Om XLO Change Academy

Slik jobber vi

Endringskompetansen vår gjør det mulig å være fleksibel og tilpasse oppdrag til kunden. Vi kartlegger behov og designer prosesser med workshops, fysiske kurs, nettkurs og tilpasset trening. Vi følger opp i etterkant og sjekker hvordan det har gått og hvilken nytteverdi innsatsen har gitt for kunden.

Noen eksempler

 • En kunde ønsket å trene lederne på å gi konstruktive tilbakemeldinger. XLO leverte en kursdag tilpasset kundens hverdag.
 • En kunde ønsket konkrete verktøy for å kommunisere bedre med kunder. XLO leverte en dagsworkshop tilpasset kundens utfordringer.
 • En kunde ønsket bistand i en strategiprosess. XLO leverte kartlegging, analyse, planleggingsmøte med ledergruppe, en dags workshop med alle medarbeiderne og etterarbeid. Kunden valgte og forankret ny visjon, nye verdier og strategier og fikk individtilpassede verktøy for å følge opp i jobbhverdagen.
 • En kunde ønsket bedre møteledelse. XLO leverte et digitale kurs og en halv dag med møtesimuleringer.

Hvorfor velge oss?

Vi gir dere effektive verktøy for å lykkes med endringene dere ønsker, for eksempel

 • Økt effektivitet
 • Færre konflikter
 • Effektive møter
 • Effektiv samhandling
 • Økt leder- og medarbeidertilfredshet
 • Kostnadsbesparelser
 • Våre kunder har gitt utrykk for stor nytteverdi og har i etterkant gitt gode tilbakemeldinger.

Ta kontakt

+ 47 975 09 021
info@xlo.academy

Hvem er vi

På XLO Change Academy samler vi dyktige rådgivere og kursholdere som har spesialistkompetanse innen endrings-/utviklingsprosesser.

Monika L. Eknes
Monika L. Eknes
Monika L. Eknes er dr. ing. med 25+ års erfaring som leder, forsker og konsulent. Hun har arbeidet med bl.a. sikkerhet, risikostyring, entreprenørskap, produktutvikling og kursvirksomhet. Hun er medforfatter av «GPS for endringsledelse», Fagbokforlaget 2016. Monikas spesialitet er fasilitering av prosesser med krav til dokumentasjon, for eksempel etter ISO9001, ISO14001, og CENELEC/EN 50128/26/29. Hun er også sertifisert kommunikolog.

+47 916 57 123

Beate Lofseik
Beate Lofseik
Beate Lofseik har 25+ års bred arbeidserfaring, blant annet med ledelse, kommunikasjon, digital utvikling, rådgivning, veiledning og som kursholder. Hun er utdannet innen «international relations» og var en av de første i Norge som jobbet med webdesign. Beates spesialitet er fasilitering av effektive endringsprosesser, som for eksempel strategiprosesser og utvikling av nye digitale produkter og tjenester. Hun er også sertifisert kommunikolog.

+47 481 28 046

Beate Nordby
Beate Nordby
Beate Nordby har lang erfaring som rådgiver av mennesker i ulike faser av endringsprosesser. Hun har holdt kurs for næringslivet og i regi av NAV. Beate er sertifisert i VIP 24 og WIE. Hun har også jobbet med salg og rekruttering av blant annet ledere i flere år. Hun har en variert utdanning som innbefatter grunnfag i filosofi og psykologi, mellomfag i allmenn litteraturkunnskap, mimeskole og skuespillerutdannelse. Beate er sertifisert kommunikolog.

+47 975 09 021

Per Ellev Tomasgård
Per Ellev Tomasgård
Per Ellev Tomasgård er utdannet dataingeniør. Han har 30 års erfaring, hovedsaklig fra IT-bransjen, som softwareutvikler, databasedesigner, gründer, rådgiver, foreleser, leder og selger. Han har jobbet mye med relasjonen menneske, organisasjon og IT-teknologi og fasilitering av arbeidsprosesser. Han er også meditasjonslærer og har i de siste årene jobbet med å forene business med menneskelighet.

+47 971 27 798

Tom Isaksen
Tom Isaksen
Tom Isaksen har bred akademisk utdanning inkludert en MBA. Han har variert ledererfaring, blant annet som HR manager i et selskap med 1 500 ansatte. Totalt har han over 25 års erfaring innen områder som; endringsledelse, kompetanseutvikling, innovasjon, forretningsutvikling, markedsføring og salg. 5 års internasjonal erfaring. Medieerfaring fra TV2 og P4. Har trent/coachet over 2 500 mennesker innen: endringsledelse, målstyring, kommunikasjon og salg.

+47 992 95 923

Irene M. Rendedal
Irene M. Rendedal
Irene M. Rendedal brenner for kunnskap og kompetanse som bidrar til at mennesker får optimal hjelp og støtte i sin utvikling. I XLO er Irene spesielt engasjert i vår satsning rundt bevissthet og kompetanse til barn, ungdom og voksne rundt disse. Hun samler informasjon om tiltak og ressurser rettet mot barn og unges oppvekstvilkår, og hun er initiativtaker til oppvekstportalen.no. Hun har blant annet arbeidserfaring fra både barnehage og skole. Irene har utdanning i HR-management, økonomi og barnepsykologi.

+47 952 82 145

Linda Nilsson
Linda har 20 års erfaring med organisasjonsutvikling. Rollene har blant annet vært miljøsjef, konsulent, arbeidsmiljøleder, prosjektleder, kursansvarlig og hovedrevisor. Opprinnelig i bilindustrien og senere i et bredt spekter av forskjellige bransjer. Hun er også en sertifisert lederrevisor og utfører på vegne av et sertifiseringsorgan tredjepartsrevisjoner av styringssystemer i henhold til ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljø) og ISO 45001 / OHSAS 18001 (arbeidsmiljø) standarder.

Siden 2010 har Linda jobbet som selvstendig næringsdrivende og jobber med å utvikle grupper, organisasjoner og styringssystemer for økt suksess og bærekraft. Hun brenner virkelig for å bidra til forbedringer som fører til sunne og bærekraftige systemer!