I 2016 kom boken «Hemmelighetene bak et lykkelig parforhold» av John og Julie Gottman ut på norsk. Boken oppsummerer sju prinsipper for å få ekteskap til å fungere:

  1. Bli kjent med hverandre
  2. Vise respect og begeistring
  3. Vise omtanke
  4. La deg lede
  5. Løse problemene som er løsbare
  6. Finne veien ut av fastlåste konflikter
  7. Ha felles mål og mening

For oss er de første tre prinsippene fasetter av det vi kaller #pacing, å møte hverandre og skape og bevare kontakt og tillit. Å bli og forbli godt kjent med hverandre krever nysgjerrighet, en drivkraft til #pacing. Å vise respekt innebærer både #pacing og at partnerne ivaretar egne og overholder den andre sine grenser[1]. Begeistring for den andre er god «#pacing, og det samme er å vise omtanke. Det fjerde prinsippet handler om #leading, og vi tenker at det er viktig at begge, eller alle, partene i en relasjon både leder og lar seg lede. Det sjuende prinsippet om felles mål og mening handler om #intensjoner. Prinsippene 5 og 6 handler om #strategi: hva gjør partene når det butter?

John og Julie Gottman har forsket på blant annet par i mer enn 30 år, og i et intervju med Aftenposten i 2016 ga Gottman «vennlighet» og «kritikk» som nøkkelord for forskjellen på lykkelige og ulykkelige par. Lykkelige par er grunnleggende gode mot hverandre – de pacer hverandre. De lytter til og aksepterer den andres kritikk, og de ler sammen. Ulykkelige par har en tendens til å skylde på hverandre for det de er misfornøyd med eller som ikke fungerer. Forskningen til Gottmans viser at lykkelige par gir hverandre 5 positive budskap for hvert negative. Ulykkelige par, derimot, gir hverandre 0,8 positive meldinger per negative.

Ut av John og Julie Gottmans forskning – og egne erfaringer – trekker vi følgende konklusjon: #Pacing er en av de viktigste #nøkkelfaktorene for å få parforhold til å fungere.

Her er noen tips til hva du kan gjøre:

  • Vis kjærtegn
  • Vær oppmerksom: se, lytt til og bekreft partneren din. Still spørsmål snarere enn å tolke
  • Om du er misfornøyd med noe eller ønsker en endring: Fortell hva du ønsker og hva som er viktig for deg og inviter til en diskusjon om hva dere kan gjøre annerledes sammen, snarere enn å kritisere eller skylde på partneren din

Ha en fantastisk og kjærlighetsfull vår,

XLO-teamet

PS: Her er filmer vi tenker er spesielt nyttige om du vil bedre relasjonene dine:

Har du tukla med den? Kan du skylde på noen? En klassiker på YouTube, synes vi: https://www.youtube.com/watch?v=nfqEcG7EZMo

Fixed vs growth mindset – en kort introduksjon: https://www.youtube.com/watch?v=aNWA3ZwJdLk

[1] Oppmerksomheten på hvor grensene går mellom mennesker kaller vi #jeg//du i #rammeverket vi bruker for #kommunikasjon og #utviklingsprosesser