For deg som jobber med mennesker

I en hektisk hverdag er det for mange en utfordring å bygge og vedlikeholde tillitsfulle relasjoner. Selv om vår gode intensjon er tilstede, blir vår oppmerksomhet ofte oppslukt av alt annet som vi føler haster og er viktigere her og nå.

I en god samtale eller et godt møte føler vi oss sett og hørt. Hva betyr det egentlig «Å bli sett og hørt»? Dette er et utsagn som vi muligens har en tendens til å ta litt for gitt. Når du imidlertid tar dette bokstavelig, så liker vi – forventer vi – at personen du snakker med ser på deg og at du faktisk får en genuin respons på det du sier. Når vi er åpen og nysgjerrig på den andre, bygger vi opp tillit. Såkalte speilnevroner blir avfyrt i hjernen, innlevelsesevnen vår blir trigget, og vi kjenner at vi er på samme bølgelengde. På samme måte merker vi som regel veldig fort når samtalepartneren vår ikke er mentalt tilstede.

Det er nettopp graden av tilstedeværelse som varierer alt ettersom hvor godt vi klarer å være bevisst på hva som faktisk foregår i dette øyeblikket, uten å umiddelbart gjøre seg opp en mening, gå på auto-pilot. Når vi ikke klarer dette så godt, skylder vi på mangel på tid, arbeidspress, hasteoppdrag, tidsfrister, eller at vi har for mange baller i luften. En god nyhet er at du kan trene din oppmerksomhetsmuskel, kan styrke din tilstedeværelse, din intensjon til å være oppmerksom også når det stormer rundt deg. Dermed oppnår du en god balanse mellom det å fokusere på detaljene og det å ha overblikk. Du øver opp selvkontroll, sosial og emosjonell intelligens.

Her er en enkel øvelse du kan gjøre for å trene på tilstedeværelse. Du kan tilpasse lengden etter tiden du har til rådighet, og bruke alt fra 1 til 5 minutter på hvert trinn.

  1. Sett deg ned og fokuser på alt som kommer i din bevissthet: lyder, følelser, tanker, emosjoner
  2. Som om du tar et skritt tilbake, bare observer alt som kommer i din bevissthet, uten å gå med på det, uten å like eller mislike det, se alt passere helt nøytralt på avstand
  3. Til slutt fokuserer du bare på pusten din uten å forandre den, bare legg merke til pustebevegelsene i kroppen din

Jo mer tilstede du er, jo mer klarer du å fokusere på en ting, på ett menneske, på ett møte av gangen. Når du lytter oppmerksomt, hører du mer uten at din egen indre stemme, egne forventninger og antagelser forstyrrer, og har du lettere for å fange opp det som blir sagt mellom linjene og det som kroppsspråk gir uttrykk for. Du gir deg selv et tidsrom som gjør det lettere å reagere veloverveid. Når du snakker oppmerksomt, snakker du fra hjertet, kortfattet og presist.

Takk til Maria Hofman