Grunnleggende kommunikasjonsferdigheter

Gratis nettkurs for deg som vil:

 • Oppnå det du ønsker

 • Få budskapet gjennom

 • Bli forstått – ikke misforstått

 • Få med folk på laget

 • Beholde fokus og ro

Dette vil du lære

Du får tilgang til konkrete oppmerksomheter som hjelper deg å lykkes med å kommunisere mer effektivt. Lær hvordan du kan:

 • Ta helikopterperspektiv

 • Bli oppmerksom på hva du og andre ønsker å oppnå

 • Velge tilstand

 • Oppnå kontakt og bygge tillit

 • Ivareta respekt og integritet

 • Oppdage og kjenne til effekten av mindset

 • Sortere i det som påvirker adferd

«Hvorfor har jeg ikke lært dette før?»

- Kursdeltaker -

Kurset er basert på et rammeverk for kommunikasjon og utvikling. Rammeverket gir både oversikt og praktiske, konkrete verktøy for å kommunisere bevisst og skape ønsket resultat.