Jeg var i Polen nylig og møtte der en ung kvinne av få ord. Mot slutten av møtet satte hun et par klare, grønne øyne i meg og spurte – Hva tenker du om ISIS og den politiske situasjonen?

Hun fortalte at en kollega noen år tidligere med overbevisning hadde sagt at alle mennesker på kloden om 2-3 generasjoner ville dele hans religion. «Jeg ble redd», sa hun. «Jeg vil ikke endre religion eller begynne å bære nikab eller burka.»

Jeg svarte at jeg, til tross for tilstanden i verden akkurat nå, er optimistisk på menneskehetens vegne. Jo flere mennesker som bevisst velger fred og frihet, jo vanskeligere blir det for noen få å tvinge flertallet tilbake til middelalderen. Det er høyst forståelig at mennesker gjør det de kan for å flykte fra «Game of Thrones»-lignende virkeligheter.

Mangel på respekt mellom mennesker og aksept for hverandre er den viktigste bakenforliggende og underliggende årsaken til konfliktene med alle sine hjerteskjærende konsekvenser. I rammeverket definert i Kommunikologi og som XLO har lagt til grunn for sin virksomhet, kalles nøkkelfaktoren som omhandler dette for jeg//du-sortering. Når relasjonen mellom mennesker er preget av manglende respekt og aksept, snakker vi om dårlig jeg//du-sortering eller balanse mellom jeg//du.

Her er eksempler på adferd som vi karakteriserer som dårlig jeg//du-sortert:

 • At lands ledere forsyner seg grovt av fellesskapets ressurser og undertrykker opposisjonen spesielt eller egne borgere generelt. Stjerneeksempelet er Kim Jong-un i Nord-Korea, og han er dessverre ikke alene.
 • At land har straffereaksjoner som er fysiske eller uforholdsmessige i forhold til forbrytelser som på toppen av det hele ikke nødvendigvis er reelle. Et eksempel her er Saudi-Arabias henrettelser av personer som noen hevder har krenket Allah.
 • At grupper vil påtvinge andre sin religion, sin versjon av en religion og sitt levesett. ISIS, Al Qaida og Boko Haram er noen eksempler.

De tre eksemplene over gjelder for systemnivået samfunn. I Norge er vi heldigvis generelt forskånet for grove jeg//du-overtramp på samfunnsnivå. Om vi flytter oppmerksomheten til systemnivåene gruppe og individ, viser det seg at vi har våre utfordringer vi også på en skala fra grove eksempler som:

 • Alle slags kroppslige overgrep fra fysisk avstraffelse av barn til voldtekt, annen fysisk vold og drap
 • Verbale overtramp som nettrolling og hatefulle ytringer generelt
 • Alle former for mobbing blant barn, unge og voksne

til de subtile eksemplene som er vanskeligere å oppdage om vi ikke er bevisst på jeg//du:

 • At noen feilaktig tolker deg og fremstiller tolkningen sin som sannhet
 • At noen snakker for deg eller på dine vegne om noe du er uenig i
 • At noen tillegger deg meninger og holdninger du ikke har.

Listene over kan selvsagt gjøres mye lengre. Er det slik vi egentlig vil ha det? Bidrar jeg//du-overtramp til å skape en bedre verden for alle?

Det er mange år siden jeg tok mitt valg: Jeg velger å opptre jeg//du-sortert i forhold til mine medmennesker. Jeg har valgt å gjøre mine barn bevisste på jeg//du. Yngstemann var bare åtte år da han mente at det ville bli slutt på mobbing om alle barn lærte jeg//du-sortering. Jeg tror at han har rett.

Vil du være med? Her er det du kan gjøre:

Vær tydelig på ditt jeg:

 • Si «ja» når du mener ja, og «nei» når du mener nei
 • Si «jeg» når du snakker for deg selv, og «vi» når du har mandat til å snakke på vegne av flere. Unngå å omtale deg selv som «man» eller «du»
 • Ta ansvar for egne tolkninger, følelser, tanker og meninger
 • Inviter til respekt for den du er og dine valg
 • Si STOPP når andre krenker ditt jeg:
  • Når de feilaktig fortolker eller dømmer dine intensjoner, verdier og rammer eller atferd
  • Når de forteller deg hva dine intensjoner, verdier eller atferd skulle eller burde være
  • Når de unnlater å respektere dine nei- eller stopp-signaler eller fysiske grenser.

 

Vis respekt for dine medmennesker:

 • Sorter fakta og tolkninger
 • Vis aksept og respekt for andre og deres valg
 • Si STOPP når andres jeg blir krenket
 • Vis respekt for dine andre menneskers nei- eller stopp-signaler, fysiske grenser og eiendeler
 • Vær raus og unngå å fremheve deg selv på andres bekostning
 • Vit at alle er gode nok som de er.

Monika

Lyst til å lære mer om jeg//du og andre nøkkelfaktorer i kommunikasjon og forandring?

Sjekk gratis nettkurs Grunnleggende kommunikasjonsferdigheter