Hvordan gjøre det beste ut av livet? Hva er mulig og umulig? Hva betyr det å leve bevisst? Hvordan gir ulike perspektiver flere valgmuligheter? Hva innebærer frihet?

Vi tenker svaret ligger i det som er opplagt. Har du lagt merke til at mye fortoner seg som et mysterium inntil det er helt opplagt, og at alt er enkelt når man kan det? Og er det ikke pussig hvordan det som er opplagt ofte blir satt i opplag – stuet bort og glemt i hverdagen?

Her får du 24 opplagte tips til økt bevissthet. ;-)

#opplagterdetnyeopplyst #hvoropplagterdu #hvoropplagtkandetbli #baregjørdet #opplagtetips #ikkeakkuratrocketscience


Dagens tips: Intensjoner gir kraft og retning

Har du opplevd selv – eller observert hos andre – energien som finnes i virkelig å brenne for noe? Er det opplagt for deg at intensjoner – det du og andre vil oppnå – gir energi og retning? Dagens tips: Lag en ønskeliste. Spør andre: hva vil du oppnå med det?


Dagens tips: Forestill deg at du når målet

Har du opplevd å nå mål som var viktig for deg – eller observert andre nå sine mål? Er det opplagt for deg at det er mulig å nå mål? Dagens tips: Lag deg en film i hodet hvor du forestiller deg at du når målet.


Dagens tips: Ta tak i rammene

Har du opplevd å være begrenset av rammer, som for eksempel penger på kontoen eller i budsjettet, eller fartsgrensen på veien? Er det opplagt for deg at rammer – eller kontekst – skaper muligheter og begrensninger generelt? Og at du ved å tilpasse og endre rammer kan oppnå store endringer med liten innsats? Rammer er viktige. Dagens tips: Ta grep om en ramme som du tenker er unyttig.


Dagens tips: Legg merke til hva du sier til deg selv

Har du opplevd at du har sagt noe til deg selv, og så gikk det slik? Er det opplagt for deg at det du og andre sier til seg selv og legger til grunn skaper virkelighet? Vi kjenner folk som sier til seg selv at det ikke nytter, uansett. Og vi kjenner folk som gjør som Pippi Langstrømpe og sier «dette har jeg aldri gjort før, så det går nok bra». Dagens tips: Legg merke til hva du sier til deg selv. Og hvis det du sier til deg selv kan skape virkelighet du ikke ønsker så er dagens tips: Bytt presupp! Velg noe annet.


Dagens tips: Legg merke til hva andre legger til grunn

Har du opplevd at andre har overbevisninger som virker helt hinsides på deg? Og har du tenkt at de med sånne overbevisninger saboterer for seg selv? Er det opplagt for deg at det du og andre sier til seg selv og legger til grunn skaper virkelighet? Vi kjenner folk som sier til seg selv at det ikke nytter, uansett. Og vi kjenner folk som gjør som Pippi Langstrømpe og sier «dette har jeg aldri gjort før, så det går nok bra». Dagens tips: Legg merke til hva andre legger til grunn. Og hvis du tenker at de saboterer for seg selv, og dere har en relasjon som gjør at forslag for deg er velkommen, så kan du foreslå: Bytt presupp! Med den største kjærlighet og aksept, uansett om den andre bytter eller ikke.


Dagens tips: Kjør helgardering om du vil ha jobben gjort

Har du opplevd at du virkelig ønsker noe, og så får du det bare ikke til? Er det opplagt for deg at for det er enklere å gjøre en innsats, når du vet hvorfor det er viktig, og har rammer og forventninger som støtter det hele? Selv om dette er opplagt, så har vi hørt historier om uklare mål, rammer som flytter seg og unyttige forventninger i en salig røre. Dagens tips: Det er opplagt enklere å gjøre jobben når målet er viktig og klart, rammene passer og forventningene er avklart og nyttige.


Dagens tips: Sørg for samsvar mellom prat og handling

Har du opplevd at du eller andre snakker om endring, og så skjer det bare ikke? Er det opplagt at masse prat og lite handling ikke fører noe sted? Kanskje ingen ukjent situasjon i jobbsammenheng – og noen ganger også på hjemmefronten? Dagens opplagte tips: Sørg for samsvar mellom prat og handling.


Dagens tips: Støtt før du leder

Har du opplevd at andre virkelig ikke forstår deg? Er det opplagt for deg at det er nødvendig å skape kontakt og tillit for å kunne føre an? Selv om det er opplagt, så observerer vi stadig at folk glemmer kontakt og tillit og likevel dytter og drar i andre. For eksempel har forskere oppdaget at lykkelige par gir hverandre 5 støttende per kritiske tilbakemelding, mens ulykkelige par gir hverandre flere kritiske enn støttende tilbakemeldinger. Dagens opplagte tips: Gi 5 støttende per ledende budskap, både til partneren og andre.


Dagens tips: Bryt mønstre med omtanke og øk energinivået

Har du opplevd at noe uventet ble morsomt og ga ny energi og giv? Vi kaller uventede ting for mønsterbrytere. Er det opplagt for deg at mønsterbrytere noen ganger gir ny energi og giv og andre ganger bryter tillit? Og er det opplagt at det er mulig å bruke mønsterbrytere bevisst og med omtanke? Selv om det er opplagt, så kjenner vi dem som aldri legger inn mønsterbrytere i hverdagen, og vi kjenner folk som er vandrende mønsterbrytere, uten å vite det. Dagens opplagte tips: Bryt mønstre med omtanke og øk energinivået.


Dagens tips: Hold tak i de gode stundene

Har du opplevd at stemningen var god, og så kom en gretten person og ødela den gode stemningen totalt? Er det opplagt for deg at tilstander smitter? Og selv om det er opplagt, så observerer vi at folk lar gode dager bli ødelagt av kjipe ting som har skjedd tidligere – og drar hverandre ned. Dagens opplagte tips: Hold tak i de gode stundene – og påminn deg selv om de når det butter.


Dagens tips: Når autopilot ikke fører frem, prøv noe annet

Har du opplevd å sette deg i bilen, kjørt av sted – og så plutselig komme frem uten å huske hvordan det gikk til? Eller at ett eller annet setter i gang et program som gjør at utfallet er gitt. Er det opplagt for deg at dette, som vi kaller #strategier, noen ganger gir resultater vi ønsker og andre ganger ikke? Og selv om det er opplagt, så hender det at både vi og andre ubevisst velger #strategier som ikke fungerer. Det kan handle om å bli deltaker i konflikt og drama som vi ikke ønsker – eller at det vi gjør på autopilot ikke fungerer etter hensikten. Så dagens opplagte tips er: Når du blir oppmerksom på at du er på en vei du ikke ønsker, bryt av og prøv noe annet.


Dagens tips: Kos deg med indre oppmerksomhet

Har du opplevd at du eller andre har vært i egne tanker og ikke oppfattet at andre har tatt kontakt? Er det opplagt for deg at alle kan velge om oppmerksomheten skal gå til egne tanker – eller om den skal gå til omgivelsene? Og at det er ulike informasjon å hente fra de to? Og at begge perspektivene har verdi? Og selv om det er opplagt, så virker det som om ytre oppmerksomhet er mer verdsatt en indre oppmerksomhet i verden. Så dagens opplagte tips: Kos deg med indre oppmerksomhet når du ønsker – uten dårlig samvittighet, like mye som du koser deg med ytre oppmerksomhet.


Dagens tips: Sørg for samsvar mellom utstillingsvindu og lager

Har du opplevd at noen fremstår å kunne mye mer enn de faktisk kan levere? Eller at du har kjøpt noe som ikke oppfylte det selgeren lovet? Er det opplagt for deg at det er klokt å ha samsvar mellom utstillingsvinduet og det som faktisk finnet på lageret – i både konkret og overført betydning? Og selv om dette er opplagt, så leser vi i avisen f.eks. om leiligheter som viste seg å være mye mindre i virkeligheten enn det som stod i utleie- eller salgsprospektet, at dieselbiler forurenser mer enn det produsentene sa osv. Så dagens opplagte tips er: Sørg for at det er samsvar mellom utstillingsvinduet og lageret.


Dagens tips: Trekk pusten og velg helikopterperspektiv

Har du opplevd å være veldig engasjert – og så har andre trodd at du har vært sint? Eller at andre har vært så engasjert i sine greier at de verken har sett eller hørt andre sine synspunkter? Er det opplagt for deg at du når du er påkoblet og engasjert har tilgang til annen informasjon enn når du har helikopterperspektiv? Og at begge perspektivene er nyttige til sitt bruk? Vi kjenner folk som har litt slagside i den ene eller andre retningen. Dagens opplagte tips: Om hverdagsstresset tar deg, trekk pusten og velg helikopterperspektiv.


Dagens tips: Vær først kreativ - så kritisk

Har du opplevd å være skikkelig kreativ – alene eller sammen med andre? Er det opplagt for deg at det er smart å idemyldre for seg og deretter vurdere ideene kritisk? Det var opplagt for Walt Disney, som hadde dette som modell når de laget filmene sine. Og selv om det har vært opplagt for mange lenge, så har vi opplevd at kreative prosesser har blitt sabotert av de som ville kritisk vurdere ideene fortløpende. Så dagens opplagte tips: Om du leter etter nye ideer og løsninger alene eller sammen med andre, vær først ukritisk kreativ og vurder deretter forslagene kritisk.


Dagens tips: Sørg for samsvar mellom liv og lære

Har du opplevd å bli misforstått noen gang? Eller at andre sa noe og du ikke trodde dem? Er det opplagt for deg at det er enklere å tro på budskapet hvis det er samsvar mellom alle delene av kommunikasjonen? Og at manglende samsvar gir nyttig informasjon? Selv om dette er opplagt, så opplever vi at nettavisene er fulle av historier om manglende samsvar mellom liv og lære. Ta bare stortingspolitikerne som bevilger mer penger til sine egne partigrupper samtidig som de kutter for andre – og ikke vil være åpen på hvordan de bruker pengene sine, mens de krever at alle andre skal være åpen. Så dagens tips: Dersom du ønsker å skape tillit, sørg for at det er samsvar mellom det du sier og det du gjør.


Dagens tips: Si fra på en ålreit måte

Har du opplevd å få såkalte tilbakemeldinger som ikke gjorde deg noe klokere? Eller til og med gjorde deg lei deg? Er det opplagt for deg at tilbakemeldinger burde være en kilde til vekst og utvikling? Og selv om det er opplagt for mange, så ser vi for eksempel fra media om ukloke responser. Så dagens tips er: skal du gi en tilbakemelding, beskriv hva du faktisk så og hørte, fortell hva du likte, still åpne spørsmål og foreslå forandringer.


Dagens tips: Vær bevisst hvordan ord trigger handling

Har du opplevd at enkelte vendinger går igjen, som «sjokk» og «sjokkert» i nettoverskrifter og tenkt at sakene er skrevet for å gi emosjonelle responser og trykke på delings-knappen? Er det opplagt for deg at dette som går igjen – og som vi kaller signaturer – skaper tilstander og adferd? Og selv om det er opplagt, så opplever vi at «fake news» sprer seg raskere enn reelle nyheter, fordi de inneholder signaturer som vekker reaksjoner og delingsrefleks hos tilstrekkelig mange. Så dagens opplagte tips er: Om du oppdager at du har lyst til å reagere på og dele en sak på nettet, undersøk om delingslysten din ble trigget av en «fake-news»-signatur.


Dagens tips: Vær tilstede og nyt hvert øyeblikk

Har du opplevd å tenke at alt var mye bedre før, eller at alt blir så mye bedre når ett eller annet er ferdig? Er det opplagt for deg at livet er akkurat her og nå, at det som har skjedd har gitt erfaringer og minner – og at det som kommer skapes i et øyeblikk om gangen? Og selv om det er opplagt, så har vi begge tidligere levd livet med en slagside på «fremtid» – og møtt mennesker som har levd i fortid eller fremtid. Så dagens opplagte tips: Trekk pusten og vær tilstede akkurat her og nå med hele din oppmerksomhet.


Dagens tips: Bruk felles intensjon for å finne løsninger

Har du opplevd opphetede diskusjoner der partene hadde hver sine oppfatninger som de ønsket å tre ned over hodene på hverandre? Er det opplagt for deg at sånne diskusjoner i beste fall skaper vinner og taper og ofte skaper bare tapere? Og er det opplagt for deg at det kan være mulig å finne vinn-vinn-løsninger hvis partene klarer å frigjøre seg fra oppfatningene sine og lete etter felles intensjoner? Selv om dette er opplagt, så ser vi masse drama rundt i verden som skyldes at folk ikke leter etter felles grunn og felles intensjoner, men ønsker gjennomslag for egne ideer uten tanke for andre parter. Så dagens opplagte tips er: Om du blir oppmerksom på opphetede ping-pong-diskusjoner, undersøk om partene har felles intensjoner som kan være utgangspunkt for vinn-vinn-løsninger. Tipset fungerer like godt på hjemmebane som på jobben…


Dagens tips: Sørg for at alle er involvert og enig i planleggingen

Har du opplevd situasjoner der du tenker at planleggingen hadde sviktet? Er det opplagt for deg at planleggingen er nyttigere enn selve planen, og at det er viktig at de som skal gjøre jobben samarbeider om planleggingen? Og selv om det er opplagt, så har vi opp gjennom tidene observert bristende planlegging, enten ved at det manglet helt, eller at ikke alle interessentene var involvert og planen var mer et bilde enn en plan. Så dagens tips: Om du skal gjøre noe du ikke gjør stadig vekk – alene eller sammen med andre: Beskriv ønsket sluttresultat og milepæler underveis, og finn passende aktiviteter som vil gjøre at du eller dere når milepælene og målet til slutt.


Dagens tips: Skill på fakta og tolkning

Har du opplevd å bli feiltolket? Hvordan synes du i såfall at det var? Er det opplagt for deg hvor grensen går mellom fakta, det som er observerbart, og tolkning – de tankene som oppstår inni eget hode som en følge av observasjonene? Og er det opplagt for deg at det er nyttig å kunne sortere mellom fakta og tolkning, og unngå å presentere tolkninger som fakta? Selv om det er opplagt, så observerer vi mange rundt i verden som ikke skiller på disse to, og vi tenker at det skaper støy og drama, helt unødvendig. Så dagens tips: Skill mellom fakta, som er den informasjonen som kommer til sansene dine, og tolkning, som er det du tenker om det du har observert.


Dagens tips: Respekter egne og andres grenser

Har du opplevd situasjoner der du tenkte at andre tråkket på deg? Er det opplagt for deg at en verden der folk har respekt for hverandre sine grenser, er en bedre verden for alle? Dette er så opplagt for oss, at vi har valgt akkurat denne oppmerksomheten som den viktigste. Og selv om dette er opplagt, så ser vi at verden rundt oss er full av overtramp på grensene mellom mennesker, og at dette er den største kilden til drama, konflikter og det som verre er. Så dagens tips er: Bidra til en bedre verden ved å vise respekt for dine egne og andres grenser.


Dagens tips: Bli mer bevisst og få frihet til å velge

Har du opplevd å lete etter noe som viste seg å være rett foran nesen din? Er det opplagt for deg at det du ikke er oppmerksom på finnes selv om du ikke har oppdaget det – og at det kan være nyttig å være oppmerksom på ting du tidligere ikke har vært oppmerksom på? At det kan gi flere alternativer å velge mellom og bedre valg, sånn generelt? Det ble opplagt for oss. Og når vi titter oss rundt i verden, så tenker vi at mange av problemene som finnes skyldes manglende oppmerksomhet, eller bevissthet. I de foregående 23 korte filmene har du fått like mange tips til oppmerksomheter. Så dagens tips er: Vær oppmerksom og legg merke til det du da legger merke til og som du tidligere ikke har vært oppmerksom på.


Oppmerksomhetene og #nøklene det refereres til inngår i et rammeverk for kommunikasjon og utvikling.

For en dypere introduksjon, tips til videre bevisstgjøring, refleksjon og trening, se nettkurset Grunnkurs i kommunikasjon og utvikling. Kurset er lagt opp etter XLOs motto: mest mulig kompetanse, på kortest mulig tid og med mest mulig moro.