Hender det at du holder presentasjoner eller yter ditt beste og lurer på om det ble en suksess? Spør du noen om tilbakemeldinger, blir svaret ofte kort og ikke så mye å jobbe videre med. «Bra!» eller «veldig engasjerende!» er jo hyggelig å høre, men skal du utvikle deg videre er detaljerte tilbakemeldinger og forbedringsforslag mer verdifulle.

Her får du konkrete tips til hvordan du kan be om tilbakemeldinger som gir nyttige innspill.

1.  Bestill tilbakemeldinger

Det er lurt å spørre noen på forhånd om de er villig til å gi deg tilbakemeldinger etter en presentasjon (eller prestasjon). Da får de mest sannsynlig med seg mer underveis enn om du ber om tilbakemeldinger først etterpå. Har du noe som du er spesielt nysgjerrig på – gi konkrete bestillinger. Det kan for eksempel være:

 • Jeg har jobbet mye med hvordan jeg står og beveger meg, så jeg håper at du kan legge spesielt merke til det.
 • Jeg er spent på om jeg har nok eksempler slik at poenget blir tydelig. Jeg blir glad om du kan ha en ekstra oppmerksomhet på det.
 • osv

Du kan også dele ut et skjema (se forslag nederst) slik at den som skal gi tilbakemelding kan notere stikkord underveis.

2.  Still konkrete spørsmål i forhold til både innhold og fremførelse

Avhengig av hva du ønsker tilbakemelding på er det uansett lurt å spørre om en ting av gangen.

Her er en mulig tilnærming (se også huskelappen nederst):

 1. Adferd (stemmekvaliteter, bevegelser, mimikk, kroppsspråk)
  • Hva så du som var bra? Har du forslag til forbedring?
  • Hva hørte du som var bra? Har du forslag til forbedring?
 2. Intensjon(er) (det du ville oppnå med presentasjonen)
  • Gikk intensjonen(e) gjennom?
  • Ga presentasjonen andre/flere resultater?
 3. Rammer (innhold, oppbygging samt fysiske rammer)
  • Hvordan var valg, rekkefølge og omfang av de ulike delene i presentasjonen?
  • Hvordan var de fysiske rammene (lyd, lys, temperatur, luft, stoler, bord mm)

3.  Noter alle innspill og prioriter hva du vil forbedre

Det er smart å notere ned alle tilbakemeldinger. Særlig om du får mange. Da slipper du å huske alt – og det er enklere å sjekke om noen punkter går igjen.

For at tilbakemeldingene skal gi deg den utviklingen du ønsker anbefaler jeg at du velger maksimalt 1-3 oppmerksomheter for endring av adferd. For hvert aspekt du mestrer kan du ta tak i nye på listen. Det kan fort bli mye å huske på om du har en lang liste med forbedringspunkter ala denne:

 • Snakke med høyere volum
 • Passe på at tempo ikke blir for raskt
 • Se på publikum
 • Bevege meg mer på scenen
 • Ta korte pauser og drikke litt vann ved behov
 • Ta hendene opp av lommene
 • Unngå tenkelyder som «æææææ»
 • osv

Alt som kan gjøres av forbedringer før du går på scenen (innhold, oppbygging, fysiske rammer osv) trenger du selvsagt ikke prioritere.

Lykke til!

Ressurser: