Vår passion

Vi som er tilknyttet XLO Change Academy vil bidra til

Kompetanse og bevissthet for en bedre verden

Hva kjennetegner en bedre verden for deg?
Viktige stikkord for oss er respekt, aksept, åpenhet, innsikt, helhetsperspektiv, trygghet, frihet og tillit.

Bevissthet og kompetanse gjør en forskjell

Vi mener at dyktighet innen kommunikasjon og endring/utvikling kan læres. Det holder ikke å ha endringsvilje og gode intensjoner, om endringsdyktigheten og kommunikasjonsferdighetene mangler.

Vi vil bidra til at individer, organisasjoner og bedrifter får økt bevissthet og kompetanse til å gjøre en forskjell.

Det er smart å spare tid og penger

Vi vet at det er mange metoder, teorier og tilbydere av lignende tjenester. Mye kunnskap og detaljer leder dessverre fort til at oversikten går tapt, og verktøyene blir utilgjengelige. Vår erfaring er at nøkkelfaktorene skaper orden i dette, og raskere og enklere gir et kompetanse- og kvalitetsløft.

Vi vil bidra til at individer, organisasjoner og bedrifter så effektivt som mulig får større fleksibilitet og presisjon i sin kommunikasjon og utviklingsprosjekter.

Verden er inne i en periode av rask utvikling og endring

Vi er ikke de eneste som registrerer at enkeltindividet spesielt og verden generelt er i starten av en heftig endringsperiode hvor økt bevissthet, samarbeid og økologi er viktige stikkord.

Vi vil bidra til at individer, organisasjoner og samfunn har effektive verktøy for å delta konstruktivt i de mange store og mindre endringsprosjektene.

Potensialet er ufattelig stort

Vår erfaring er at de ressursene som bor i enkeltindivider, organisasjoner og samfunn for det aller meste er ubevisste og uutnyttet. Mulighetene er uendelige, og hvert system har de ressursene som trengs.

Vi vil bidra til at individer, organisasjoner og samfunn får tilgang til mest mulig av sitt potensiale.