Har du lagt merke til at #ingrediensene gjentar seg i de ulike oppskriftene? Sørg for å ha de ulike basisingrediensene lett tilgjengelig, slik at du kan skape det du ønsker:

 1. #VAK og #ord og #submodaliteter – bli #bevisst og kunne sette ord på visuelle, auditive og kinestetiske sanseopplevelser
 2. #ankre og #ankring – #bevisst kunne koble informasjon og skape de tilstandene du ønsker deg
 3. #intensjoner – bli #bevisst det du og andre ønsker å oppnå og bruke dette som utgangspunkt for å finne alternativer som fungerer
 4. #rammer – bli #bevisst og kunne definere og tilpasse #rammer som bidrar til at du oppfyller #intensjonene
 5. #presupposisjoner – bli #bevisst og kunne tilpasse det du og andre legger til grunn – slik at det bidrar til det du ønsker å oppnå, ref. #intensjoner
 6. #pacing og #leading – slik at du kan skape tillit og kontakt før du leder an
 7. #mønsterbryting – slik at du kan bryte mønstre når situasjonen virker fastlåst
 8. #kongruens og #inkongruens – slik at du kan oppdage når ingrediensene ikke spiller sammen og bruke det du oppdager til å skape vekst
 9. #strategier – slik at du kan #bevisst velge og tilpasse handlingsmønstre
 10. #signaturer – bli #bevisst hvordan kommunikasjon gjentar seg og hva resultatet blir, slik at du kan velge det som fungerer best
 11. #språkmønstre – slik at du kan bruke språket ditt bevisst i forhold til alle de ulike #ingrediensene
 12. #jeg//#du – være #bevisst på hvor grensen går mellom deg og andre
 13. #fortid//#nåtid//#fremtid – være #bevisst på hvor oppmerksomheten din går og velge det perspektivet som tjener deg best i ulike sammenhenger
 14. #høyre//#venstre – velge mellom å hente informasjon raskt og intuitivt fra breddeperspektiv eller langsommere, logisk og med fokusert perspektiv
 15. #oppe//#nede – velge #bevisst når du vil ha oppmerksomheten din på å tenke, planlegge og snakke om, eller å gjøre
 16. #ytre//#indre – velge #bevisst når du vil hente informasjon fra deg selv eller fra dine omgivelser
 17. #foran//#bak – velge #bevisst når du vil hente eller gi informasjon fra utstillingsvinduet vs fra lageret
 18. #assosiert//#dissosiert – velge #bevisst når du vil være påkoblet vs ta helikopterperspektiv
 19. #1.//#2.//#3. orden – velge #bevisst når du vil sette søkelyset på adferd (#1. orden), det du eller andre vil oppnå (#2. orden) eller rammebetingelser og det som blir lagt til grunn (#3. orden)
 20. #bevisst//#ubevisst – frihet til å velge hvor #bevisstheten skal gå og fleksibilitet til å hente frem informasjon fra det #ubevisste

Lykke til med #bevisste valg og skapelser!

 

NB1: Ukjente ingredienser? Her er en spilleliste med korte filmer om hver av dem

NB2: Vil du vite mer?

Sjekk nettkurset «Grunnkurs i kommunikasjon og forandring»

NB 3: Her finner du alle oppskriftsbloggene