3 tips til tenåringsforeldre

3 tips til tenåringsforeldre

Har du opplevd at tenåringen enten synes ‘alt’ er kjedelig, eller viser en stor iver og «bare MÅ ha det NÅ». Eller kanskje at han eller hun isolerer seg fra deg, viser plutselig intense emosjoner, er under press fra venner, har dårlig selvbilde? Føler du at tenåringen driver deg til vanvidd noen ganger eller gjør deg urolig? Du er ikke alene. Innsikt i 3 av grunnene til at du som forelder har det sånn, er første skritt du kan ta for å bli en god støttespiller for din tenåring.

Kursholder Maria Hofman gir deg nyttige tips som tenåringsforelder

1 Hjerneutviklingen

Det foregår mange endringer i hodet til en tenåring.

Tenårene kan by på utfordringer, både for ungdommen selv og for dem som har ansvar for dem. Når vi kjenner til hvilke endringer i hjernen som forårsaker disse utfordringene og hvordan de arter seg, kan vi nærme oss tenåringer på en bedre måte. Forskjellige deler i hjernen utvikles i forskjellig alder og tempo. Den første delen som utvikles, sørger for den såkalte kamp eller flukt reaksjonen, dernest kommer den delen som har med emosjoner å gjøre, og til sist utvikles den delen vi ofte kaller for hjernebarken. Den trenger vi til kognitive ferdigheter og selvkontroll. Har du lagt merke til at tenåringer har vanskeligheter med for eksempel

 • beslutningsdyktighet
 • planlegging
 • impulskontroll
 • hukommelse?

Disse evnene utvikles til langt opp i 20-årene, og til og med når du er voksen. Kanskje vi må vurdere å senke kravene på disse områdene og i stedet finne nye måter å veilede ungdommen på?

Og det skjer mye mer. I puberteten integreres disse tre hjernedelene, noe som gjenspeiler seg i endret atferd på flere områder. Hjernen er som en stor byggeplass i denne perioden. Plutselig skjønner vi oss ikke på barna våre lenger.

Det fins mange myter rundt puberteten. Det vi ofte hører er at det er hormonene som herjer når ungdommene virker ustyrlige. Hormoner forårsaker fysiske endringer i kroppen, men har lite med oppførsel å gjøre. At dette «er en tøff periode» og «tenåringer bare er uhåndterlige, ute av kontroll og late, og at det ikke er noe å gjøre noe med», er også gjengangere. Hvis ungdommene hører at noen tror dette om dem, kan det påvirke hvordan de ser seg selv og hvordan de oppfører seg. Hvis vi kjenner til både ulempene og fordelene ved hjerneutviklingen, kan vi reagere mer effektivt.

Kilde: Brainstorm, Daniel J. Siegel

2 Maktesløshet og automatiske reaksjoner

Vi har vel alle vært der, at vi går med i tenåringens følelsesutbrudd, og (over)reagerer, noe som gjør ting bare verre.

Mange tenåringsforeldre er selv også i en følelsesladet livsfase. Mens noen smaker på «midtlivskrisen», andre blir slukt av jobben, begynte jeg å merke overgangssymptomer som trøtthet, kort lunte, varierende humør. Når man i tillegg har barn i puberteten, kan det gå hett for seg noen ganger. Så hører jeg mange si: «Det blir en veldig tøff periode nå», «Dette er en fase dere bare må gjennom». Det strider imidlertid mot det jeg ønsker for meg selv og min familie, nemlig å ha et harmonisk liv. Heldigvis er det noe du aktivt kan gjøre for å beholde roen.

I en travel hverdag går vi mer og mer på auto-pilot, vi er bare halvt til stede, vi er ikke veldig oppmerksomme. Vi reagerer på samme vante måte, selv om vi vet at det ikke alltid fører frem. I stedet for bare å være i hodet ditt med vante tankemønstre, kan du lære deg å stoppe opp for å se hva som egentlig foregår i virkeligheten. Når du blir mer oppmerksom, skiller du lettere mellom de virkelige faresignalene og det som bare er begrunnet i negative tanker. Du overreagerer ikke med det samme. Med en refleksjonspause kan du velge å reagere på en veloverveid måte, eller bare slippe taket. Du velger dine kamper med omhu.

Prøv gjerne ut denne korte oppmerksomhetsøvelsen et par minutter i løpet av hverdagen når du kjenner at hodet ikke er helt der hvor kroppen er:

 1. Sett deg ned med rett rygg og lukk gjerne øyne.
 2. La skuldrene henge ned og la hendene hvile i fanget eller på knærne.
 3. Kjenn vekten din på stolen og kjenn kontakten mellom føtter og gulvet.
 4. Legg så merke til pusten din. Ikke forandre den, bare observer hver innpust og utpust. Bli med på pustebevegelsene en stund.
 5. Før du åpner øyne igjen, legg merke til hva denne lille øvelsen har gjort med deg.

3 Karakterstyrker i ubalanse

Når du er uoppmerksom på dine positive karakterstyrker, og fokuserer på det som er negativt, gjør du det unødvendig vanskelig for deg selv. Så, hva er karakterstyrker?

Når vi gjør oppmerksomhetsøvelsen (som beskrevet under punkt 2), bruker vi for eksempel karakterstyrkene nysgjerrighet (på pustens innflytelse på kroppen) og perspektiv (du stopper opp og ser tingene som de virkelig er i stedet for å reagere ut ifra vaner).

Professor Martin Seligman, av mange regnet som grunnleggeren av positiv psykologi, har sammen med professor Chris Petersen, samlet 24 karakterstyrker som vi alle har. Noen bruker vi mer enn andre (signaturstyrker), og det gjør at du er du, og jeg er jeg. Når du bruker dine signaturstyrker, de som du naturlig bruker lettest og som er mest typiske for deg, vil du oppleve at du er i flyt, at ting glir bedre, at du får mer positive relasjoner (til tenåringer). I positiv psykologi sies det ofte at karakterstyrker er med på å forme «den vi er». De betraktes som en del av kjernen i vår identitet.

Karakterstyrker er positive personlighetskarakteristikker som baner veien for utviklingen av våre sterke sider, talenter, interesser og ferdigheter. Når din tenåring utagerer, er det ofte et overforbruk eller underforbruk av styrker på gang som vi ikke er oppmerksomme på. Bak enhver negativ adferd ligger nemlig også en positiv styrke som kan være litt ut av balanse.

Forskningsresultater viser en tendens til at bevisstgjøring og utvikling av karakterstyrker øker vår livstilfredshet og trivsel. Det er en enkel og effektiv måte å lære mer om deg selv og andre på.

Få din personlige styrkeprofil helt gratis ved å trykke på knappen:

Hvordan bli en god støttespiller for tenåringer

Før jeg fikk kunnskap om hjernen, hvordan beholde roen og hvordan utnytte karakterstyrker, slet jeg mye unødvendig, og følte meg til tider maktesløs. For å kunne dele de positive effektene av denne kunnskapen har jeg satt sammen kurset Harmoniske relasjoner med tenåringer.

Er du interessert i å finne ut mer om dette kurset, inneholder den grønne boksen kursinformasjon som samtidig gir noen flere verdifulle betraktninger.

Kurset Harmoniske relasjoner med tenåringer gir deg alt du trenger for å komme i gang.
Etter denne kursdagen vil du kunne bruke ny innsikt og nye metoder for å unngå uenigheter og uro.

 • Tenåringens hjerneutvikling
  I stedet for å se på tenårene som en vanskelig periode, kan vi se på tenåringer som ressurssterke mennesker som lever livet fullt ut med masse følelser, eksperimenter og kreativitet, og som lever i nuet og er vitale. Vil ikke du også ha litt mer av det? Men husk at tenåringer i denne utforsknings-perioden trenger erfarne voksne som kan veilede dem slik at de unngår unødvendig risiko!
  Lær de 4 viktigste endringene i hjernen og fordelene (styrker) og ulempene (styrker i ubalanse)
 • Med roen i behold
  Så lenge vi har for høye eller urealistiske forventninger, holder vi ubevisst fast på auto-piloten, vanene, de samme reaksjonene. Nå lærer vi å kunne gå fra forventnings-modus til oppmerksomhets-modus. Hva er oppmerksomhetstrening og hvordan hjelper den meg å takle små og store utfordringer?
  Du lærer noen enkle teknikker som du kan bruke i hverdagen med det samme.
  Being a parent is one of the greatest mindfulness practices of all.Jon Kabat-Zinn 
 • Bevissthet rundt karakterstyrker
  Bevissthet rundt dine karakterstyrker gjør at du kan være deg på ditt beste. Det hjelper deg til å se ting fra en annen synsvinkel, se nye muligheter og løsninger. Du vil føle deg tryggere og sterkere. Og da kan du begynne å observere styrker i tenåringen din og få til en anerkjennende kommunikasjon som fører til mer samarbeidsvillige ungdommer.
 • Points Of You – opplegg
  Vi bruker POY, et inspirerende verktøy som gjør det gøy å utforske temaet og dele erfaringer.

Kurs eller individuelt opplegg

Du kan også få dette som et individuelt opplegg for kr. 3625. Her vil du få samme verktøyene og personlig oppfølging hele veien.
Når du tar dette som dagskurs, inklusive lunsj, er prisen for hele kurset kr. 950. Første kursmulighet er SØNDAG 19. MARS kl. 10.00 – 15.00 på XLO i Drammen.

BONUS

Alle deltakere får tilbud om en halvtimes personlig oppfølging på telefon/Skype inkludert i prisen.

PÅMELDING

Enkleste måten: Klikk her for online påmelding. Eller kontakt meg på e-post maria@tankeflyt.no eller mobil 412 72 858.

BEGRENSET MED PLASSER, så ikke vent for lenge med å bestemme deg!