Blogg

Hvor går grensen

Hvor går grensen Hvor viktig er tydelige grenser for barn? Og hva betyr tydelige grenser for foreldre og barn? Hvordan sette grenser og hvordan følge dem opp i praksis? Vil du lære mer, se under og spill «Nøkler for foreldre». Innholdet på denne siden er hentet fra spillkurset «Nøkler for foreldre». Spillkursene fra XLO har […]

Hva får barnet med i bagasjen

Hva får barnet med i bagasjen Er du bevisst hva som kan bli underforstått sant gjennom det vi gjør og sier? Hva ligger under og bak adferd og virker selvoppfyllende? Hvordan påvirker de barnas oppvekst og voksenliv? Hvordan oppdage disse elementene og gjøre noe med dem? Vil du lære mer, se informasjonen under og spill […]

Motivasjon og glede

Motivasjon og glede Blir det mye mas og stress i hverdagen? Hva skjer hvis fokus er på alt som skal gjøres og i veldig liten grad på hva det skal lede til? Barn spør ofte “hvorfor” – kanskje er det en nøkkel i kommunikasjon og samhandling som det er verdt å ha mer oppmerksomhet på? […]

Sjef eller kompis?

Sjef eller kompis? Hvordan kan du ta barnets perspektiv og møte barnet på dets premisser? Sånn helt konkret i ord og handling? Og når er det smart å lede barnet? Kan dette være nyttige oppmerksomheter for kommunikasjon i en familie? Dersom du ønsker å lære mer om dette, spill “Nøkler for foreldre”. Innholdet på denne siden […]

Zoome inn og ut

Zoome inn og ut Hvordan er stemningen i familien? Er noen påkoblet og engasjert, mens andre er mer distansert? Er noen lettantennelig, mens andre har tilgang til “det større bildet”? Når er det nyttig å være påkoblet og engasjert? Og når er det nyttig å ha litt mer kjølig distanse?  Hva kan konsekvensene bli når […]

Hva er vitsen

Hva er vitsen Blir det mye mas om hvem som gjør (eller burde gjøre) hva? Eller endeløse diskusjoner? Hva drømmer du om? Hva gir deg kraft til å stå på? Kan det være nyttig å sjekke hva du (og de andre i familien) vil oppnå? Tror du at det kan være viktig for å bedre kommunikasjonen i […]

Hvor går grensen

Hvor går grensen Hvor viktig er tydelige grenser i familier? Hva betyr tydelige grenser for ungdommer og foreldre? Hva er effekten? Hvordan bli enig om grenser? Hvordan sette grenser og hvordan følge dem opp i praksis? Vil du lære mer, se under og spill «Nøkler for familien». Innholdet på denne siden er hentet fra spillkurset […]

Hva skal være med i bagasjen

Hva skal være med i bagasjen Hva er underforstått i familien – som generaliseringer, forventninger og verdier? Hva “bare er sånn”? Hvordan styrer dette vurderinger og valg? Hvordan påvirker denne  bagasjen kommunikasjonen i familien og nåtiden og fremtiden til ungdommene og de voksne? Hvordan oppdage denne bagasjen og gjøre noe med den? Og hva passer for […]

Snakk for deg selv

Snakk for deg selv Hvor viktig er det at familiemedlemmene utviser respekt for hverandre? Hvor viktig er det at den enkelte kjenner sine egne grenser? Hva kan konsekvensene bli dersom noen ikke får snakke for seg selv eller ta sine egne valg? Hvordan kan du være sikker på at du ikke trår over grenser, for […]

Slutt på maset

Slutt på maset Et kjent sitat av Søren Kierkegaard er “At man, naar det i Sandhed skal lykkes en at føre et menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe på at finde ham der, hvor han er og begynde der.” Tror dere at dette er relevant for kommunikasjon i en familie? […]