Her finner du introduksjon til nøklene og oppsummering av saker i sosiale medier fra Nøkkelbonanza (april-september 2018).

Nøklene er en skattekiste for deg som lurer på hvordan du kan

  • kommunisere mer bevisst
  • lykkes i relasjoner
  • skape endringer

Nøklene inngår i et rammeverk for kommunikasjon og utvikling.


#pacing & #leading: Hvordan skape tillit og kontakt – og få folk med deg?

Dette er nøkkelen for deg som lurer på hvordan du skaper tillit og kontakt – og hvordan du kan få folk med deg på det du ønsker. Uansett om du vil bli bedre til å selge et produkt, legge frem et budskap, lede andre, få barn eller tenåringer med på laget eller bli kjent med nye mennesker – oppmerksomhet og øving på #pacing og #leading vil hjelpe deg til å lykkes.

Mer om #pacing og #leading og tips til hvordan du kan bli mer bevisst:

Se nyhetsbrev med oppsummering av uken


#mønsterbryter: Hvordan bryte mønster?

Dette er nøkkelen for deg som lurer på hvordan du skal bryte gamle mønster, bli kvitt dårlige vaner eller uvaner – og hva du kan gjøre når alt virker fastlåst. Hvis du har prøvd mye annet kan noe helt nytt – kanskje noe som overrasker – gi nye muligheter og resultater.

Mer om #mønsterbryter og tips til hvordan du kan bli mer bevisst:

Se nyhetsbrev med oppsummering av uken


#jeg//du: Hvordan respektere egne og andres grenser?

Dette er nøkkelen for deg som lurer på hvordan du kan sette grenser – både for deg selv og i relasjon til andre. Du får tips om hvordan du kan vise respekt og sette deg i respekt. Oppmerksomheten er nyttig enten du vil si ifra til svigermor, en vanskelig sjef eller kollega, partner eller andre. Temaer i filmen er respekt for hverandre, grensesetting og påpeke overtramp.

Mer om #jeg//du og tips til hvordan du kan bli mer bevisst:

Se nyhetsbrev med oppsummering av uken


#rammer: Hvordan være tydelig og sette grenser?

Dette er nøkkelen for deg som lurer på hvordan du kan være tydelig og sette klare grenser. Her finnes tips for deg som skal lede møter, prosjekter, barn og familieliv. Filmen viser hvordan rammer og grensesetting påvirker kommunikasjon og endringsprosesser. Du får tips om ulike typer rammer og hvordan du kan forholde deg bevisst til rammer.

Mer om #rammer og tips til hvordan du kan bli mer bevisst:

Se nyhetsbrev med oppsummering av uken


#presupposisjoner: Hvordan endre mindset?

Dette er nøkkelen for deg som lurer på hvordan du kan oppdage og endre mindset og tankemønster. Filmen gir tips om hvordan du kan få tanker ut av hodet som ikke er nyttige og hvordan du kan tenke nytt.

Presupposisjoner er en samlebetegnelse for alt vi legger til grunn, tar for gitt, som er underforstått: holdninger, forventninger, generaliseringer, fordommer, antakelser, tro, verdier, meninger, hypoteser, teorier, tolkninger osv. Med filmen kan du bli mer oppmerksom på disse og hvordan de skaper muligheter og begrensninger. Skal du forstå, bygge eller utvikle kultur, gir dette en grunnleggende forståelse for hva kultur består av.

Mer om #presupposisjoner og tips til hvordan du kan bli mer bevisst:

Se nyhetsbrev med oppsummering av uken


#intensjoner: Hvordan skape motivasjon?

Dette er nøkkelen for deg som lurer på hvordan skape motivasjon – hos deg selv og andre. Her finnes tips om hvordan du kan bruke intensjoner bevisst for å få fremdrift og sikre at alle drar i samme retning. Har du fokus på hva du eller familien, avdelingen eller virksomheten egentlig vil oppnå? Hvor viktig er det å ha klare mål når du vil skape resultater i møter, prosjekter mm? Og har du noen gang planlagt helgeturen eller ferien med å først spørre: Hva vil vi oppnå? Hva skal vi sitte igjen med? Filmen viser hvordan oppmerksomhet på intensjoner påvirker kommunikasjon og endringsprosesser.

Mer om #intensjoner og tips til hvordan du kan bli mer bevisst:

Se nyhetsbrev med oppsummering av uken


#1.//2.//3. orden: Hvordan skape endring effektivt?

Dette er nøkkelen for deg som lurer på hvordan du kan skape endring og utvikling mest mulig effektivt for deg selv og/eller andre. Du får tips om hvordan du kan balansere oppmerksomheten mellom det som skal gjøres (1. orden – #adferd), det du og/eller gruppen vil oppnå (2. orden – #intensjoner) og det som skaper muligheter og begrensninger (3. orden – #rammer og #presupposisjoner). Hva påvirker det vi gjør? Jo, både det vi er vant til å gjøre, det vi ønsker å oppnå, rammebetingelsene og det vi legger til grunn (for eksempel om vi tror vi klarer det). Enten du skal lede et prosjekt, komme i gang med trening – kort sagt: skape utvikling og resultater – er dette en nyttig oppmerksomhet.

Mer om #1.//2.//3. ordens og tips til hvordan du kan bli mer bevisst:

Se nyhetsbrev med oppsummering av uken


#kongruens-inkongruens: Hvordan fremstå troverdig?

Dette er nøkkelen for deg som lurer på hvordan du kan fremstå tydelig og troverdig (kongruens). Har du lurt på hvordan du kan bli bedre til å oppdage hva du egentlig vil – hva som passer for deg (kongruens)? Du får tips om det og om hva som er tegn på at folk sier en ting og mener eller gjør noe annet (inkongruens). Filmen viser hvordan du kan være nysgjerrig når ting ikke henger sammen (inkongruens) og bruke det både til å få tak i nyttig innsikter og til å skape litt humor i hverdagen.

Mer om #kongruens-inkongruens og tips til hvordan du kan bli mer bevisst:

Se nyhetsbrev med oppsummering av uken


#assosiert//dissosiert: Hvordan koble av og på?

Dette er nøkkelen for deg som lurer på hvordan du kan beholde roen og få oversikt over en situasjon. Lurer du på hvordan du kan få mer ut av små og store hverdagsøyeblikk? Filmen viser hvordan du kan delta mer aktivt. Enten du er en som fort blir (for) engasjert eller en som gjerne holder litt distanse, her får du tips til hvordan du kan bruke de ulike perspektivene mer bevisst. Bli oppmerksom på hvordan du kan koble deg på når du ønsker det og ta et skritt tilbake når det er nyttig.

Mer om #assosiert//dissosiert og tips til hvordan du kan bli mer bevisst:

Se nyhetsbrev med oppsummering av uken


#vak & #språk: Hvordan bruke sansene bevisst?

Dette er nøkkelen for deg som lurer på hvordan sansene påvirker kommunikasjon – og hvordan du kan bruke sansene og språk bevisst for å kommunisere mer effektivt og skape de endringene du ønsker. Har du tenkt på at alle «tuner» inn på ulike kanaler og at det vi har fokus på er forskjellig fra person til person? Få tips om hvordan du kan oppdage og nyttiggjøre deg hvilken kanal du selv og andre er på – og hvordan du kan snakke nøytralt for å tilpasse deg større grupper.

Mer om #VAK og #språk og tips til hvordan du kan bli mer bevisst:

Se nyhetsbrev med oppsummering av uken


#submodaliteter: Hvordan gi konkrete tilbakemeldinger?

Dette er nøkkelen for deg som lurer på hvordan du kan gi konkrete tilbakemeldinger og beskrive nøyaktig hva du ønsker. Filmen viser hva det vi ser, hører og kjenner består av, og dette kalles (sanse-)submodaliteter. Du får tips om hvordan du kan skille tydelig mellom fakta og tolkning. Du lærer også litt om hvordan du kan regulere følelser og tanker ved å justere submodaliteter.

Mer om #submodaliteter og tips til hvordan du kan bli mer bevisst:

Se nyhetsbrev med oppsummering av uken


#anker & #ankring: Hvordan raskt endre fokus?

Dette er nøkkelen for deg som lurer på hvordan du raskt kan skape god stemning og styre fokus i ønsket retning. Lurer du på hvordan du bevisst kan bruke hjernens evne til å koble sammen informasjon? Få innsikt og tips om hvordan du kan bruke dette fenomenet mer bevisst. Filmen viser hvordan ord, adferd og opplevelse skaper koblinger som kan være nyttige eller unyttige. Kan det være smart å kunne raskt få tilgang til det som trengs i ulike situasjoner?

Mer om #anker og #ankring og tips til hvordan du kan bli mer bevisst:

Se nyhetsbrev med oppsummering av uken


#strategier: Hvordan prestere - og lykkes?

Dette er nøkkelen for deg som lurer på hvordan du kan lykkes med det du vil. Få tips om hvordan du kan prestere og være best når det gjelder og lær hvordan du kan dekode hva som gjør at du får det til eller ikke. Filmen viser hvordan ubevisste tankeprogrammer ofte styrer det vi gjør – og dermed resultatet. Du lærer hvordan du kan oppdage og endre disse mønstrene.

Mer om #strategier og tips til hvordan du kan bli mer bevisst:

Se nyhetsbrev med oppsummering av uken


#fortid//nåtid//fremtid: Hvordan påvirker tidsperspektivet?

Dette er nøkkelen for deg som lurer på hvordan tidsperspektivet påvirker kommunikasjon. Lær å velge fokus bevisst og hvordan dette kan hjelpe deg å skape balanse, kommunisere mer effektivt, lykkes bedre i relasjoner og finne gode løsninger. Filmen viser hvordan fokus på fortid, nåtid og/eller fremtid påvirker kommunikasjon og endringsprosesser.

Mer om #fortid//nåtid//fremtid og tips til hvordan du kan bli mer bevisst:

Se nyhetsbrev som oppsummerer uken


#ytre//indre: Hvordan balansere indre og ytre oppmerksomhet?

Dette er nøkkelen for deg som lurer på hvordan du kan bruke indre og ytre oppmerksomhet for å påvirke kommunikasjon og skape endring. Lær å velge fokus bevisst slik at du kan hente informasjon fleksibelt både internt og eksternt – alt etter det som passer. Filmen er relevant både i privatliv og jobbsammenheng og viser hvordan nøkkelen ytre//indre kan hjelpe deg (og kollegaer) å skape balanse, kommunisere mer effektivt, lykkes bedre i relasjoner og finne gode løsninger.

Mer om #ytre//indre og tips til hvordan du kan bli mer bevisst:

Se nyhetsbrev som oppsummerer uken


#foran//bak: Hvordan balansere løfte og leveranse?

Dette er nøkkelen for deg som lurer på hvordan du kan skape samsvar mellom forventninger og leveranse. Du får tips om en nyttig oppmerksomhet blant annet når du kommuniserer med noen som ikke kjenner deg, når teamet skal avgjøre om produktet er klart for lansering og når oppstartsselskapet gjerne vil bli kjent og skaffe kunder, men ennå ikke har referanser eller mange salg i bagasjen. Lær å velge fokus bevisst utfra det som er nyttig – så kan du vurdere om du vil være mer frempå eller bakpå. Filmen er relevant både i privatliv og jobbsammenheng og viser hvordan nøkkelen foran//bak kan hjelpe deg (og kollegaer) å skape balanse, kommunisere mer effektivt, lykkes bedre i relasjoner og fremstå med troverdighet over tid.

Mer om #foran//bak og tips til hvordan du kan bli mer bevisst:

Se nyhetsbrev som oppsummerer uken


#oppe//nede: Hvordan skape balanse mellom å tenke og gjøre?

Dette er nøkkelen for deg som lurer på hvordan du kan skape balanse mellom å planlegge, tenke og vurdere på den ene siden og gjøre og gjennomføre på den andre. Lær å velge fokus bevisst utfra det som er nyttig – så kan du vurdere om du vil tenke mer eller om det faktisk er på tide å komme i gang. Filmen er relevant både i privatliv og jobbsammenheng og viser hvordan oppmerksomhet på nøkkelen oppe//nede kan hjelpe deg (og kollegaer) å skape balanse og fremdrift – uten å løpe rundt som hodeløse høner.

Mer om #oppe//nede og tips til hvordan du kan bli mer bevisst:

Se nyhetsbrev som oppsummerer uken


#høyre//venstre: Hvordan balansere logisk og intuitiv tilnærming?

Dette er nøkkelen for deg som lurer på hvordan du kan skape balanse mellom kreativitet og struktur, mellom helhetsperspektiv og et mer fokusert perspektiv, mellom intuisjon og logisk tenkning. Lær å velge fokus bevisst utfra det som er nyttig – så kan du vurdere om du vil ha en bred, rask og intuitiv tilnærming og/eller gå frem på en mer langsom, fokusert og logisk måte. Filmen er relevant både i privatliv og jobbsammenheng og viser hvordan oppmerksomhet på nøkkelen høyre//venstre kan hjelpe deg (og kollegaer) å både raskt identifisere løsninger og vurdere hva som er beste alternativ.

Mer om #høyre//venstre og tips til hvordan du kan bli mer bevisst:

Se nyhetsbrev med oppsummering av uken


#logiske plan: Hvordan unngå å snakke forbi hverandre?

Dette er nøkkelen for deg som lurer på hvordan du kan sjekke hvor dypt enigheten stikker og hvorfor det er så lett å snakke forbi hverandre. Få tips om hvordan du kan oppdage og være bevisst på i hvilken grad du og andre kommuniserer på et mer generelt eller detaljert nivå. Bli bevisst hvorfor det stjeler så mye energi når ting virker ulogisk – og hvordan fokus på logiske plan kan hjelpe deg til å kommunisere mer effektivt og oppnå det du ønsker.

Mer om #logiske plan og tips til hvordan du kan bli mer bevisst:

Se nyhetsbrev med oppsummering av uken


#bevisst//ubevisst: Hvordan finne ressurser?

Dette er nøkkelen for deg som lurer på hvordan du kan få finne ressurser – spesielt de som ikke lyser mot deg. Få tips om hvordan du kan oppdage hva som hindrer deg og hvordan du kan få tillit til at du har alt du trenger. Hva kan du delegere til underbevisstheten? Filmen er relevant både i privatliv og jobbsammenheng og viser hvordan oppmerksomhet på nøkkelen bevisst//ubevisst kan hjelpe deg (og kollegaer) å finne, ha tillit til og ta i bruk alle ressurser.

Mer om #bevisst//ubevisst og tips til hvordan du kan bli mer bevisst:

Se nyhetsbrev med oppsummering av uken


#signaturer: Hvordan unngå å irritere andre?

Dette er nøkkelen for deg som lurer på hvordan du kan unngå å irritere andre eller bli oppfattet som en møteplager. Har du lagt merke til at noe er like forutsigbart som det er påfallende? Få tips om hvordan du kan oppdage såkalte «signaturer» i din egen og andres kommunikasjon og vurdere om de er nyttige. Filmen er relevant både i privatliv og jobbsammenheng og viser hvordan oppmerksomhet på signaturer kan hjelpe deg (og kollegaer) å kommunisere humpefritt og effektivt.

Mer om #signaturer og tips til hvordan du kan bli mer bevisst:

Se nyhetsbrev med oppsummering av uken


#språkmønster: Hvordan påvirker mønster i språket?

Dette er nøkkelen for deg som lurer på hvordan mønstre i språket og de ordene du bruker hemmer eller fremmer de ulike #kommunikasjonsnøklene. Har du for eksempel tenkt på hvilke ord som fort skaper forutinntatte meninger (#presupposisjoner)? Eller hvilke ord som skaper tillit (#pacing) og hvilke som skaper fremdrift (#eading)? Filmen gir deg tips om hvordan du kan bruke språk og ord bevisst i samspill med de andre #nøklene.

Mer om #språkmønster og tips til hvordan du kan bli mer bevisst:

Se nyhetsbrev med oppsummering av uken


Vil du lære mer og trene på å bruke nøklene bevisst?

I nettkurset Grunnkurs i kommunikasjon og utvikling får du oppgaver for bevisstgjøring, trening og refleksjon. I tillegg får du inspirasjonsinnhold og en quiz hvor du kan teste din forståelse av hver av de 22 #kommunikasjonsnøklene. Kurset er lagt opp etter XLOs motto: mest mulig kompetanse, på kortest mulig tid og med mest mulig moro.