Konsulenttjenester

XLO tilbyr konsulenttjenester innenfor kommunikologisk analyse og forandringsarbeid på alle systemnivå; organisasjon, gruppe og individ.

Konsulenttjenestene gjennomføres av XLOs godkjente konsulentpartnere. XLO er ansvarlig for faglig kvalitetssikring og prosjektadministrasjon.

Kommunikologisk analyse

En kommunikologisk analyse forteller om utnyttelsesgrad i forhold til ulike ressurser som finnes i en organisasjon, gruppe eller et individ. Analysen gir et tydelig utgangspunkt for å kunne definere tilpassede, effektive og målrettede endringstiltak.

Organisasjons-, gruppe- og lederutvikling

XLOs kurs er tilpasset for organisasjoner, grupper og enkeltpersoner. Som deltaker velger du selv relevante kurs for å øke ferdighetene dine til å lykkes med å gjennomføre endringer.

Er det behov for å utvikle organisasjonen, leder- eller medarbeiderteam? Hos oss får dere spesialtilpassede utviklingsprogram. I slike programmer inngår om ønskelig en kartlegging av nåsituasjon og ønsket situasjon, se kommunikologisk analyse over. Deretter tilpasser vi sammen med dere endrings- og opplæringsaktiviteter som passer med arbeidsprosessene dere har eller vil endre. Da blir utviklingsprogrammet en del av det daglige arbeidet i stedenfor noe som kommer i tillegg.

Interessert?

Send oss en mail på info@xlo.academy eller ring +47 916 57 123.