Foreldre og ungdom

Ønsker du/dere bedre kommunikasjon og stemning i familien? Og en bedre relasjon?

Velkommen til en annerledes kursopplevelse!

Spillkurset Jakten på nøklene gir foreldre og ungdom verktøy for å lykkes. Her får dere gå på skattejakt og finne nøkkelingrediensene i kommunikasjon og relasjoner – og raskt få innsikt i hva som gjør at det blir bra og hvorfor det skjærer seg noen ganger.

Spillkurset er lagt opp slik at hver gruppe navigerer seg frem til innsikt og forståelse gjennom varierte oppgaver, utfordringer, refleksjon og eksempler. Målet er mest mulig innsikt og læring på kortest mulig tid – og samtidig med mest mulig moro.

Dere får:

  • Økt bevissthet på hva som faktisk foregår og fleksibilitet til å velge det som passer i ulike situasjoner
  • En nøytral arena for nye perspektiver og diskusjoner

Målet med XLOs kurs og workshops for foreldre og ungdom er:
Relasjoner mellom foreldre og ungdom som støtter og gir fart til ungdommens inngang til voksenlivet.

Dersom introduksjonskurset gir appetitt for ytterligere innsikt og trening, kan dere delta på ulike workshops.

 

Workshops for å jobbe videre med muligheter og utfordringer

Velg en eller flere workshops som passer for dere.

Workshop 1: Bra nok som jeg er

Her får hver deltaker mulighet til å utforske og tydeliggjøre hvem de er – og at det er (mer enn) bra nok. Hva er rett for meg – hva er min drøm – hva står jeg for. Respekt, selvfølelse og selvtillit er nøkkelord for denne workshopdagen.

Varighet: 1 dag (kommer i 2017)

Workshop 2: Da er vi enige om det

Her får familien mulighet til å forhandle seg frem til og sette tydelig rammer sammen. Hvilke rammer gjelder og hvorfor. Finnes det muligheter og alternativer som ikke er opplagte med en gang? Målet er at alle skal bli hørt, oppleve reell deltakelse i forhandlinger og vite hva som gjelder.

Varighet: 1 dag (kommer i 2017)

Workshop 3: Det er ditt valg

Her får alle deltakere utforske hvordan presupposisjoner* (det jeg tror, forutsetter mm) er med på å sette muligheter og begrensninger i eget liv. Hva er nyttig å legge til grunn i mitt liv? Hva tror andre på – og hva passer for meg? I tillegg til bevisstgjøring blir det rikelig med øvelser for å innstallere egenvalgte presupposisjoner.

Varighet: 1 dag (kommer i 2017)

Workshop 4: Få til det du vil

Her får hver deltaker mulighet til å bli bevisst på hva som skal til for å lykkes. Du får hjelp til å legge en plan og ta høyde for både det du vil oppnå, hva som gir de beste forutsetningene for å nå målet, og hva som er smart å gjøre. Workshopen stimulerer både logikk og kreativitet hos den enkelte – og forankrer tydelig målet og veien dit ved å koble på hele sanseapparatet.

Varighet: 1 dag (kommer i 2017)

*nøkkelfaktorer som blir kjent gjennom introduksjonskurset Jakten på nøklene.