Den 21. januar deltok vi på Nordisk ernæringskonferanse i regi av Kostreform. Sammen med mer enn 400 andre lyttet vi til syv dyktige foredragsholdere som delte ny viten om kroppens viktigste organ, tarmen. De ulike foredragene omhandlet mikrobiomet – det rike økosystemet av mikroorganismer i og på hvert menneske – og hvordan dette påvirker ulike sykdommer som allergi, autoimmunitet og kreft. Og ikke minst hva som er mulig å gjøre for å ta vare på mikrobiomet for å holde seg frisk over tid.

Dr Anna Kathrine Ljøgodt (Dr. Hexebergs Klinikk) ga en fyldig introduksjon om mikrobiomet som består av bakterier, sopp og virus og har 100-150 ganger så mange gener som våre egne celler. Det er flest mikroorganismer i tarmen, og en sunn tarmflora kjennetegnes av mangfold, lav grad av inflammasjon og produksjon av metabolitter. Hun og flere av de øvrige foredragsholderne fortalte at allergier, autoimmun sykdom og kreft er jevnt økende i vestlige land. En hypotese er at dette skyldes svekkelse i mikrobiomet på grunn av livsstil og mindre fysisk aktivitet. Hun ga følgende tips til hva og hvordan spise for å ta vare på tarmfloraen:

 • 30 forskjellige planter per uke
 • 500 – 800 g frukt og grønt daglig
 • Naturlig mat
 • Ikke for mye proteiner, fordi overskuddet blir brutt ned til sukker i kroppen
 • Fett er en god energikilde
 • Tarmene har godt av en lang pause mellom måltider på natten
 • Det er ikke gunstig å snacke mellom måltider.

Dr. Alessio Fasano (gastroentereolog og professor i pediatri ved Harvard Medical School) oppdaget zonulin (et protein som regulerer permeabilitet i tarmen) sammen med forskerkollegaer i 2000. Siden har han forsket på tarmen, og i 2021 utga han boken «Gut Feelings: The Microbiome and Our Health» som har blitt svært godt mottatt.  Han delte et diagram som viser hvordan dødsraten fra infeksjoner i vestlige land har falt samtidig som forekomsten av autoimmun sykdom har økt betydelig. Et av budskapene hans var at «alt påvirker alt»: mikrobiom, immunrespons, lekk tarm, gener og miljøpåvirkning. Immunsystemet sin funksjon var (og er) å slåss mot infeksjoner, og det har vi nesten ikke lenger. Problemene oppstår fordi vestlig livsstil avviker fra naturens prosess, f.eks. som følge av keisersnitt, antibiotika, kosthold, stillesitting og miljøgifter. Tarmen er essensiell for immunsystemet. Effekten av lekk tarm er avhengig av gener og kan forårsake allergi, autoimmun sykdom og/eller kreft. Han understreket hvor viktig det er å passe på barnas immunsystem, spesielt de første 3 årene. Til slutt stilte han spørsmål om aldring i hovedsak er et resultat av inflammasjon, og han mener det er potensial for både stabilisering og reversering. Her er en video om du vil vite mer om dr. Fasanos arbeid: https://www.youtube.com/watch?v=bczElP7RP0s

Dr. Thomas N. Seyfried (professor i genetikk og biokjemi, Boston College, USA) og forfatter av «Cancer as a Metabolic Disease» delte bevis for at kreft ikke er en genetisk sykdom, men resultatet av at mitokondriene i celler endrer fra aerob (med oksygen) til anaerob forbrenning (uten oksygen). Han argumenterte overbevisende for at den anaerobe forbrenningen i kreftceller skyldes at cellemiljøet har blitt giftig som følge av kosthold, livsstil og ytre miljøpåvirkning. Han foreslo strategier for å stoppe veksten av kreftceller gjennom diett og terapi rettet mot kreftcellene. Dette viste seg å være på linje med den biomedisinske behandlingen brukt ved BioMed Center Sonnenberg i Sveits. Her er en kort video, om du vil vite mer om dr. Seyfrieds arbeid: https://www.youtube.com/watch?v=wY-JZ6TTNh8

Dr. Thomas Rau (BioMed Center Sonnenberg) fortalte om hvordan 18.000 pasienter har fått biomedisinsk behandling som en del av kreftbehandlingen. De legger også til grunn at kreft er en metabolsk sykdom, toksisk-forårsaket – og at det i bunn og grunn er en tarmsykdom. Den biomedisinske behandling omfatter detoks, diett for å reparere tarm og tarmflora og tiltak for å regenerere celler. Dr. Rau fortalte om svært gode resultater for pasientene, og at de har et godt samarbeid med konvensjonelle onkologer i Sveits. Her er en video der du kan bli litt nærmere kjent med dr Rau: https://www.youtube.com/watch?v=Qk-jaRtU2Gw

Dr. Jarmo Hörkkö fortalte at det i Finland finnes egne antioksidantklinikker. Han foreslo følgende for å redusere inflammasjon:

 • Vektnedgang
 • Kosthold
 • Stresskontroll
 • Kosttilskudd (f.eks. omega3, Q10, D-vitaminer, selen, pycnogenol)
 • Fysisk aktivitet
 • Røykeslutt

Dag Tveiten er daglig leder for Lab1 som er et spesiallaboratorium for analyse og utredning av matoverfølsomhet og mage- tarmsykdommer. Han delte en historie om en tre år gammel gutt som ble diagnostisert med autisme. Gutten kunne ikke snakke, hadde mye magesmerter og var frustrert og utagerende. Foreldrene ble fortalt at han aldri kom til å lære å snakke eller fungere sammen med andre, og at fremtiden hans var et liv på institusjon. Gutten ble utredet for matintoleranser, med konklusjon at han ikke tålte melk og gluten. Etter kostholdsendring fikk gutten et nytt liv. Han lærte å snakke, fikk venner og fungerte bra på skolen. Han har nå blitt en ung mann, er velfungerende og har gjort alle spådommer til skamme.

Tveiten påpekte at det er viktig å utrede barn med autisme og ADHD med tanke på matintoleranser.

Tove Marcussen Traheim (biopat og ernæringsterapeut) delte enkle grep for en bedre mikrobiota., Rådene fra Traheim var på linje med de øvrige foredragsholderne, og vi noterte følgende forslag til tiltak for detoxing:

 • Faste et par ganger i året
 • Tørrbørste huden

For å oppsummere: Vi fant konferansen både spennende og opplysende! Vi ser også at det er klare likheter mellom budskapene i de ulike presentasjonene og funnene til dr. Jeff Rediger som i boken «Cured» beskrev fellesnevnere mellom pasienter som ble «mirakuløst» friske fra alvorlige diagnoser.

Vi kommer tilbake til Nordisk ernæringskonferanse til neste år. Og: om du synes dette var spennende, så sees vi kanskje der?

Lev vel, 💝
Beate & Monika

Vil du ha tips om hvordan du kan legge om kostholdet på en enkel, sunn og morsom måte? Sjekk hva som passer for deg på XLO Sunn og slank.