Forsknings- og utviklingsaktiviteter er en viktig del av XLOs virksomhet. Disse aktivitetene sikrer at kurs- og konsulenttjenester er oppdatert og relevante. Aktivitetene dekker:

  • Kommunikologisk analyse av metoder, modeller, forskning mm
  • Eksperimenter; evidensbasert forskning
  • Tilgjengeliggjøring av analyse- og forskningsresultater gjennom oppdatering av kurs, presentasjon på temaseminarer, publisering på hjemmeside, via nyhetsbrev og artikler.

Vi gjennomfører våre forskningsaktiviteter i samarbeid med universiteter og/eller høyskoler så langt dette er praktisk gjennomførbart.

Aktiviteter 2016

Effekt av kommunikologisk kompetanse

Rapport Effekt av kommunikologisk kompetanse (pdf)

I samarbeid med Kommunikologforeningen.

Effekt av nevrosensomotorisk trening

Rapport – Effekt av nevrosensomotorisk trening (pdf)
Mer om prosjektet

I samarbeid med Bente Elnes og Mikael Hedberg.

Interessert i samarbeid?

Send oss en mail på info@xlo.academy.wphotell.no eller ring +47 916 57 123.