Conscious living

Conscious living

Hvordan gjøre det beste ut av livet? Hva er mulig og umulig? Hva betyr det å leve bevisst? Hvordan gir ulike perspektiver flere valgmuligheter? Hva innebærer frihet?

Vi tenker svaret ligger i det som er opplagt. Har du lagt merke til at mye fortoner seg som et mysterium inntil det er helt opplagt, og at alt er enkelt når man kan det? Og er det ikke pussig hvordan det som er opplagt ofte blir satt i opplag – stuet bort og glemt i hverdagen?

Årets julekalender – #consciousliving – er for deg som vil bli mer opplagt til jul. 😉

#opplagterdetnyeopplyst #hvoropplagterdu #hvoropplagtkandetbli #baregjørdet #opplagtetips #ikkeakkuratrocketscience


Dagens tips: 1. desember


Dagens tips: 2. desember


Dagens tips: 3. desember


Dagens tips: 4. desember


Dagens tips: 5. desember


Dagens tips: 6. desember


Dagens tips: 7. desember


Dagens tips: 8. desember


Dagens tips: 9. desember


Dagens tips: 10. desember


Dagens tips: 11. desember


Dagens tips: 12. desember


Dagens tips: 13. desember


Dagens tips: 14. desember


Dagens tips: 15. desember

Her kommer noe spennende 15. desember 2018 🙂


Dagens tips: 16. desember

Her kommer noe spennende 16. desember 2018 🙂


Dagens tips: 17. desember

Her kommer noe spennende 17. desember 2018 🙂


Dagens tips: 18. desember

Her kommer noe spennende 18. desember 2018 🙂


Dagens tips: 19. desember

Her kommer noe spennende 19. desember 2018 🙂


Dagens tips: 20. desember

Her kommer noe spennende 20. desember 2018 🙂


Dagens tips: 21. desember

Her kommer noe spennende 21. desember 2018 🙂


Dagens tips: 22. desember

Her kommer noe spennende 22. desember 2018 🙂


Dagens tips: 23. desember

Her kommer noe spennende 23. desember 2018 🙂


Dagens tips: 24. desember

Her kommer noe spennende 24. desember 2018 🙂


Oppmerksomhetene og #nøklene det refereres til inngår i et rammeverk for kommunikasjon og utvikling.

For en dypere introduksjon, tips til videre bevisstgjøring, refleksjon og trening, se nettkurset Grunnkurs i kommunikasjon og utvikling. Kurset er lagt opp etter XLOs motto: mest mulig kompetanse, på kortest mulig tid og med mest mulig moro.