Faglig påfyll som gir aha-opplevelser

Hva om dine medarbeidere kunne få et interaktivt foredrag som ikke bare skaper begeistring og engasjement der og da – men som gir varig effekt og læring?

Noen populære foredrag

Wienerbrødmetoden og andre møte- og ledelsestriks

Om vi vil skape motivasjon, lande salget og/eller lede utvikling er det en ting som er helt avgjørende for å lykkes. Foredraget avslører hvordan alle kan tilegne seg denne x-faktoren.

Ut på (kul)tur – aldri sur

Alle har med seg tanker om hvordan ting henger sammen og hvordan noe skal gjøres. Men de færreste vet hvordan de skal få bevisstgjort den viktigste ingrediensen i kultur og jobbe konstruktivt med alt som er underforstått. Et spennende foredrag som garantert utvider mulighetsrommet for din virksomhet.

Møte med isfjellet

Hvorfor gjør vi som vi gjør – og hvilke faktorer er smarte å ha fokus på for å lykkes i prosjekter og prosesser? En enkel modell fortalt på en underholdende måte hvor både Titanic og mer hverdagslige eksempler dukker opp og gir gjenklang.

Bredbånd i hjernen

Morsomme øvelser og bevegelser krydret med spennende hjerneforskning og innsikt rundt fenomenet vi er programmert til å frykte: endring. Fungerer som en inspirerende og annerledes start på dagen – eller et avbrekk underveis.

Kommunikasjonsbyrået Liv & Lære

Møt konsulentselskapet som jobber hardt for at kundene skal bli sin beste versjon med visjon, verdier og verktøy på plass. Men hvor gode er de på å ta sin egen medisin? Et artig og tankevekkende foredrag/rollespill som med humor illustrerer de viktigste nøklene til god kommunikasjon.

Førstemann til fremtiden

Hvordan skal din virksomhet tilpasse seg en stadig mer kompleks verden med økende endringstakt? Et spennende og banebrytende foredrag om hvordan organisasjoner har utviklet seg siden stammesamfunnene – og hva som kjennetegner de som nå har suksess gjennom en radikalt annerledes måte å jobbe på.

 

Pris: 10.000,- (inntil 1 time)

Ta kontakt for mer informasjon og bestilling: info@xlo.academy.wphotell.no eller mob. +47 48 12 80 46.