Nøkkelfaktorer i kommunikasjon og forandring

Kommunikologimaterialet er et system – en taksonomi – som kategoriserer kunnskap og kompetanse knyttet til kommunikasjon og utvikling/endring (kort sagt – all menneskelig aktivitet) – i et sett med nøkkelfaktorer. Materialet er svært komprimert – og gir derfor en unik bærbar og brukbar kompetanse.

Eksempler på andre kategorisering/taksonomier som forenkler:

  • Carl von Linnés klassifisering gjør det enklere å studere planter og blomster
  • Tonerekken og notasjonene innen musikk som gjør det mulig for musikere å spille sammen uavhengig av språk
  • Standardiserte biblioteksystemer gjør det enklere å finne frem til bøker, temaer og forfattere
  • KPI-er og nøkkeltall gjør det enklere å få oversikt over mer detaljerte regnskapsrapporter

 

Når forandring er målet og kommunikasjon er middelet

Nøkkelfaktorene gjør det enklere og mer effektivt å analysere og evaluere hva som helst som vi mennesker driver med – for egen del, i nære relasjoner, i team, organisasjoner og samfunnet forøvrig. «Hva som helst» kan være en utfordring, en ubalanse, en problemstilling som noen vil bli kvitt – og like gjerne en løsning, et fremragende resultat som andre kan lære av.

Med kommunikologisk kompetanse er det enklere og raskere å forstå hva som fungerer og hva som bør forbedres – hva som er nyttig og unyttig i ulike sammenhenger. På samme måte som nøkkelfaktorene fungerer godt for analyse, gjør de det enklere å «treffe spikeren på hodet» i forhold til å finne en effektiv vei til endring.

Mer om Kommunikologi

I XLO kaller vi av og til nøkkelfaktorene for superkrefter – som i kurset «Bli en bevisst SUPERHELT». Spillelisten gir en kort introduksjon til mange av nøklene:

Interessert?

Send oss en mail på info@xlo.academy eller ring +47 916 57 123.