Derfor virker Mindfulness

Mindfulness har røtter i 2500 år gamle buddhistiske tradisjoner, og teknikkene er de senere årene tatt i bruk i flere land innen alt fra forsvar til toppidrett, næringsliv og barneskoler. Danske forskere konkluderte i en metaundersøkelse i 2013 med at [...]