Ingredienser

Minst en tydelig #intensjon
Passende #rammer
Rikelig med #pacing og #leading
Krydre med #ass og #diss
En klype #mønsterbryter ved behov
#kongruens – i møtet og etter

Fremgangsmåte

Velg minst en tydelig #intensjon som møtehensikt.

Tilsett et antall passende #rammer, som agenda og møtested og –tid samt roller (hvem bør delta, hvem leder møtet og hvem tar beslutninger og det ikke er flertallet av deltakerne), slik at dere oppnår møtets hensikt.

Del møtehensikt, agenda og evt annen bakgrunnsinformasjon med øvrige deltakere i forkant av møtet.

Server med rikelig #pacing og #leading, slik at alle får bidratt i møtet. Sørg for balansert krydring av #ass, for å sørge for engasjement, og #diss, slik at du oppdager om det dukker opp behov for tilpasninger. Tilsett en klype #mønsterbryter om møtet havner på et sidespor, eller påminn om #intensjoner og #rammer om møtet sporer av. Sørg til slutt for #kongruens ved å sjekke at alle er enige i møteresultat – og følg opp.

Bon appetit…

NB1: Unngå følgende ingredienser som er kjent for å skape dårlig stemning i møter:

Dårlig #jeg//#du-sortering
Mis#pacing – som er det motsatte av #pacing
Mis#leading – som er det motsatte av #leading
#inkongruens – manglende samsvar mellom de ulike ingrediensene beskrevet over

NB2: Ukjente ingredienser? Her kan du se korte filmer om hver av dem

#intensjoner:

#rammer:

#pacing og #leading:

#ass//diss:

#mønsterbryter:

#kongruens-inkongruens:

#jeg//du-sortering:

NB3: Vil du vite mer? Sjekk nettkurset «Møteledelse: hvordan håndtere møteutfordringer»