Kursholder Kirsten Wold Borgersen forteller om Mindfulness: 

Aaaauuummm…….observer pusten iiinn….og uuuut….……kjenn hvordan kroppen hviiiiler mot underlaget…. Ja, det handler om meditasjon, mindfulness, oppmerksomt nærvær eller hva vi ønsker å kalle det. Så hva er egentlig meditasjon, og hva ønsker vi å oppnå med det? Jeg er ikke opptatt av navn på metoder og teknikker. Jeg er mer interessert i hva metodene egentlig består av, hva de har til felles og hva de skal føre frem til.

Kanskje det er slik at i vår krevende og stressfulle hverdag trenger vi noe som gjør at vi slapper av og som kan gi litt mer energi? Meditasjon har tradisjoner flere tusen år tilbake, og da hadde de nok en annen type stress å forholde seg til, men mennesket har til alle tider hatt behov for hvile og energi. Noen fant ut at det å meditere er en effektiv måte å oppnå det på. Og dersom en tradisjon holder i tusenvis av år må vi vel tro at det har noe for seg?

Jeg tror at grunnen til at folk liker å meditere er at det, ved litt trening, forener kropp og sjel. Sagt på en annen måte, når hele hjernen blir stimulert oppstår det en god dialog mellom hjernen, hjertet og kroppen som gjør at du føler deg bedre. Du føler deg mer hel fordi du har fått mer kontakt med deg selv. Når du får orden på tankekaoset, faller de områdene i hjernen som håndterer følelsene til ro. Når du i tillegg får bedre kontakt med deg selv kan dette gi følelsen av økt indre styrke. Noen får da mer energi og glede. Dette kan kanskje være forklaringen på hvorfor meditasjon er forbundet med ro og velvære.

All meditasjon foregår på indre bane, det vil si at du har oppmerksomheten innover i deg selv, og ikke utenfor deg selv. Mindfulness er en tilstand hvor du er åpen og har en ikke-dømmende oppmerksomhet på det som er i øyeblikket. Mindfulnesstrening, eller oppmerksomhetstrening som er den norske oversettelsen, er en form for meditasjon hvor du trener på å bli mer oppmerksom og tilstede i ditt eget liv. Du trener opp sanseskarpheten din. Du observerer med avstand til følelsene. Å være mindful eller ha oppmerksomt nærvær vil si å være i livet og møte egne følelser og tanker, og andre mennesker med en vennlig og aksepterende holdning.

Buddhistene er flinke på meditasjon, og de mediterer blant annet for å forstå og arbeide med mentale tilstander. Du trenger imidlertid ikke å være buddhist, sitte i lotusstilling eller ”aauumme” for å få mer energi og bli mer tilstede i eget liv. Det finnes mange kurs, grupper, bøker og cd’er på markedet som tilbyr undervisning i oppmerksomhetstrening. Du kan gjennom systematisk øving på å observere egen pust eller kroppsfornemmelser oppnå en motvekt til det som hos deg skaper lidelse. Jeg tror at dersom det trenes jevnlig vil mennesker med ulike plager få økt livskvalitet, selv om plagene eller den ytre livssituasjonen ikke endres. Du trener på å akseptere livet og øyeblikket slik det er akkurat nå.

Tenk deg at du har kontakt med kroppen din og du er bevisst på din egen sinnstilstand. Du har skrudd av autopiloten. Du er konkret til stede i ”nuet” uten å la deg fange i sterke følelser, kroppslig ubehag, overdreven grubling, bekymring eller fordømmende holdninger. Denne tilstanden kan gi deg mer pust og tid til å foreta bevisste og gode valg som du hele tiden trenger for å takle en krevende hverdag. Mindfullness er et flott styringsverktøy!

Mindfulness eller oppmerksomt nærvær kan trenes på forskjellige måter. Sittende, liggende, stående og gående. Fokus kan være på kroppsfornemmelser, pusten, lyder, tanker eller visuelle bilder. Du øver på å være med det som er, uten å fikse eller forandre på situasjonen. Jevnlig trening vil kunne gjøre deg i stand til å forholde deg mer konstruktivt til eget ubehag slik at du kan tåle negative tanker og erfaringer uten å undertrykke eller unngå de, som jo oftest bare forverrer tingene. Det kan gi deg større innsikt i egne uhensiktsmessige mønstre. Det vil også kunne øke evnen til å kjenne glede og andre positive følelser. Du blir rett og slett mer sanseskarp.

Mindfulness/oppmerksomt nærvær er et perspektiv og en tilnærming som vinner stadig større innflytelse innenfor terapi, veiledning, pedagogikk og ledelse, men også en økende interesse blant den vanlige mannen i gata. En god metode til selvhjelp, for å oppnå ro og balanse – hvem vil ikke ha mer av det?

Det er først når du stopper opp at du er på vei!