Om XLO Change Academy

Vi som er tilknyttet XLO Change Academy vil bidra til

Kompetanse og bevissthet for en bedre verden

Hva kjennetegner en bedre verden for deg?
Viktige stikkord for oss er respekt, aksept, åpenhet, innsikt, helhetsperspektiv, trygghet, frihet og tillit.

Våre verdier:

  • Inspirasjon og deling: Vi inspirerer og deler med hverandre, våre kunder og omgivelser. Jo mer vi deler, jo større blir verdien for alle.
  • Generøsitet: Vi unner alle å lykkes med det de ønsker.
  • Utviklingsorientert: Vi er nysgjerrige og utforsker hva som er mulig.

Vi bygger våre produkter og tjenester på et sammenfattet rammeverk for kommunikasjon og utviklingsprosesser.

Hvem er vi

På XLO Change Academy samler vi dyktige kursholdere og rådgivere som både har spesialistkompetanse innen endrings-/utviklingsprosesser og kommunikologisk kompetanse. Fordi vi tror den kombinasjonen gir de beste og mest effektive resultatene.

Monika L. Eknes
Monika L. Eknes
Monika L. Eknes brenner for å skape respekt mellom mennesker. Hun er dr. ing. med 25+ års erfaring som forsker, leder og konsulent. Hun har arbeidet med bl.a. sikkerhet, risikostyring, entreprenørskap, produktutvikling og kursvirksomhet. Hun er medforfatter av boken «GPS for endringsledelse», Fagbokforlaget 2016.

+47 916 57 123

Beate Lofseik
Beate Lofseik
Beate Lofseik brenner for at alle som ønsker å bidra til en bedre verden skal ha effektive verktøy for å lykkes. Hun har mer enn 25 års bred arbeidserfaring, blant annet med kommunikasjon, ledelse, digital utvikling, rådgivning, veiledning og kursholder.

+47 481 28 046

Irene M. Rendedal
Irene M. Rendedal
Irene M. Rendedal brenner for kunnskap og kompetanse som bidrar til at mennesker får optimal hjelp og støtte i sin utvikling. I XLO er Irene spesielt engasjert i vår satsning rundt bevissthet og kompetanse til barn, ungdom og voksne rundt disse. Hun samler informasjon om tiltak og ressurser rettet mot barn og unges oppvekstvilkår, og hun er initiativtaker til oppvekstportalen.no. Hun har blant annet arbeidserfaring fra både barnehage og skole. Irene har utdanning i HR-management, økonomi og barnepsykologi.

+47 952 82 145

Per Ellev Tomasgård
Per Ellev Tomasgård
Per Ellev Tomasgård er utdannet dataingeniør. Han har 30 års erfaring, hovedsaklig fra IT-bransjen, som softwareutvikler, databasedesigner, gründer, rådgiver, foreleser, leder og selger. Han har jobbet mye med relasjonen menneske, organisasjon og IT-teknologi og fasilitering av arbeidsprosesser. Han er også meditasjonslærer og har i de siste årene jobbet med å forene business med menneskelighet.

+47 971 27 798

Beate Nordby
Beate Nordby
Beate Nordby har lang erfaring som veileder av mennesker i ulike faser av endringsprosesser. Hun har også lang erfaring med rekruttering og salg. Hun har en variert utdanning som innbefatter grunnfag i filosofi og psykologi, mellomfag i allmenn litteraturkunnskap og mimeskole og skuespillerutdannelse.

+47 975 09 021

Tom Isaksen
Tom Isaksen
Tom Isaksen har bred akademisk utdanning inkludert en MBA. Han har variert ledererfaring, blant annet som HR manager i et selskap med 1 500 ansatte. Totalt har han over 25 års erfaring innen områder som; endringsledelse, kompetanseutvikling, innovasjon, forretningsutvikling, markedsføring og salg. 5 års internasjonal erfaring. Medieerfaring fra TV2 og P4. Har trent/coachet over 2 500 mennesker innen: endringsledelse, målstyring, kommunikasjon og salg.

+47 992 95 923

Linda Nilsson
Linda har 20 års erfaring med organisasjonsutvikling. Rollene har blant annet vært miljøsjef, konsulent, arbeidsmiljøleder, prosjektleder, kursansvarlig og hovedrevisor. Opprinnelig i bilindustrien og senere i et bredt spekter av forskjellige bransjer. Hun er også en sertifisert lederrevisor og utfører på vegne av et sertifiseringsorgan tredjepartsrevisjoner av styringssystemer i henhold til ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljø) og ISO 45001 / OHSAS 18001 (arbeidsmiljø) standarder.

Siden 2010 har Linda jobbet som selvstendig næringsdrivende og jobber med å utvikle grupper, organisasjoner og styringssystemer for økt suksess og bærekraft. Hun brenner virkelig for å bidra til forbedringer som fører til sunne og bærekraftige systemer!