Kommunikologi er en tverrfaglig meta-disiplin definert som:

  1. Studiet av struktur og dynamikk i kommunikasjon og forandring – når all opplevelse og all adferd er valgt definert, beskrevet og forstått som kommunikasjon.
  2. Læren om det som er felles i forandrings-/utviklingsprosesser.

© 1995/2001 Truls Fleiner & Jorunn Sjøbakken. kommunikologi.no

Fagutvikling

Kommunikologi er utviklet og definert av de to norske pedagogene Truls Fleiner og Jorunn Sjøbakken. De har sammenlignet utøvere, metoder, teorier, forskning mm. innen og mellom ulike fag og felter for så å sammenfatte store mengder informasjon, kunnskap, kompetanse og begreper i et sett «nøkkelfaktorer*» – de virksomme ingrediensene i kommunikasjon og forandring.

Utviklingen av kommunikologi bygger på lange og anerkjente akademiske tradisjoner: kommunikasjonstradisjonen og systemisk tenkning generelt og Gregory Bateson og Palo Alto-skolen spesielt.

Fleiner og Sjøbakkens fagutvikling siden 1970-tallet er hovedsakelig inspirert av Batesons tverrfaglige ambisjon og John Grinder og Richard Bandlers samarbeid innen kompetanseforskning.

Kommunikologi har siden 1990-tallet funnet støtte i systemisk hjerneforskning (Matti Bergström, Paul D. MacLean).

Dokumentasjon

Kommunikologi er dokumentert gjennom et treningsprogram – Utdanning i Kommunikologi.

Sjøbakken, J. og Fleiner, T : ”Sertifiseringsprogram i kommunikologi – kommunikasjon og forandring.”Skandinavisk Institutt for Kommunikologi.

Fleiner og Sjøbakken har ikke selv skrevet noen bøker (ennå), men flere kommunikologer har skrevet bøker hvor kommunikologi og én eller flere av nøkkelfaktorene er presentert. Her er et lite utvalg:

Monika L. Eknes og Randi Kveine (2016): GPS for endringsledelse, Fagbokforlaget

Merete Sparre (2009): Balansenøkler, Tropos Forlag

Ole Haslestad (2014): You are a Superwoman, Human Architecture Publishing

Göran Persson og Susanne Pettersson (2012): Dra åt samma håll, Natur och Kultur

Peter Nilsson (2012): Skärp dig! Hur svårt kan det vara att förändra?, Framtidens Team

Eli Skjeseth (2014): Ledelse som kommunikasjon, Høgskolen i Lillehammer (Arbeidsnotat 202)

 

*Hva mener vi egentlig med nøkkelfaktorer?  Spillelisten fra nettkurset Grunnkurs i kommunikasjon og utvikling gir en kort introduksjon til de fleste nøklene:

[vc_video link=»https://www.youtube.com/watch?v=T29-qEVtNKw&list=PLJoaQxcyiR4zEF8dc7KsW90DAfamjWRot»]

Kommunikologforeningen

Det er utdannet ca 1000 kommunikologer i Skandinavia.

Alle partnere i XLO er medlem av Kommunikologforeningen. På foreningens hjemmesider kan du lese mer om kommunikologi, hva en kommunikolog er og utdanningen.

Interessert?

Send oss en mail på info@xlo.academy.wphotell.no eller ring +47 916 57 123.