Blogg

Koble av og på

Koble av og på Hva velger du i ulike sammenhenger? Når kobler du deg på og deltar aktivt og engasjert, og når kobler du mer av og er mer distansert? I hvilken grad er du “lettantennelig” – og i hvilken grad har du tilgang til “det større bildet”? Når er det nyttig å være påkoblet og engasjert? […]

Sier ja og mener nei

Sier ja og mener nei Sier du ja når du mener ja? Vet du når du mener ja og når du mener nei? Hva tenker du hvis andre sier “ja” og samtidig rister på hodet eller svarer med en stemme som kan tyde på at svaret egentlig er “nei”? Kan dette være en nyttig oppmerksomhet […]

Hvor går grensen

Hvor går grensen Er det viktig å ha gode og tydelige rammer i livet? Og hvis ja – hvorfor er det så viktig? Kan det være en energityv når alt flyter i hverandre? Hvordan sette grenser og hvordan følge dem opp i praksis? Vil du lære mer, se under og spill «Nøkler for livsglede». Innholdet […]

Hva hindrer og hjelper meg

Hva hindrer og hjelper meg Er du bevisst hvordan det meste av det du tenker er mer eller mindre nyttige “sannheter” (jeg “må”, “skal”, “burde”, “sånn” er det bare….)? Og hvordan dette i stor grad styrer adferd og valg? Hvor nyttig er alt vi har fått med i bagasjen gjennom livet – og hva om vi […]

Hva gir energi og mening

Hva gir energi og mening Blir det mye mas og stress i hverdagen? Hva skjer hvis fokus er på alt som skal gjøres og i veldig liten grad på hva det skal lede til? Hva drømmer du om – hva brenner du for? Barn spør ofte “hvorfor” – kanskje er det en nøkkel som det […]

Indre- eller ytrestyrt

Indre- eller ytrestyrt Går oppmerksomheten til det ytre eller indre? Og bruker du primært informasjon fra omgivelsene når du tar beslutninger? Eller stoler du mer på informasjon fra ditt indre? Eller en god blanding?  Er du bevisst når det er nyttig å vende oppmerksomheten innover og utover? Spill «Nøkler for livsglede» og oppdag enda en […]

Hvem er jeg og hvor går mine grenser

Hvem er jeg og hvor går mine grenser Hvor viktig er det at jeg vet hvem jeg er? Hvor viktig er det at jeg kjenner mine egne grenser og respektere disse? Hva kan konsekvensene bli dersom jeg ikke er bevisst de valgene jeg tar og står opp for meg selv? Vil du lære mer, og forsikre […]

Hvordan møter jeg meg selv

Hvordan møter jeg meg selv Hvordan kan du møte deg selv der du er? Sånn helt konkret? Og når er det smart å lede seg selv videre? Kan dette være nyttige oppmerksomheter for livsglede og personlig utvikling? Dersom du ønsker å lære mer om dette, spill “Nøkler for livsglede”. Innholdet på denne siden er hentet fra […]

Hva er det som hemmer og fremmer

Hva er det som hemmer og fremmer Hva ligger under og bak adferd og virker selvoppfyllende? Hva er de viktigste elementene i kultur generelt og organisasjonskultur spesielt? Hvordan påvirker de organisasjonens klima, leveranseevne og måloppnåelse? Hvordan oppdage disse elementene og gjøre noe med dem? Vil du lære mer, se informasjonen under og spill «Nøkler for […]

Respekt og selvfølelse

Respekt og selvfølelse Hvor viktig er det at foreldre og barn utviser respekt for hverandre? Hvor viktig er det at den enkelte kjenner sine egne grenser? Hva kan konsekvensene bli dersom noen ikke får snakke for seg selv eller ta sine egne valg? Hvordan kan du være sikker på at du ikke trår over grenser, for […]