik at alle får snakke for seg selv uten at andre tillegger dem meninger eller dømmer og bedømmer. Vær spesielt oppmerksom på at om du blander i dårlig #jeg//#du-sortering vil konfliktnivået trolig øke med fare for at den kan bli helt fastlåst.

Let deretter frem minst en #intensjon som er felles for alle partene. La #intensjonen bli utgangspunkt for omforente løsninger, ref. #høyre//venstre.

Server med rikelig #pacing og #leading, slik at alle blir møtt der de er og ledet til en eller flere felles løsninger. Sørg til slutt for #kongruens ved å sjekke at alle er enige – og følg opp.

Bon appetit…

NB1: Unngå følgende ingredienser som er kjent for å for å øke konfliktnivå:

Dårlig #jeg//#du-sortering
Mis#pacing – som er det motsatte av #pacing
Mis#leading – som er det motsatte av #leading
#inkongruens – manglende samsvar mellom de ulike ingrediensene beskrevet over

NB2: Vil du vite mer? Sjekk nettkurset «Konflikthåndtering og forhandling»

NB3: Ukjente ingredienser? Her kan du se korte filmer om hver av dem

#logiske plan:

#ass//#diss:

#bevisst//#ubevisst:

#presupposisjoner:

#jeg//#du-sortering:

#intensjoner:

#høyre//#venstre:

#pacing og #leading:

#kongruens: