Hva tenker du om innovasjon[1]? Dukker det opp noe som «tenke utenfor boksen», «nye sammenhenger», «synergieffekter», «krysskobling», «radikal», «inkrementell», «disruptiv», «uventet» eller kanskje noe helt annet? En kul greie som mange snakker om og få gjør noe med?

Hva tror du hemmer innovasjon og nytenkning? Lander du på «for trange eller fastlåste rammer», «uklar hensikt», «manglende kreativitet» eller «manglende evne til å omgjøre tanker og ideer til praktiske løsninger»? Eller går dine tanker i retning av alt som er underforstått og blir lagt til grunn[2]. Som forventninger, overbevisninger, generaliseringer, påstander, myter, teorier mm. Hva tenker du om alt det underforståtte? Har du, som oss, erfart at det har en tendens til å bli selvoppfyllende? Og er dette underforståtte oftest «bevisst og uttalt» – eller «ubevisst og usagt»?

Innovasjon er fellesnevneren for mange av aktivitetene i XLO – slik det sømmer seg for et endringsakademi: Her nytter det ikke bare å snakke om det – vi må gjøre det også. Det underforståtte er en kontinuerlig oppmerksomhet i arbeidet vårt: å oppdage, utfordre og velge det som er nyttig og velge bort det som holder oss tilbake. Og likevel…

Den enkeltfaktoren som holder oss mest igjen i våre innovative prosesser er nettopp alt vi underbevisst legger til grunn. Ta for eksempel filmen vi laget våren 2017 med tittelen «Hva er felles». Ideen til filmen var minst halvannet år gammel. Hvorfor tok det så lang tid å realisere den? Hva holdt oss tilbake? Jo, alle forventningene vi hadde om praktiske og økonomiske utfordringer. Vi forventet at prosjektet ville koste minst 200 000, basert på en tidligere erfaring. Det er mange penger i en oppstart… En annen forventning var at vi måtte lage et detaljert manus slik at vi kunne sette bort produksjonen til et selskap langt, langt borte. Da ville det nemlig være mulig å spare mange penger… Enda en forventning var at vi måtte ha tale. På engelsk, til og med. Uten både norsk og annen aksent. Da vi til slutt kastet disse forventningene var filmen klar på under to uker. De direkte kostnadene ble under 5% av det vi opprinnelig trodde. På vegen fant vi verktøy og tilegnet oss kompetanse til å lage animasjonsfilmer for egen maskin. Resultatet ble ikke bare en, men mange animasjonsfilmer. Plutselig fikk vi helt nye muligheter for å realisere drømmen vår: kompetanse og bevissthet for en bedre verden. Med mest mulig moro på kortest mulig tid.

Konklusjonen vår er at det underforståtte fortjener kontinuerlige oppmerksomhet: å oppdage, utfordre og velge det som er fremmer og velge bort det som hemmer. Det gjør et hav av forskjell. Ikke minst for innovasjon.

Beate, Monika & resten av XLO-gjengen

PS: Her er filmen «Hva er felles»

Beslektede blogginnlegg: Mindset med dominoeffekt.

 

[1] fra latin innovare, innebærer å endre, forme, fornye og gjenopprette eller restaurere

[2] Presupposisjon betyr «det som plasseres under på forhånd». Et samlebegrep for holdninger, forventninger, oppfatninger, generaliseringer, teorier, modeller, hypoteser, fordommer, myter osv. Presupposisjonene har en statistisk tendens til å bli selvoppfyllende profetier. Placebo- og Rosenthaleffekt er to veldokumenterte eksempler på dette.