What’s in it for you

 • Enklere å gjenkjenne mønster, trekke ut essens og skille vesentlig fra uvesentlig
 • Større fleksibilitet i bruk av metoder og modeller – raskere å lære nye og kombinere
 • Enklere å kommunisere på tvers av fagfelt
 • Konkrete verktøy for «soft-skills»
 • Økt bevissthet om ressurser og muligheter gir økt sannsynlighet for å lykkes
Ja takk, gi meg en introduksjon til nøklene

Rammeverk for kommunikasjon og utviklingsprosesser

Hva om det finnes definerte #nøkler for å dekode alt folk gjør og sier? Et system som gjør det enklere å oppdage, analysere og justere adferd og ønsket resultat? Nei, det er ikke science fiction – det er meta-kategorier, og du kan lære dem på 24 timer. Enten du skal lede en endring, bygge et team, legge en strategi, programmere kunstig intelligens eller få mer ut av livet: #nøklene er ett klikk unna.

Ja takk, gi meg en introduksjon til nøklene
0
Rammeverk
0
Hovedkategorier
0
#nøkler

All you need is…: 24 #nøkler for en hver anledning

Informasjonskilder for sortering

 • jeg//du

 • 1.//2.//3. orden

 • assosiert//dissosiert

 • V//A//K//språk

 • fortid//nåtid//fremtid

 • ytre//indre

 • foran//bak

 • oppe//nede

 • høyre//venstre

 • bevisst//ubevisst

Informasjonstyper

 • rammer

 • presupposisjoner

 • intensjoner

 • VAK og språk

 • submodaliteter

 • anker

Kommunikasjonsmønster

 • pacing & leading

 • mønsterbryter

 • kongruens-inkongruens

 • ankring

 • strategier

 • logiske plan

 • signatur

 • språkmønster

Et rammeverk med kommunikasjons- og endringsnøkler

Når du kommuniserer mer bevisst er det enklere å skape de resultatene du ønsker. #nøklene hjelper deg å gjenkjenne mønster så du kan forstå hva som skjer – og gjøre noe med det. De øker også bevisstheten om hva som er mulig. Her er noen smakebiter.

#pacing og #leading

Hvordan skape tillit og kontakt – og hvordan få folk med deg på det du ønsker.

#mønsterbryter

Hvordan bryte gamle mønster, bli kvitt dårlige vaner eller uvaner – og hva du kan gjøre når alt virker fastlåst.

#rammer

Hvordan være tydelig og sette klare grenser. Tips for deg som skal lede møter, prosjekter, barn og familieliv.

#presupposisjoner

Hvordan oppdage og endre mindset og tankemønster.

#intensjoner

Hvordan skape motivasjon – hos deg selv og andre.

#1.//2.//3. orden

Hvordan skape endring mest mulig effektivt for deg selv og andre.

Slik bruker vi rammeverket

Les hva andre sier.

Veldig interessant, mangfoldig, grundig, strukturert, spennende, morsomt, lett å forstå og lærerikt. :-)

Kursdeltaker, Nettkurs

I Brainwells er vi alltid opptatt av å tilegne oss ny kunnskap. Dessverre gjør hektiske dager at det er begrenset tid til dette. Derfor var introkurs med XLO helt ideelt for oss. Vi ser i ettertid at dette er lærdom som er nyttig på mange plan, og vi tror at alle som jobber i team eller på det mellommenneskelige plan vil ha både stor nytte og glede av å ta dette kurset.

Kristine Maudal, Brainwells

Veldig viktig stoff som langt flere burde ha kjennskap til. Anbefales varmt!

Deltaker, Workshop

Klar for å lære mer?

Sjekk XLOs nettkursportal med kurs som gir dypere introduksjon til rammeverket – og knytter nøklene opp til temaer som møteledelse, tilbakemeldinger, konflikthåndtering, presentasjonsteknikk, endringsledelse mm.

Sjekk XLOs nettkursportal