Jeg er så gammeldags at jeg en gang i blant setter meg foran TV-en med fjernkontrollen og zapper gjennom programvalgene. Det er lite å velge mellom som fascinerer meg, men noe klarer å fange oppmerksomheten min en liten stund. Fellesnevneren er at programmene handler om utviklings- og forandringsprosesser. Jeg elsker å se mennesker lykkes med det de vil oppnå! Samtidig gleder jeg meg over å destillere prosessene ved å analysere kommunikasjonen.

Har du sett programmet Hundehviskeren? I program etter program møter han problemhunder og deres eiere. I program etter program gjentar han de samme strategiene og «rehabiliterer» eierne minst like mye som hundene. Hva med Sinnasnekkeren? Jeg finner den for øvrig både i norsk og svensk versjon, og forskjellen mellom de to sinnasnekkerne er påtakelig. Eller hva med Luksusfellen, som jeg også titter på i norsk og svensk versjon, og der forskjellene nok en gang er betydelige.

Hva dette egentlig handler om

I rammeverket for kommunikasjons- og forandringsprosesser som definert i metadisiplinen Kommunikologi© inngår en rekke nøkkelfaktorer. En av dem er kommunikasjonsmønstrene pacing; å gå i takt, leading; å føre an og pattern interruption; å bryte mønstre. Hundehviskeren Cesar Milan er suveren på pacing, leading og pattern interruption, både med hundeeierne og hundene. Han setter seg inn i hundegården med ryggen til engstelige hunder slik at hundene selv kan nærme seg ham i deres eget tempo; pacing. Han bruker kroppsbevegelse, lyder, lukt og smak for å fange hundenes oppmerksomhet; pacing. Han snakker om at hundeeierne skal opptre rolige og selvsikre; leading. Han lærer hundeeierne at de skal være leder for hundene sine; at de skal være først ut døren når de skal ut på tur, ha initiativet og gå foran. Om hunden forlater turrammen, for eksempel ved å flytte oppmerksomheten sin til andre hunder, korrigerer Cesar med en lyd, håndbevegelse, et lite tykk i halsbåndet eller et lite dytt for å bringe hunden ut av balanse et øyeblikk. Slik bryter Cesar mønstre. Med noen få, enkle triks i ermet skaper han rammer og tilstander der eierne og hundene lærer seg å kommunisere og samhandle. Og jeg kan se på nye historier av samme form som alle de tidligere og kose meg med det hele, igjen og igjen. For meg handler det ikke om hundehvisking, men om en mesterlig kommunikasjonsekspert som lærer mennesker å bli sjef i sine egne liv, med hjelp fra hundene sine.

De svenske og norske sinnasnekkerne hjelper par som har blitt sittende fast i store oppussingsprosjekter og dysfunksjonelle boliger. Intensjonen med programmene er å hjelpe parene til å komme videre, både med relasjonen sin og oppussingsprosjektene. Den svenske sinnasnekkeren snakker generelt med høyt tempo, toneleie og volum, med store armbevegelser og fremoverbøyd kropp. Alt dette er kjennetegn på aggresjon eller engasjement. Han stiller konfronterende spørsmål som starter med «hvorfor…?» og som fører deltakerparene til betraktninger om fortid og fordeling av skyld. Videre gir snekkeren «du»- og «dere»-budskap basert på sine tolkninger. Den norske sinnasnekkeren snakker også med høyt tempo og toneleie, men volumet er lavere, armbevegelsene mindre og kroppen rett. Han smiler og ler mer enn den svenske sinnasnekkeren. Han gir tilbakemeldinger som starter med at «jeg ser at…» eller «jeg har lagt merke til at…» og følger opp med spørsmål som «hva skjer da?». Den norske sinnasnekkeren fører deltakerparene til en bevisstgjøring av relasjon og samhandling og i mye mindre grad til å fordele skyld og skam. En av kategoriene i rammeverket for kommunikasjons- og forandringsprosesser som definert i Kommunikologi, er jeg//du-sortering. Jeg//du-sortering handler om respekt for grensene mellom mennesker. Den svenske sinnasnekkeren trår over grensene mellom seg og deltakerparene med sine hvorfor-spørsmål og bombastiske utsagn om deltakerne. Den norske snekkeren utviser generelt god jeg//du-sortering.

Det svenske Luksusfellen har en coach som de iblant sender deltakere til. Denne coachen kommuniserer ganske tilsvarende den svenske sinnasnekkeren; høyt tempo, høyt toneleie og høyt volum. I et program hadde han til coaching en ung kvinne som scoret høyt på shopaholic-skalaen. Han startet med å intervjue henne om situasjoner der kvinnen kjente seg vel og som ikke var tilknyttet shopping. Kvinnen kom raskt opp med en lang rekke situasjoner og konkluderte med at hun hadde alt hun trengte. Coachen fulgte opp med å fortelle henne at shoppingmisbruket hennes, i likhet med alkoholisme, narkotikamisbruk eller spillegalskap, var genetisk og at hun alltid ville være fristet til å shoppe over evne. Deretter avsluttet han med å riste hodet fra side til side samtidig som han sa at neste gang hun ønsket å shoppe skulle hun påminne seg selv om at hun hadde alt hun trengte. I rammeverket definert i metadisiplinen Kommunikologi inngår «presupposisjoner» som en kategori for (som regel ubevisst) innhold i kommunikasjonen i og mellom mennesker. Presupposisjon betyr «det som plasseres under på forhånd». Undereksempler på presupposisjoner er holdninger, forventninger, oppfatninger, generaliseringer, teorier, modeller, hypoteser, fordommer, myter osv. Presupposisjonene har en statistisk tendens til å bli selvoppfyllende profetier. Placebo- og Rosenthaleffekt er to veldokumenterte eksempler på dette. Da coachen fortalte kvinnen at shoppingen hennes var genetisk betinget, formidlet coachen en presupposisjon om at kvinnen for alltid ville være disponert som shopaholiker.  Da han fortalte at «hun måtte huske at hun hadde alt hun trengte» samtidig som han ristet på hodet, formidlet han en ubevisst presupposisjon om at hun ikke hadde alt hun trengte.

Hva betyr dette for deg?

Dersom du vurderer å benytte deg av tjenestene til en coach eller veileder foreslår vi at sjekker ut følgende:

  • Fremstår coachen som jeg//du-sortert? Snakker coachen på vegne av seg og lar deg snakke på vegne av deg, eller legger coachen ord i munnen på deg? Sorterer coachen sine observasjoner fra sine tolkninger eller presenterer coachen sine tolkninger om deg som fakta?
  • Er coachen oppmerksom på betydningen av presupposisjoner og hvor viktig det er å utfordre og velge dem med omhu?
  • Møter coachen deg der du er, leder deg videre, lar seg lede av deg og bidrar til å bryte mønstre ved behov?

Monika

Ønsker du å lære mer om hvordan analysere kommunikasjon og gjennomføre endringsprosesser?

Sjekk XLO’s nettkurs