Kulturutvikling i organisasjoner

Gratis nettkurs for deg som vil:

  • Utvikle organisasjonen videre

  • Bygge kultur

  • Kommunisere bevisst

Dette vil du lære

Du får tilgang til konkrete oppmerksomheter som hjelper deg å lykkes med kulturutvikling:

  • To modeller for kulturforståelse

  • Kartlegge og vurdere #intensjoner

  • Kartlegge og vurdere #presupposisjoner

  • Kartlegge og vurdere #rammer

  • Observere, beskrive og gi tilbakemelding på #adferd

«Takk for at dere gjør det så enkelt og oversiktlig!»

- Kursdeltaker -

Kurset er basert på et rammeverk for kommunikasjon og utvikling. Rammeverket gir både oversikt og praktiske, konkrete verktøy for å kommunisere bevisst og skape ønsket resultat.