Ingredienser

En god #intensjon
En STOR dose nyttige #presupposisjoner
Passende #rammer
Flere alternativer, ref #høyre//#venstre
En #kongruens-sjekk
Et ressurs-#anker
Rikelig med selv-#pacing og tilstrekkelig med selv-#leading
Tillit til dine #ubevisste ressurser

For lang holdbarhet: tilsett #kongruens over tid

Fremgangsmåte

Start med en tydelig #intensjon: Hva vil du oppnå? Hvordan vil du ha det? Når du har lykkes med forandringen din, hva vil da resultatet være?

Sorter i #presupposisjonene du har om forandringen du ønsker: velg de som hjelper deg å lykkes og velg bort de som hindrer deg.

Tilpass #rammene, slik at det blir enklere for deg å lykkes, for eksempel ved å fjerne fra hjemmet ditt det du ønsker å slutte med eller planlegge tid til noe du ønsker å starte med.

Finn flere alternativer til hva du kan gjøre for å lykkes med forandringen, ref #høyre//venstre. Velg det eller de alternativene som passer deg best. Tilsett en #kongruenssjekk ved å undersøke at du faktisk vil gjennomføre. Om svaret er «nei», tilpass alternativene slik at du er enig med deg selv…

Lag deg et ressurs-#anker som du senere kan hente frem for å påminne deg om forandringen du ønsker.

Bland i rikelig med selv-#pacing – møt deg selv der du er, og velg full aksept for deg selv og dine erfaringer underveis. Tilsett tilstrekkelig med selv-#leading til at du oppnår forandringen du ønsker deg.

Avslutt med en stor dose tillit til dine #ubevisste ressurser: Du har alt du trenger – og det ordner seg.

Tilsett #kongruens over tid, ved å gjenta oppskriften jevnlig.

Ukjente ingredienser?

Her kan du se korte filmer om hver av dem

#intensjoner:

#presupposisjoner:

#rammer:

#høyre//venstre:

#kongruens-inkongruens:

#anker og #ankring:

#pacing og #leading:

#bevisst//ubevisst:

Vil du vite mer?

Sjekk nettkurset «Jeg-et mitt – Hvor ble du av i alt mylderet».