Alt er kommunikasjon

Handling og forhandling, utvikling og innvikling, forståelse og misforståelse, tillit og mistillit, ledelse og lagspill, enighet og uenighet, meldinger og tilbakemeldinger.

Alt vi gjør, alt vi erfarer og alt vi mener, fordrer kommunikasjon.

Og likevel er mange ubevisst på hva kommunikasjon består av – og har en mer eller mindre funksjonell verktøykasse for å kommunisere effektivt.

Gjennom et enkelt og konsist rammeverk, kan du lære grunnleggende mønstre og elementer i kommunikasjon og utvikling. Dette gir ikke bare forståelse, men også fleksibilitet for å bevisst velge mer konstruktive tilnærminger for å skape de resultatene du ønsker.

Lær «the basics» i gratis nettkurs

What’s in it for you

 • Enklere å gjenkjenne mønster, trekke ut essens og skille vesentlig fra uvesentlig
 • Større fleksibilitet i bruk av metoder og modeller – raskere å lære nye og kombinere
 • Enklere å kommunisere på tvers av fagfelt
 • Konkrete verktøy for «soft-skills»
 • Økt bevissthet om ressurser og muligheter gir økt sannsynlighet for å lykkes
Ja takk, gi meg en introduksjon til nøklene

Rammeverk for kommunikasjon og utviklingsprosesser

Hva om det finnes definerte #nøkler for å dekode alt folk gjør og sier? Et system som gjør det enklere å oppdage, analysere og justere adferd og ønsket resultat? Nei, det er ikke science fiction – det er meta-kategorier, og du kan lære dem på 24 timer. Enten du skal lede en endring, bygge et team, legge en strategi, programmere kunstig intelligens eller få mer ut av livet: #nøklene er ett klikk unna.

Ja takk, gi meg en introduksjon til nøklene
0
Rammeverk
0
Hovedkategorier
0
#nøkler

All you need is…: 24 #nøkler for en hver anledning

Informasjonskilder for sortering

 • jeg//du

 • 1.//2.//3. orden

 • assosiert//dissosiert

 • V//A//K//språk

 • fortid//nåtid//fremtid

 • ytre//indre

 • foran//bak

 • oppe//nede

 • høyre//venstre

 • bevisst//ubevisst

Informasjonstyper

 • rammer

 • presupposisjoner

 • intensjoner

 • VAK og språk

 • submodaliteter

 • anker

Kommunikasjonsmønster

 • pacing & leading

 • mønsterbryter

 • kongruens-inkongruens

 • ankring

 • strategier

 • logiske plan

 • signatur

 • språkmønster

Et rammeverk med kommunikasjons- og endringsnøkler

Når du kommuniserer mer bevisst er det enklere å skape de resultatene du ønsker. #nøklene hjelper deg å gjenkjenne mønster så du kan forstå hva som skjer – og gjøre noe med det. De øker også bevisstheten om hva som er mulig. Her er noen smakebiter.

#pacing og #leading

Hvordan skape tillit og kontakt – og hvordan få folk med deg på det du ønsker.

#mønsterbryter

Hvordan bryte gamle mønster, bli kvitt dårlige vaner eller uvaner – og hva du kan gjøre når alt virker fastlåst.

#rammer

Hvordan være tydelig og sette klare grenser. Tips for deg som skal lede møter, prosjekter, barn og familieliv.

#presupposisjoner

Hvordan oppdage og endre mindset og tankemønster.

#intensjoner

Hvordan skape motivasjon – hos deg selv og andre.

#1.//2.//3. orden

Hvordan skape endring mest mulig effektivt for deg selv og andre.

Slik bruker vi rammeverket

Les hva andre sier.

Veldig interessant, mangfoldig, grundig, strukturert, spennende, morsomt, lett å forstå og lærerikt. :-)

Kursdeltaker, Nettkurs

I Brainwells er vi alltid opptatt av å tilegne oss ny kunnskap. Dessverre gjør hektiske dager at det er begrenset tid til dette. Derfor var introkurs med XLO helt ideelt for oss. Vi ser i ettertid at dette er lærdom som er nyttig på mange plan, og vi tror at alle som jobber i team eller på det mellommenneskelige plan vil ha både stor nytte og glede av å ta dette kurset.

Kristine Maudal, Brainwells

Veldig viktig stoff som langt flere burde ha kjennskap til. Anbefales varmt!

Deltaker, Workshop

Klar for å lære mer?

Sjekk XLOs nettkursportal med kurs som gir dypere introduksjon til rammeverket – og knytter nøklene opp til temaer som møteledelse, tilbakemeldinger, konflikthåndtering, presentasjonsteknikk, endringsledelse mm.

Sjekk XLOs nettkursportal