Kartlegge

Hvor trykker skoen? Hva har du, teamet eller organisasjonen behov for? Hva vil dere bli bedre på?

Kanskje likner det noe på listen under… eller har dere andre ting på ønskelisten?

 • Økt effektivitet
 • Færre konflikter
 • Mer effektive møter
 • Bedre samhandling
 • Økt leder- og medarbeidertilfredshet
 • Kostnadsbesparelser

Analysere

Hva har dere allerede av kunnskap, erfaringer og metodikk? Hvor ønsker dere å utvikle dere videre?

Sammen borrer vi litt mer i behovet og finner ut hvor det er smart å øke kompetansen og skape ny, felles forståelse. For eksempel:

 • Kultur som underbygger tillit, motivasjon og innovasjon
 • Kommunikasjonsverktøy som gjør det enklere å samhandle og unngå misforståelser og konflikt
 • Prosessverktøy for å planlegge og gjennomføre effektive møter
 • Salg- og presentasjonsteknikk som gir gjennomslag og engasjement
 • Trygge rammer for å gi, motta og etterspørre tilbakemeldinger

Planlegge

Hva er den beste veien til ønsket resultat for dere? Hva tror dere gir best effekt, og hva passer i en travel hverdag?

Vi er fleksible og planlegger sammen med dere:

 • Fysiske og/eller digitale samlinger
 • Halve eller hele dager – inkludert kveld og helg om det passer best
 • Valg av case, simuleringer og eksempler
 • Praktiske rammer: lokaler, bespisning mm.

Gjennomføre

…så setter vi planen og tiltakene ut i livet. Målet er mest mulig kompetanse, på kortest mulig tid, med mest mulig moro.

Vi tror på best effekt når opplegget inkluderer

 • Ny innsikt knyttet opp mot egen hverdag
 • Variasjon i aktiviteter
 • Diskusjon og samarbeid
 • Tid til å trene og øve på nye verktøy

Følge opp

Hvordan har det gått? Har du, teamet og organisasjonen oppnådd ønsket resultat?

Når kurset eller workshopen er over gjør vi opp status sammen. Ofte er det godt å få små drypp og påfyll også etterpå slik at nye verktøy og måter å gjøre ting på får satt seg ordenlig. Vi har en rekke nettressurser som egner seg for oppfølging og støtte i hverdagen.

Våre kunder har gitt utrykk for stor nytteverdi og har i etterkant gitt gode tilbakemeldinger.

Ta kontakt

+ 47 975 09 021
info@xlo.academy

Hvem er vi

På XLO Change Academy samler vi dyktige rådgivere og kursholdere som har spesialistkompetanse innen endrings-/utviklingsprosesser.

Monika L. Eknes
Monika L. Eknes
Monika L. Eknes er dr. ing. med 25+ års erfaring som leder, forsker og konsulent. Hun har arbeidet med bl.a. sikkerhet, risikostyring, entreprenørskap, produktutvikling og kursvirksomhet. Hun er medforfatter av «GPS for endringsledelse», Fagbokforlaget 2016. Monikas spesialitet er fasilitering av prosesser med krav til dokumentasjon, for eksempel etter ISO9001, ISO14001, og CENELEC/EN 50128/26/29. Hun er også sertifisert kommunikolog.

+47 916 57 123

Beate Nordby
Beate Nordby
Beate Nordby har lang erfaring som rådgiver av mennesker i ulike faser av endringsprosesser. Hun har holdt kurs for næringslivet og i regi av NAV. Beate er sertifisert i VIP 24 og WIE. Hun har også jobbet med salg og rekruttering av blant annet ledere i flere år. Hun har en variert utdanning som innbefatter grunnfag i filosofi og psykologi, mellomfag i allmenn litteraturkunnskap, mimeskole og skuespillerutdannelse. Beate er sertifisert kommunikolog.

+47 975 09 021

Beate Lofseik
Beate Lofseik
Beate Lofseik har 25+ års bred arbeidserfaring, blant annet med ledelse, kommunikasjon, digital utvikling, rådgivning, veiledning og som kursholder. Hun er utdannet innen «international relations» og var en av de første i Norge som jobbet med webdesign. Beates spesialitet er fasilitering av effektive endringsprosesser, som for eksempel strategiprosesser og utvikling av nye digitale produkter og tjenester. Hun er også sertifisert kommunikolog.

+47 481 28 046

Per Ellev Tomasgård
Per Ellev Tomasgård
Per Ellev Tomasgård er utdannet dataingeniør. Han har 30 års erfaring, hovedsaklig fra IT-bransjen, som softwareutvikler, databasedesigner, gründer, rådgiver, foreleser, leder og selger. Han har jobbet mye med relasjonen menneske, organisasjon og IT-teknologi og fasilitering av arbeidsprosesser. Han er også meditasjonslærer og har i de siste årene jobbet med å forene business med menneskelighet.

+47 971 27 798

Tom Isaksen
Tom Isaksen
Tom Isaksen har bred akademisk utdanning inkludert en MBA. Han har variert ledererfaring, blant annet som HR manager i et selskap med 1 500 ansatte. Totalt har han over 25 års erfaring innen områder som; endringsledelse, kompetanseutvikling, innovasjon, forretningsutvikling, markedsføring og salg. 5 års internasjonal erfaring. Medieerfaring fra TV2 og P4. Har trent/coachet over 2 500 mennesker innen: endringsledelse, målstyring, kommunikasjon og salg.

+47 992 95 923

Irene M. Rendedal
Irene M. Rendedal
Irene M. Rendedal brenner for kunnskap og kompetanse som bidrar til at mennesker får optimal hjelp og støtte i sin utvikling. I XLO er Irene spesielt engasjert i vår satsning rundt bevissthet og kompetanse til barn, ungdom og voksne rundt disse. Hun samler informasjon om tiltak og ressurser rettet mot barn og unges oppvekstvilkår, og hun er initiativtaker til oppvekstportalen.no. Hun har blant annet arbeidserfaring fra både barnehage og skole. Irene har utdanning i HR-management, økonomi og barnepsykologi.

+47 952 82 145

Linda Nilsson
Linda har 20 års erfaring med organisasjonsutvikling. Rollene har blant annet vært miljøsjef, konsulent, arbeidsmiljøleder, prosjektleder, kursansvarlig og hovedrevisor. Opprinnelig i bilindustrien og senere i et bredt spekter av forskjellige bransjer. Hun er også en sertifisert lederrevisor og utfører på vegne av et sertifiseringsorgan tredjepartsrevisjoner av styringssystemer i henhold til ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljø) og ISO 45001 / OHSAS 18001 (arbeidsmiljø) standarder.

Siden 2010 har Linda jobbet som selvstendig næringsdrivende og jobber med å utvikle grupper, organisasjoner og styringssystemer for økt suksess og bærekraft. Hun brenner virkelig for å bidra til forbedringer som fører til sunne og bærekraftige systemer!

Excellō (= XLO)

Excello betyr «jeg løfter meg«. Du kjenner sikkert de engelske ordene excel og excellence – begge er avledet av det latinske ordet excello. Andre ord for å løfte seg er utvikling, endring, forandring og forbedring.

XLO er en sammenfatning, en forenkling som beholder essensen, av ordet excello. Fordi vi med XLO ville at alt vi hadde lært og erfart om endring skulle bli enkelt tilgjengelig. Mest mulig kompetanse, på kortest mulig tid og med mest mulig moro har vært målet og motivasjonen fra start. Slik at du, teamet og virksomheten din kan løfte seg til uante høyder.